27-04-15

Studenten journalistiek op bezoek bij Werkgroep Morkhoven

studenten journalistiek mechelen 003.JPG

Enkele studenten journalistiek van Lessius Mechelen die in het kader van hun opleiding audio-visuele producties moeten maken, waren gedurende de voorbije week te gast bij de vzw Werkgroep Morkhoven.

Het audio-visuele materiaal dat zowat 9 uren in beslag neemt, kan ook gebruikt worden door tv-zenders en/of nieuwssites.

http://www.21bis.be

http://www.thomasmore.be/

http://ond.vsko.be/portal/page?_pageid=1516,3261626&_dad=portal&_schema=PORTAL

04-03-15

Huren in Antwerpen - De saga in de Van der Meydenstraat

van der Meydenstraat saga.JPG

Beste X,

Het nieuwe appartement valt best mee.

Wat een verschil met het vorige appartement waarin ik, met de huisbaas erbij, over geen enkele privacy beschikte. Alhoewel het een mooi appartementje  was, kon men de minste scheet horen (alles in hout) en de metalen trap die de eigenaars gebruikten om mij in het voortdurende conflict te provoceren, maakte de situatie onleefbaar. Daarbij kwam nog bij dat de bovenburen goed overeen kwamen met de eigenaars en hetzelfde over mij dachten. Aangenaam wonen met een voortdurende negatieve sfeer om je heen van mensen die met vooroordelen geboren zijn !

De problemen met de gas en elektriciteitsmaatschappij die de  spanningen vanaf het begin deden oplopen, hadden - heb ik zopas in een oude brief van energieleverancier Lampiris gelezen - te maken met het feit dat de vorige huurder, zonder Lampiris te verwittigen, vertrokken was. Maar dat moeten de eigenaars geweten hebben want normaal gezien is er een overname van gas en elektriciteit via een energie-overname-formulier voorzien dat door de vertrekkende huurder en de nieuwe huurder of tussen de eigenaar en de nieuwe huurder moet ondertekend worden.
En mevrouw de huisbazin is 'coach' van een 12-koppige sociale vereniging die in huren en werken gespecialiseerd is.
 
Ik had de gas en elektriciteit vorige week per aangetekende brief laten afsluiten.
Op 28 2 15,  bij de controle van het appartement door de huisbaas en huisbazin en de teruggave van de sleutels, had mevrouw de huisbazin trouwens zo'n overnamedocument bij.  Ik heb dat met haar dan maar getekend omdat zij of de nieuwe huurder anders kosten moet maken voor het opendraaien van de gas en elektriciteitskraan. Eigenlijk een beetje zot van mij na dat klachtje dat de huisbaas enkele weken geleden tegen mij indiende. Dat gebeurde, volgens de huisbazin, 'op advies van een politieagent'.
Zij verklaarde dat men het klachtje, na de betaling van de laatste maand huur, had ingediend omdat men er 'niet zeker van was dat ik ongedwongen het appartement zou verlaten'.  De verhuis was echter al voor 22 2 2015 geregeld.
De huisbaas heeft een andere uitleg. Volgens hem heb ik mij schuldig gemaakt aan 'woonstschennis' en hij heeft zijn kuisvrouw (die mogelijks in het zwart werkt) daarbij als getuige opgeroepen. Ik denk niet dat zijn kuisvrouw hem dus zal tegenspreken.
Hij kan vanzelfsprekend ook rekenen op de steun van zijn vrouw die op het moment dat ik aanklopte om voor de zoveelste keer te vragen om rekening te houden met die metalen trap die als een soort klankkast in mijn appartement weergalmde, niet thuis was.
Hij voert de getuigenis van zijn kuisvrouw aan als een 'overtuigend bewijs'.
De man is echter nogal loslippig als hij zich in een driftbui bevindt. 'Jij hebt me toch ook laten verhoren', vroeg hij mij alsof dit een voldoende reden is om je huurder die je 590 euro per maand opbracht, nog eens extra na te trappen bij het einde van het huurcontract.
Het gaat hier duidelijk om een wraakaktie.
 
Kort na het sluiten van het huurcontract en ten gevolge van de oplopende spanningen rond Lampiris; de adreswijziging die 2 maanden op zich liet wachten terwijl de wijkagent mij had beloofd om 'binnen de 2 weken langs te komen' en het wekenlang op en neer lopen van de kinderen op de metalen trap, contacteerde mijn (ex-)huisbaas onze huur-buurman alwaar ik enkele maanden voordien al voor het huren van een appartement was gaan informeren. Volgens mijn huisbaas had deze man mij 'weg geselecteerd' terwijl wij daarentegen een lang en aangenaam gesprek hadden gevoerd op zijn appartement.
Maar mijn ex-huisbaas die me terug buiten wilde, contacteerde niet alleen de huur-buurman maar informeerde bovendien bij de wijkagent die hij goed kent.  De wijkagent beweerde tegenover mijn ex-huisbaas dat de adresverandering 'zolang geduurd had omdat ik geseind stond'. Ja, toen was het hek natuurlijk van de dam. Het is niet de taak van een wijkagent om een huisbaas die in conflict ligt met een huurder, te informeren over het politie-dossier van zijn huurder. Het is nogal vanzelfsprekend dat, in geval van een conflict, de huisbaas deze informatie zal aanwenden om zijn huurder te criminaliseren en buiten te pesten.
Het nieuws over de seining waarvan ik zelf niks afwist, ging natuurlijk rond als een vuurtje en iederéén vroeg zich af waarom 'de nieuwe huurder geseind stond'.
Ik heb toen bij de Inspectiedienst (klantendienst) van de politie op de Oudaan te Antwerpen, een klacht ingediend tegen de wijkagent die ik echter niet aan de schandpaal wou nagelen alhoewel hij mij door zijn loslippigheid onherstelbaar heeft geschaad. Tijdens het onderzoek naar mijn klacht waarvan ik niets meer verneem, werd ook mijn huisbaas verhoord...
 
wordt vervolgd
-----------------
 
Saga:
 
In een saga is er vaak sprake van complotten, intrige en moord.

De schrijfstijl is meestal onpersoonlijk, bondig, zonder uitleg. Gebeurtenissen zijn gewoon gebeurtenissen; iedereen legt zich bij het lot neer. Personages worden vaak maar kort geïntroduceerd, Er was eens een man genaamd..., soms gevolgd door een korte biografie met verwantschappen en relaties met andere figuren in de saga. Ze worden getekend door hun handelingen, of af en toe door zinnetjes als Hij was een vreselijke schurk of Hij was een machtig hoofdman. Belangrijke figuren komen ook in andere saga’s voor. De verhoudingen tussen mensen waren ingewikkeld, door vriendschap, bloedverwantschap, huwelijk, en woonplaats.

Vaak moeten er (soms ten nadele van de held) vijanden worden verslagen. Het leven is kort, onzeker, en iemands waarde ligt in zijn eer in gevechten.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Saga_%28literatuur%29

16:17 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, huren, huurder, Nieuws, woningen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-03-15

Woningen: klacht bij Ombudsdienst Antwerpen

Van der Meydenstraat Antwerpen klacht.JPG

Geachte heer Boeykens

 

Bedankt voor uw bijkomende mail. Ik raad u aan om klacht neer te leggen bij de lokale politie.

 

Wanneer u in de toekomst nog vragen of opmerkingen hebt over de Antwerpse stadsdiensten, mag u mij uiteraard opnieuw contacteren.

 

Met vriendelijke groeten


Karla Blomme | Ombudsvrouw

Ombudsdienst stad Antwerpen, lokale politie, OCMW en Zorgbedrijf Antwerpen, sociale huisvesting

De Coninckplein 25, 2060 Antwerpen (ingang Muizenstraat)
tel +0800 94 843

ombudsvrouw@stad.antwerpen.be | www.antwerpen.be/ombudsvrouw

vind de ombudsman die bij je probleem past op www.ombudsman.be

 

volg ons op facebook en twitter

 

van:Ombudsvrouw <ombudsvrouw@stad.antwerpen.be>

aan:Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

datum:3 maart 2015 14:35

onderwerp:RE: Klacht huurwoningen Antwerpen

 

verzonden door:stad.antwerpen.be

------------------------------------------------------------------------------------------

Ombudsvrouw Stad Antwerpen

Geachte Mevrouw,

U antwoordde mij dat ik met mijn klacht over een huurwoning in de Van der Meydenstraat te Borgerhout die ik bezichtigde, niet bij u terecht kan.

In tegenstelling tot wat ik uit goede bron vernomen heb, zou de Stad Antwerpen dus geen financiële steun verlenen aan opkopers van oude woningen om die woningen, via een soort jongeren-stagecontract, te 'renoveren'. En mijn klacht zou 'inhoudelijk niet specifiek genoeg zijn om een onderzoek op te starten'.

Bovendien stelt u dat mijn klacht 'gedateerd' is.

Inmiddels ben ik door mijn vroegere huisbaas in de Van der Meydenstraat (die daarin gesteund werd door zijn vrouw die mede-eigenaar is), gewaarschuwd voor het feit dat de opkoper van de oude woningen 'gevaarlijk' kan zijn en dat ik mijn publicaties terzake op het internet terzake 'het best kan verwijderen'.

Ik ben echter niet van plan om op dit verzoek in te gaan omdat mijn vroegere huisbaas beweerde dat ik door mijn huurder-buurman destijds werd 'weggeselecteerd' terwijl deze laatste mij juist een geschikte kandidaat vond voor het huren van een appartement en een goed woordje wou doen bij de opkoper.  Daarbij vertrouwde hij me toe op welke manier de opgekochte woningen werden opgeknapt.

Ik hoop dat de diensten van de Stad Antwerpen alsnog een onderzoek zullen instellen en ik zal mij, zoals u voorstelde, tot de politie wenden indien ik bedreigd zou worden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens

 
van:Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan:Ombudsvrouw <ombudsvrouw@stad.antwerpen.be>
cc:Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
datum:2 maart 2015 16:37
onderwerp:Re: Klacht huurwoningen Antwerpen
 
---------------

Geachte heer Boeykens

 

Bedankt voor uw mail over een huurwoning die u bezichtigde.

 

Als ombudsvrouw ben ik niet bevoegd voor woningen op de private markt, daarvoor kunt u terecht bij de Huurdersbond.

 

Ik keek na of er door de stad opleidingen worden voorzien voor het renoveren van gebouwen, maar dat is niet zo. Uw klacht is inhoudelijk niet specifiek genoeg om een onderzoek op te starten en ook reeds gedateerd als u spreekt over een jaar geleden.

 

Ik stel voor dat u zich richt tot de Huurdersbond. Bij het vermoeden van wanpraktijken kunt u zich (of de huisbaas) zeker richten tot de lokale politie van Antwerpen.

 

met vriendelijke groeten

 

Karla Blomme | Ombudsvrouw

Ombudsdienst stad Antwerpen, OCMW, lokale politie en sociale huisvesting

De Coninckplein 25 | 2060 Antwerpen

tel + 32 0800 94 843 

ombudsvrouw@stad.antwerpen.be | www.antwerpen.be/ombudsvrouw

 

vind de ombudsman die bij je probleem past op www.ombudsman.be

volg ons op facebook en twitter

van:Ombudsvrouw <ombudsvrouw@stad.antwerpen.be>

aan:Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

datum:16 februari 2015 11:18

onderwerp:RE: Klacht huurwoningen Antwerpen

 

verzonden door:stad.antwerpen.be

---------------

Ombudsvrouw Stad Antwerpen

Antwerpen, 14 februari 2015

 
Geachte Mevrouw,
 
Betreft: wanpraktijken huurwoningen
 
Ongeveer een jaar geleden was ik op zoek naar een appartement in Antwerpen.
 
Op een bepaald moment had ik een gesprek met de heer Dams die een appartement huurt op het adres van de Van der Meydenstraat 10, 214O Borgerhout (Antwerpen).
 
De heer Dams wou mij als kandidaat-huurder aan de huisbaas voordragen.
Vandaar dat ik een langdurig en vertrouwelijk gesprek ten zijnen huize had.
 
Wat hij me vertelde was onthullend.
 
Het huis waarin hij, te samen met andere mensen een appartement huurt, schijnt het eigendom te zijn van een steenrijke Turk die in Turkije zelfs een eigen vacantie-eiland zou hebben.
 
De man koopt automatisch oude woningen op en laat die dan voor een appel en een ei door Turkse jongeren 'renoveren'.
De jongeren die over geen beroepsbekwaamheid beschikken, volgen zogenaamd een opleiding die door de Stad Antwerpen grotendeels wordt bekostigd. Op die manier weet de Turkse huisbaas zich te verrijken.
 
De 'gerenoveerde' woningen bevatten talrijke gebreken en de ingebouwde toestellen zoals ijskasten en elektrische vuren zijn van goedkope en slechte kwaliteit alhoewel zij er op het eerste zicht 'goed' uit zien.
 
De heer Dams had heel wat moeten investeren om zijn appartement bewoonbaar te maken en diende tevens veranderingswerken uit te voeren.
 
Hij vertelde mij dat de buitendeur stuk was geweest en maandenlang had openstaan.  Het schrijven naar de huisbaas leverde niets op. Tenslotte liet hij de buitendeur op eigen kosten door vaklui herstellen.
 
Ik vraag mij af of de Stad Antwerpen haar samenwerking met dubieuze figuren niet beter kan opzeggen.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Van der Meydenstraat 12 bus 2
2140 Borgerhout

14:54 Gepost door slaapkamer-expert in Antwerpen, Klacht, Nieuws, Ombudsdienst, woningen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-03-15

Huren van een woning: Ombudsvrouw Stad Antwerpen

geknoei woningen Stad Antwerpen.JPG

Geachte Mevrouw,

U antwoordde mij dat ik met mijn klacht over een huurwoning in de Van der Meydenstraat te Borgerhout die ik bezichtigde, niet bij u terecht kan.

In tegenstelling tot wat ik uit goede bron vernomen heb, zou de Stad Antwerpen dus geen financiële steun verlenen aan opkopers van oude woningen om die woningen, via een soort jongeren-stagecontract, te 'renoveren'. En mijn klacht zou 'inhoudelijk niet specifiek genoeg zijn om een onderzoek op te starten'.

Bovendien stelt u dat mijn klacht 'gedateerd' is.

Inmiddels ben ik door mijn vroegere huisbaas in de Van der Meydenstraat (die daarin gesteund werd door zijn vrouw die mede-eigenaar is), gewaarschuwd voor het feit dat de opkoper van de oude woningen 'gevaarlijk' kan zijn en dat ik mijn publicaties terzake op het internet terzake 'het best kan verwijderen'.

Ik ben echter niet van plan om op dit verzoek in te gaan omdat mijn vroegere huisbaas beweerde dat ik door mijn huurder-buurman destijds werd 'weggeselecteerd' terwijl deze laatste mij juist een geschikte kandidaat vond voor het huren van een appartement en een goed woordje wou doen bij de opkoper.  Daarbij vertrouwde hij me toe op welke manier de opgekochte woningen werden opgeknapt.

Ik hoop dat de diensten van de Stad Antwerpen alsnog een onderzoek zullen instellen en ik zal mij, zoals u voorstelde, tot de politie wenden indien ik bedreigd zou worden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens

 
van:Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan:Ombudsvrouw <ombudsvrouw@stad.antwerpen.be>
cc:Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
datum:2 maart 2015 16:37
onderwerp:Re: Klacht huurwoningen Antwerpen
 
---------------

Geachte heer Boeykens

 

Bedankt voor uw mail over een huurwoning die u bezichtigde.

 

Als ombudsvrouw ben ik niet bevoegd voor woningen op de private markt, daarvoor kunt u terecht bij de Huurdersbond.

 

Ik keek na of er door de stad opleidingen worden voorzien voor het renoveren van gebouwen, maar dat is niet zo. Uw klacht is inhoudelijk niet specifiek genoeg om een onderzoek op te starten en ook reeds gedateerd als u spreekt over een jaar geleden.

 

Ik stel voor dat u zich richt tot de Huurdersbond. Bij het vermoeden van wanpraktijken kunt u zich (of de huisbaas) zeker richten tot de lokale politie van Antwerpen.

 

met vriendelijke groeten

 

Karla Blomme | Ombudsvrouw

Ombudsdienst stad Antwerpen, OCMW, lokale politie en sociale huisvesting

De Coninckplein 25 | 2060 Antwerpen

tel + 32 0800 94 843 

ombudsvrouw@stad.antwerpen.be | www.antwerpen.be/ombudsvrouw

 

vind de ombudsman die bij je probleem past op www.ombudsman.be

volg ons op facebook en twitter

van:Ombudsvrouw <ombudsvrouw@stad.antwerpen.be>

aan:Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

datum:16 februari 2015 11:18

onderwerp:RE: Klacht huurwoningen Antwerpen

 

verzonden door:stad.antwerpen.be

---------------

Antwerpen, 14 februari 2015

Antwerpse Ombudsvrouw

 
Geachte Mevrouw,
 
Betreft: wanpraktijken huurwoningen
 
Ongeveer een jaar geleden was ik op zoek naar een appartement in Antwerpen.
 
Op een bepaald moment had ik een gesprek met de heer Dams die een appartement huurt op het adres van de Van der Meydenstraat 10, 214O Borgerhout (Antwerpen).
 
De heer Dams wou mij als kandidaat-huurder aan de huisbaas voordragen.
Vandaar dat ik een langdurig en vertrouwelijk gesprek ten zijnen huize had.
 
Wat hij me vertelde was onthullend.
 
Het huis waarin hij, te samen met andere mensen een appartement huurt, schijnt het eigendom te zijn van een steenrijke Turk die in Turkije zelfs een eigen vacantie-eiland zou hebben.
 
De man koopt automatisch oude woningen op en laat die dan voor een appel en een ei door Turkse jongeren 'renoveren'.
De jongeren die over geen beroepsbekwaamheid beschikken, volgen zogenaamd een opleiding die door de Stad Antwerpen grotendeels wordt bekostigd. Op die manier weet de Turkse huisbaas zich te verrijken.
 
De 'gerenoveerde' woningen bevatten talrijke gebreken en de ingebouwde toestellen zoals ijskasten en elektrische vuren zijn van goedkope en slechte kwaliteit alhoewel zij er op het eerste zicht 'goed' uit zien.
 
De heer Dams had heel wat moeten investeren om zijn appartement bewoonbaar te maken en diende tevens veranderingswerken uit te voeren.
 
Hij vertelde mij dat de buitendeur stuk was geweest en maandenlang had openstaan.  Het schrijven naar de huisbaas leverde niets op. Tenslotte liet hij de buitendeur op eigen kosten door vaklui herstellen.
 
Ik vraag mij af of de Stad Antwerpen haar samenwerking met dubieuze figuren niet beter kan opzeggen.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Van der Meydenstraat 12 bus 2
2140 Borgerhout

16:49 Gepost door slaapkamer-expert | Permalink | Commentaren (0) | Tags: woning, ombudsvrouw, stad antwerpen, nieuws |  Facebook |

16-02-15

Antwerpen: klacht inzake het renoveren van woningen

geknoei woningen Stad Antwerpen.JPG

We kregen het volgende antwoord van de Ombudsvrouw van de Stad Antwerpen in verband met onze klacht inzake het renoveren van woningen:

Geachte heer Boeykens

 

Bedankt voor uw mail over een huurwoning die u bezichtigde.

 

Als ombudsvrouw ben ik niet bevoegd voor woningen op de private markt, daarvoor kunt u terecht bij de Huurdersbond.

 

Ik keek na of er door de stad opleidingen worden voorzien voor het renoveren van gebouwen, maar dat is niet zo. Uw klacht is inhoudelijk niet specifiek genoeg om een onderzoek op te starten en ook reeds gedateerd als u spreekt over een jaar geleden.

 

Ik stel voor dat u zich richt tot de Huurdersbond. Bij het vermoeden van wanpraktijken kunt u zich (of de huisbaas) zeker richten tot de lokale politie van Antwerpen.

 

met vriendelijke groeten

 

Karla Blomme | Ombudsvrouw

Ombudsdienst stad Antwerpen, OCMW, lokale politie en sociale huisvesting

De Coninckplein 25 | 2060 Antwerpen

tel + 32 0800 94 843 

ombudsvrouw@stad.antwerpen.be | www.antwerpen.be/ombudsvrouw

 

vind de ombudsman die bij je probleem past op www.ombudsman.be

volg ons op facebook en twitter

-------------

Antwerpen, 14 februari 2015

Antwerpse Ombudsvrouw

 
Geachte Mevrouw,
 
Betreft: wanpraktijken huurwoningen
 
Ongeveer een jaar geleden was ik op zoek naar een appartement in Antwerpen.
 
Op een bepaald moment had ik een gesprek met de heer Dams die een appartement huurt op het adres van de Van der Meydenstraat 10, 214O Borgerhout (Antwerpen).
 
De heer Dams wou mij als kandidaat-huurder aan de huisbaas voordragen.
Vandaar dat ik een langdurig en vertrouwelijk gesprek ten zijnen huize had.
 
Wat hij me vertelde was onthullend.
 
Het huis waarin hij, te samen met andere mensen een appartement huurt, schijnt het eigendom te zijn van een steenrijke Turk die in Turkije zelfs een eigen vacantie-eiland zou hebben.
 
De man koopt automatisch oude woningen op en laat die dan voor een appel en een ei door Turkse jongeren 'renoveren'.
De jongeren die over geen beroepsbekwaamheid beschikken, volgen zogenaamd een opleiding die door de Stad Antwerpen grotendeels wordt bekostigd. Op die manier weet de Turkse huisbaas zich te verrijken.
 
De 'gerenoveerde' woningen bevatten talrijke gebreken en de ingebouwde toestellen zoals ijskasten en elektrische vuren zijn van goedkope en slechte kwaliteit alhoewel zij er op het eerste zicht 'goed' uit zien.
 
De heer Dams had heel wat moeten investeren om zijn appartement bewoonbaar te maken en diende tevens veranderingswerken uit te voeren.
 
Hij vertelde mij dat de buitendeur stuk was geweest en maandenlang had openstaan.  Het schrijven naar de huisbaas leverde niets op. Tenslotte liet hij de buitendeur op eigen kosten door vaklui herstellen.
 
Ik vraag mij af of de Stad Antwerpen haar samenwerking met dubieuze figuren niet beter kan opzeggen.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Van der Meydenstraat 12 bus 2
2140 Borgerhout

 

19:10 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, Klacht, Nieuws, renoveren | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-02-15

Wanpraktijken Antwerpse huurwoningen: Van der Meydenstraat

Van der Meydenstraat Antwerpen.JPG

Antwerpen, 14 februari 2015

Antwerpse Ombudsvrouw

 
Geachte Mevrouw,
 
Betreft: wanpraktijken huurwoningen
 
Ongeveer een jaar geleden was ik op zoek naar een appartement in Antwerpen.
 
Op een bepaald moment had ik een gesprek met de heer Dams die een appartement huurt op het adres van de Van der Meydenstraat 10, 214O Borgerhout (Antwerpen).
 
De heer Dams wou mij als kandidaat-huurder aan de huisbaas voordragen.
Vandaar dat ik een langdurig en vertrouwelijk gesprek ten zijnen huize had.
 
Wat hij me vertelde was onthullend.
 
Het huis waarin hij, te samen met andere mensen een appartement huurt, schijnt het eigendom te zijn van een steenrijke Turk die in Turkije zelfs een eigen vacantie-eiland zou hebben.
 
De man koopt automatisch oude woningen op en laat die dan voor een appel en een ei door Turkse jongeren 'renoveren'.
De jongeren die over geen beroepsbekwaamheid beschikken, volgen zogenaamd een opleiding die door de Stad Antwerpen grotendeels wordt bekostigd. Op die manier weet de Turkse huisbaas zich te verrijken.
 
De 'gerenoveerde' woningen bevatten talrijke gebreken en de ingebouwde toestellen zoals ijskasten en electrische vuren zijn van goedkope en slechte kwaliteit alhoewel zij er op het eerste zich 'goed' uit zien.
 
De heer Dams had heel wat moeten investeren om zijn appartement bewoonbaar te maken en diende tevens veranderingswerken uit te voeren.
 
Hij vertelde mij dat de buitendeur stuk was geweest en maandenlang had openstaan.  Het schrijven naar de huisbaas leverde niets op. Tenslotte liet hij de buitendeur op eigen kosten door vaklui herstellen.
 
Ik vraag mij af of de Stad Antwerpen haar samenwerking met dubieuze figuren niet beter kan opzeggen.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Van der Meydenstraat 12 bus 2
2140 Borgerhout

02-02-15

Justitie sloopt huis van activist

sloop woning justitie.jpg

Aan de officier van justitie van Oost-Brabant

t.a.v. Xandra Van Houten

Zonder enige juridische  titel en zonder dat gerechtsdeurwaarder directeur John Wisseborn heeft gereageerd op onze sommatie (lees hieronder) heeft hij mijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen met de hulp van de harde hand van hulpofficier Seggai onder verantwoordelijkheid van korpschef Frans Heeren van de politie Oost-Brabant uit mijn woning op 't Achterom 9-9a gezet en is hij nu bezig om al mijn eigendommen en de eigendommen van de daarin gevestigde bedrijven en de politieke partij de groenen (met daarbij vertrouwelijke stukken) op straat te zetten, af te voeren en te vernietigen. 

Ik verzoek u met de harde hand van justitie dit te laten stoppen en er voor te zorgen dat gerechtsdeurwaarder John Wissenborn per direct uitvoering geeft aan mijn volgende gedane sommatie

Sommatie aan directeur Mr. J.M. Wisseborn (persoonlijk) om op grond van de inhoud van dit e-mail bericht op 29 januari 2015 vóór uiterlijk 12.00 uur overeenkomstig uw EXPLOOT VAN BETEKENING van 28 januari 2015 (dossiernummer: 14100927) de om 9.00 uur van de huurders verkregen sleutels van de woningen ’t Achterom 9-9A, 5491 XB, Sint-Oedenrode aan korpschef Philip Pirard van de HAZODI politie te Hasselt te hebben afgegeven, zodat hij die daarna ter vrije beschikking kan stellen aan eigenaar A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). .    

In afwachting van uw beslissing per kerende e-mail, verblijf ik,

 

A.M.L. van Rooij

Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, Belgie

e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com

tel: 003211758676 (vast)

 

0032484749360 (mobiel) 

------------------------------------

nfo@jwgd.nl, "J.M. Wisseborn" <jmw@jwgd.nl>, Kamercommissie Binnenlandse Zaken <cie.biza@tweedekamer.nl>, "korpschef@hazodi.be" <korpschef@hazodi.be>
Cc: "GJJ.Beukeveld@ziggo.nl" <gjj.beukeveld@ziggo.nl>, "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com>, "wede51gp@kpnmail.nl" <wede51gp@kpnmail.nl>, "a.gelder@wilnu.nu" <a.gelder@wilnu.nu>, "rob.brockhus@gmail.com" <rob.brockhus@gmail.com>, "hans.v.d.broek@planet.nl" <hans.v.d.broek@planet.nl>, Erik Braeken <erik.braeken@telenet.be>, THE EUROPEAN GREENS BELGIE <de.groenen.belgie@gmail.com>, Arend Loomeijer <arendloomeijer@gmail.com>, EKC <a.vanrooij1@chello.nl>, bianca <bianca.van.dijk.fitters@gmail.com>, Marjo v d Heuvel <marjovdheuvel@gmail.com>, No Cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com>, "j.fitters1" <J.Fitters1@kpnplanet.nl>, "Anton F. P. van Putten" <anton37.putten@wxs.nl>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>, Wim Muller <mullers@hotelzurems.de>, "info@degroenen.nl" <info@degroenen.nl>, Ronald van Uden <ronald.van.uden@gmail.com>, Rob Brekel <r.brekel@wilnu.nu>, Gerard Kucharek <kucharek0@gmail.com>, bosgroep wieteke van Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, "R.KAHLMAN" <r.kahlman@quicknet.nl>, Arie van Velsen <mijnpleidooi@gmail.com>, bosgroep miep <miep@miepbos.nl>, "Gentechvrij (Miep Bos)" <miep@gentechvrij.nl>, Lijst Smolders Tilburg <smol.013@hetnet.nl>, "f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, GroenLinks <groenlinks@tweedekamer.nl>, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, "kabinet.schauvliege@vlaanderen.be" <kabinet.schauvliege@vlaanderen.be>, Jan Pasterkamp <info@jpasterkamp.nl>, Jager Jikke <info@jikkejager.nl>, Jikke Jager <jjj17@live.nl>, Linda Van Vliet <linda_vanvliet@hotmail.nl>, "kareldewerd@kpnmail.nl" <kareldewerd@kpnmail.nl>, b.vojik@tweedekamer.nl, "(" <l.vtongeren@tweedekamer.nl>, wolbrin Veen <ine.veen@quicknet.nl>, pinodjem meramun <jeanthomassen@hotmail.com>, marcel vervloesem <marcelvervloesem@hotmail.com>, Ruud Rietveld <ruudrietveldvertelt@hotmail.com>, "sp@sp.nl" <sp@sp.nl>,tribune@sp.nl, "Raak van A.A.G.M." <r.vraak@tweedekamer.nl>, Emile Roemer <e.roemer@tweedekamer.nl>, "Agema, M." <m.agema@tweedekamer.nl>, FractiePartijvoordeDieren <partijvoordedieren@tweedekamer.nl>, "kabinet.homans@vlaanderen.be" <kabinet.homans@vlaanderen.be>, ruud merks <r.merks@home.nl>,m.broekmeulen@onsbrabantnet.nl, Barend Hoogteijling <b.hoogteijling.sp@gmail.com>, tonniewouters.1@kpnmail.nl,info@telveghel.nlveghel@sp.nlschijndel@sp.nl, 2e Kamerfractie PvdD <m.thieme@tweedekamer.nl>, Elly Brocken <ellybrocken@gmail.com>, Jose Goossens <josegoossens2@gmail.com>, Theo Groenemans <t.groenemans@kpnmail.nl>,remcostefanheeren@hotmail.com, helga helders <helgahelders@gmail.com>, jelle@jelledejong.nlrvdlooij@kpnmail.nl, .meulenbroeks2@chello.nlt.advies@gmail.com, "griffie@const-court.be" <griffie@const-court.be>, Parquet fédéral <federaal.parket@just.fgov.be>, "panorama@canvas.be" <panorama@canvas.be>, "info@xandervanvessem.nl" <info@xandervanvessem.nl>, Will Van gerwen <w.gerwen@chello.nl>, Will Van gerwen <willvangerwen@gmail.com>, Demorgen BE <info@demorgen.be>, katholieknieuwsblad <Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, "redactie@volkskrant.nl" <redactie@volkskrant.nl>, "redactienbo@nieuwsblad.be" <redactienbo@nieuwsblad.be>, katohliek nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, NOS Met het Oog op Morgen <oog@nos.nl>, "info@mooirooi.nl" <info@mooirooi.nl>, "redactiesecretariaat@hbvl.be" <redactiesecretariaat@hbvl.be>redactie@hln.beredactie@humo.be, "redactie@telegraaf.nl" <redactie@telegraaf.nl>, knack@knack.be, "groen@trouw.nl" <groen@trouw.nl>, Opgelicht TROS <opgelicht@tros.nl>, "buitenland@trouw.nl" <buitenland@trouw.nl>, "jan.tytgat@pharm.kuleuven.be" <jan.tytgat@pharm.kuleuven.be>, "jacques.janssens@rztienen.be" <jacques.janssens@rztienen.be>, "info@niburu.co" <info@niburu.co>, "alexandra@niburu.co" <alexandra@niburu.co>, Steven Brown <jestelesto@hotmail.com>, andre fleere <a.fleere@chello.nl>

14:15 Gepost door slaapkamer-expert in activist, Actualiteit, Justitie, Nederland, Nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-12-14

Bedankt N-VA ! Stroomprijs stijgt met 11 tot 35%

 

dewever.jpg

 

Stroomfactuur pak duurder vanaf 1 januari

18/12/2014

Volgende maand stijgt de Vlaamse stroomprijs met gemiddeld 11 tot zelfs 35 procent, al naar gelang de intercommunale waar de verbruiker is aangesloten.

Bij de intercommunales die zijn aangesloten bij Eandis zou de prijsstijging gemiddeld 11 procent bedragen. Bij intercommunales die bij Infrax zijn aangesloten, kan de factuur met een derde stijgen. Dat schrijft De Tijd op basis van ‘betrouwbare bronnen bij meerderheid én oppositie in het Vlaams Parlement’.

19:35 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, België, electriciteit, facturen, N-VA, Nieuws, prijs, stijgt | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Besparingen: N-VA krijgt jaarlijks 12,2 miljoen euro

dewever.jpg

De verkiezingsoverwinning van N-VA heeft de partij ook op financieel vlak geen windeieren gelegd: de partij ziet haar jaarlijkse inkomsten met meer dan 4 miljoen stijgen tot 12,2 miljoen euro.

Bovendien ziet de partij haar personeelsbestand stijgen met 50 extra parlementaire medewerkers, waarmee het totaal op 160 komt.

Groen gaat er ook op vooruit, terwijl de traditionele partijen niet inboeten aan financiële middelen. CD&V, Open VLD en SP.A moeten ook nauwelijks parlementaire medewerkers missen. Vlaams Belang moet het met een stuk minder middelen stellen, LDD verliest alles. Dat hebben Bart Maddens en Jef Smulders van de KU Leuven becijferd op basis van de verdeling van de stemmen, zoals die bekend is op 26 mei om 8.30 uur.

De verkiezingsuitslag heeft een belangrijke impact op de inkomsten en het aantal parlementaire medewerkers van de verschillende partijen. Drie vierde van hun inkomsten worden immers gefinancierd door de overheid. Van de overheidssubsidies aan de Vlaamse partijen wordt 63,6 procent toegekend op federaal niveau, terwijl 36,4 procent wordt toegekend op Vlaams niveau. Hoeveel inkomsten een partij jaarlijks int, wordt bepaald door het aantal verkozenen in de parlementen. Daarnaast is er ook een toelage per stem.

18:45 Gepost door slaapkamer-expert in 12,2 miljoen euro, Actualiteit, besparingen, N-VA, Nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Besparingen: Michel krijgt friet met mayonaise

charles michel mayonaise
 
Twee actievoersters van de organisatie Lilith, het vroegere Femen, hebben premier Charles Michel (MR) tijdens een rede voor Waalse ondernemers in Namen besmeurd met mayonaise. Ook riepen zij hem op af te treden, uit protest tegen de besparingen van zijn regering.

Michel kreeg eerst een pak frieten over zich heen, waarna mayonaise over hem heen werd gespoten. Hij onderbrak zijn toespraak en moest zich ook verkleden.

Het zal niet de eerste keer en ook niet de laatste keer zijn dat Michel die altijd op restaurant gaat, met frieten en mayonaise wordt bekogeld.

18:35 Gepost door slaapkamer-expert in besparingen, friet, mayonaise, Michel, Nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-11-14

Hebt u ook problemen met Water Link ?

vander meydenstraat kelder 3.jpgkelder2.jpg

Voor onze problemen met Water Link hebben we ons tot de zogenaamde klantendienst van Water Link gericht die enkel uit was op onze betaling en geen aandacht wenste te schenken aan onze problematiek.

Zij werd daarin gesteund door de Vlaamse Ombudsdienst die met geen woord op onze aangehaalde problemen wenste in te gaan en Water Link steunde zodat we aanmaningen (kosten 5 euro) en ingebrekestellingen (kosten 15 euro) ontvingen.  Water Link dreigde ook met een deurwaarder en het afsluiten van de watervoorziening.

Ook bij de Antwerpse Ombudsdienst die ons aanraadt om een advocaat te nemen, konden we met onze klacht niet terecht.

We zijn ons er van bewust dat honderden mensen zich in eenzelfde situatie bevinden en dat zij enkel tot betalen worden gedwongen zonder dat hun klachten over de facturen van hun water-, gas- en/of electriciteitsmaatschappij, ernstig onderzocht en behandeld worden.

Sinds geruime tijd hebben we een de blog http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/ waarop mensen die problemen hebben met Electrabel hun verhaal kwijt kunnen.

We wensen ook deze blog voor de slachtoffers van de energiemaatschappijen open te stellen.

----------------

Geachte heer Boeykens

 

U zond mij nog een reactie op mijn vorige mail over de factuur die u kreeg van Water-Link.

Helaas moet ik u melden dat ik als ombudsvrouw van de stad Antwerpen enkel bevoegd ben voor de stedelijke dienstverlening, lokale politie, stedelijk onderwijs, OCMW, het zorgbedrijf en de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Water-Link valt niet onder mijn bevoegdheid.

 

Omdat u toch nog verdere stappen wil ondernemen raad ik u aan om advies in te winnen bij een advocaat of contact op te nemen met een bureel voor juridische bijstand dat u kunt vinden via onderstaande link

www.advocaat.be

 

Alvast veel succes gewenst

 

 

Met vriendelijke groeten

 

Karla Blomme | Ombudsvrouw

Ombudsdienst stad Antwerpen, lokale politie, OCMW en Zorgbedrijf Antwerpen, sociale huisvesting

De Coninckplein 25 | 2060 Antwerpen

Ingang kantoor:  Muizenstraat

 

tel +0800 94 843
ombudsvrouw@stad.antwerpen.be |www.antwerpen.be/ombudsvrouw

26-11-14

Antwerpen: problemen met Water Link

kelder.jpg

Antwerpen, 21 november 2014
 
Karla Blomme | Ombudsvrouw
Ombudsdienst stad Antwerpen, OCMW, lokale politie en sociale huisvesting

De Coninckplein 25 | 2060 Antwerpen

 

 

Geachte Mevrouw,

 
Bedankt voor uw antwoord.
 
Zoals u in mijn schrijven zal hebben gelezen, ben ik helemaal niet tevreden over de manier waarop de Vlaamse Ombudsdienst mijn klacht inzake Water Link afhandelde.
Misschien is dit voor een deel te wijten aan het feit dat ik in mijn eerste brief schreef dat ik 'weinig of geen vertrouwen in de Vlaamse Ombudsdienst heb' maar deze opmerking was dan ook terecht.
Op 35 jaar tijd heeft geen enkel van mijn klachten bij de Vlaamse Ombudsdienst, tot een positief resultaat geleid. Dat is niet normaal te noemen.
Ik werkte vroeger (ten tijde van Wivina Demeester) bijvoorbeeld heel wat rond de rechten van de patiënt maar al mijn klachten terzake werden door de Vlaamse Ombudsdienst die telkens voortging op de verklaring van de Vlaamse Gezondheidsinspectie die een nauwe band onderhoudt met Caritas-instellingen, geklasseerd.  Daardoor begon ik mij af te vragen wat de feitelijke rol was van de Vlaamse Ombudsdienst. De dienst leek niet te zijn bedoeld om klachten te onderzoeken maar om fouten van overheidsinstanties dicht te dekken.
 
Ik maakte hetzelfde mee met mijn klacht rond de Geelse Huisvesting die één van haar bestuursleden petities in een wijk liet opstellen, om bepaalde mensen uit hun sociale woning te zetten. De maatschappij wees ook sociale woningen toe aan mensen die er geen recht op hadden. Ik schreef hierover ondermeer naar oud-minister Keulen (Open VLD) die in een bepaald geval 'eerst' de resultaten van een procedure voor de Vrederechter afwachtte, om mij dan enkele maanden later mede te delen dat hij zich 'niet kon mengen in gerechtelijke procedures'. Ik bracht deze gang van zaken meermaals ter sprake bij de Vlaamse Ombudsdienst waar men deze gang van zaken blijkbaar normaal vond.
 
Enkele jaren geleden diende ik verschillende klachten in inzake het systematisch achterhouden van onze briefwisseling en de folterpraktijken tegenover Marcel Vervloesem, bestuurslid van onze vereniging, in de gevangenis van Brugge.
Tot mijn verbazing wou de Vlaamse Ombudsdienst toen wel ingaan op mijn klachten inzake willekeurige sancties en folterpraktijken in de gevangenis van Brugge die in strijd waren met de zogenaamde gevangeniswet.
Maar toen ik de Vlaamse Ombudsdienst verder contacteerde, ontving ik geen enkel antwoord meer alsof er vanuit het kabinet van oud-justitieminister De Clerck de opdracht gegeven was om geen aandacht te besteden aan deze zaak.
 
Ook in mijn persoonlijke probleem met Water Link, bleef de Vlaamse Ombudsdienst volgens mij in gebreke. Mijn klacht draaide rond het feit dat Water Link mij 25 euro wou laten betalen voor het feit dat ik de stand van mijn meter, laattijdig had aangegeven en er intussen iemand van de maatschappij was langs geweest om de meterstand te noteren.
De Vlaamse Ombudsdienst wees op een artikeltje van het contract dat haar door Water Link was toegezonden waarin stond dat 'alle kosten door de klant dienen betaald te worden'.  Einde discussie.  
Ik zond de Vlaamse Ombudsdienst echter een reeks foto's waaruit bleek dat ik de kelder (zonder verlichting, zonder trapleuning,) niet kon betreden en vroeg de Vlaamse Ombudsdienst tevens om de Antwerpse Wooninspectie te willen contacteren die deze feiten enkele weken geleden heeft vastgesteld en in haar rapport genoteerd heeft. Ook de man van de Antwerpse Wooninspectie is de kelder niet ingegaan omdat hij geen risico wou nemen. Zoals u weet, wil de Antwerpse Wooninspectie de woonkwaliteit van de Antwerpenaars verbeteren. Dus ik dacht wel dat de Vlaamse Ombudsdienst deze dienst wel eens mocht contacteren.
Water Link wist het zo te draaien dat ik bepaalde facturen niet had betaald. Dat had echter niets met mijn klacht te maken en ik vind het fout dat de Vlaamse Ombudsdienst die redenering overnam.
 
Om toch even verder op de betaling van de facturen in te gaan: een bepaalde rekening van Water Link bleek bij nazicht, en in tegenstelling tot wat ik genoteerd had, inderdaad niet te zijn betaald. Het betrof hier een bedrag van 53 euro voor de maand september 2014.  Ik heb dat bedrag toen onmiddellijk op de rekening van Water Link gestort. Een ander bedrag had te maken met de aansluiting van het water, waarvan men mij echter nooit op de hoogte bracht. Ik wist zelfs niet eens dat de huisbaas het water had afgesloten voor dat ik het appartement huurde.
 
De Vlaamse Ombudsdienst volgde dus uitsluitend de redenering van Water Link zonder rekening te houden met mijn klacht rond het opmeten van de water-meterstand. Ze wees mij op het feit dat ik mij 'akkoord verklaarde met het feit om alle onkosten van Water Link te betalen' en stelde mij (zoals Water Link) voor als een soort wanbetaler, wat ik helemaal niet ben en helemaal naast de kwestie is.
Omdat Water Link zich door de Vlaamse Ombudsdienst gesteund voelde, begon zij mij aanmaningen en ingebrekestellingen te sturen. 
Ik werd zodanig onder druk gezet dat ik een voor mij onverklaarbare rekening van Water Link ten belope van maar liefst 96 euro tenslotte betaalde.
 
Ik denk dat er zich heel wat mensen in mijn situatie bevinden. Zij betalen tenslotte maar, niet omdat zij akkoord zijn met de factuur, maar omdat zij van alle problemen en op de opéénstapeling van bijkomende kosten willen verlost zijn. 
 
De klantendiensten van Electrabel, Waterlink en de gasmaatschappijen werken als ware incasso-bureau's. Indien er een betwisting is, krijgt men kosten voor aanmaningen, ingebrekestellingen en deurwaarders. Bovendien wordt ermee gedreigd om het water, de gas of de elektriciteit af te sluiten (wat weer bijkomende kosten voor de her-aansluiting met zich meebrengt).
Over de facturen valt niet de discussiëren.
 
Op mijn blog http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/ getuigen honderden mensen over het feit dat zij nergens met hun klachten terecht kunnen. 
 
Het is niet de taak van de Vlaamse en Antwerpse Ombudsdienst om voor de frauduleuze en klant-vijandige praktijken van de Energie- Water- en Gasmaatschappijen te kiezen.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Van der Meydenstraat 12/2
2140 Borgerhout
------------
van:  Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan:  Ombudsvrouw <ombudsvrouw@stad.antwerpen.be>
cc:  Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>,
 "antwerpen@radiocontact.be" <antwerpen@radiocontact.be>,
 "antwerps.pershuis@pandora.be" <antwerps.pershuis@pandora.be>,
 bart.dewever@stad.antwerpen.be,
 koen.kennis@stad.antwerpen.be,
 Philip Heylen <philip.heylen@stad.antwerpen.be>,
 Lu VC <ludo.vancampenhout@stad.antwerpen.be>,
 claude.marinower@stad.antwerpen.be,
 marc.vanpeel@stad.antwerpen.be,
 rob.vandevelde@stad.antwerpen.be,
 nabilla.aitdaoud@stad.antwerpen.be,
 fons.duchateau@stad.antwerpen.be,
 stadssecretaris@stad.antwerpen.be,
 marleen Boeykens <Marleen_boeykens@hotmail.com>
datum:  26 november 2014 20:01

 

21-11-14

Problemen met Water Link: Ombudsdienst Stad Antwerpen

gantman.jpg

Antwerpen, 21 november 2014

 
Karla Blomme | Ombudsvrouw
Ombudsdienst stad Antwerpen, OCMW, lokale politie en sociale huisvesting
De Coninckplein 25 | 2060 Antwerpen

Geachte Mevrouw,


Bedankt voor uw antwoord.
 
Zoals u in mijn schrijven zal hebben gelezen, ben ik helemaal niet tevreden over de manier waarop de Vlaamse Ombudsdienst mijn klacht inzake Water Link afhandelde.
Misschien is dit voor een deel te wijten aan het feit dat ik in mijn eerste brief schreef dat ik 'weinig of geen vertrouwen in de Vlaamse Ombudsdienst heb' maar deze opmerking was dan ook terecht.
Op 35 jaar tijd heeft geen enkel van mijn klachten bij de Vlaamse Ombudsdienst, tot een positief resultaat geleid. Dat is niet normaal te noemen.
Ik werkte vroeger (ten tijde van Wivina Demeester) bijvoorbeeld heel wat rond de rechten van de patiënt maar al mijn klachten terzake werden door de Vlaamse Ombudsdienst die telkens voortging op de verklaring van de Vlaamse Gezondheidsinspectie die een nauwe band onderhoudt met Caritas-instellingen, geklasseerd.  Daardoor begon ik mij af te vragen wat de feitelijke rol was van de Vlaamse Ombudsdienst. De dienst leek niet te zijn bedoeld om klachten te onderzoeken maar om fouten van overheidsinstanties dicht te dekken.
 
Ik maakte hetzelfde mee met mijn klacht rond de Geelse Huisvesting die één van haar bestuursleden petities in een wijk liet opstellen, om bepaalde mensen uit hun sociale woning te zetten. De maatschappij wees ook sociale woningen toe aan mensen die er geen recht op hadden. Ik schreef hierover ondermeer naar oud-minister Keulen (Open VLD) die in een bepaald geval 'eerst' de resultaten van een procedure voor de Vrederechter afwachtte, om mij dan enkele maanden later mede te delen dat hij zich 'niet kon mengen in gerechtelijke procedures'. Ik bracht deze gang van zaken meermaals ter sprake bij de Vlaamse Ombudsdienst waar men deze gang van zaken blijkbaar normaal vond.
 
Enkele jaren geleden diende ik verschillende klachten in inzake het systematisch achterhouden van onze briefwisseling en de folterpraktijken tegenover Marcel Vervloesem, bestuurslid van onze vereniging, in de gevangenis van Brugge.
Tot mijn verbazing wou de Vlaamse Ombudsdienst toen wel ingaan op mijn klachten inzake willekeurige sancties en folterpraktijken in de gevangenis van Brugge die in strijd waren met de zogenaamde gevangeniswet.
Maar toen ik de Vlaamse Ombudsdienst verder contacteerde, ontving ik geen enkel antwoord meer alsof er vanuit het kabinet van oud-justitieminister De Clerck de opdracht gegeven was om geen aandacht te besteden aan deze zaak.
 
Ook in mijn persoonlijke probleem met Water Link, bleef de Vlaamse Ombudsdienst volgens mij in gebreke. Mijn klacht draaide rond het feit dat Water Link mij 25 euro wou laten betalen voor het feit dat ik de stand van mijn meter, laattijdig had aangegeven en er intussen iemand van de maatschappij was langs geweest om de meterstand te noteren.
De Vlaamse Ombudsdienst wees op een artikeltje van het contract dat haar door Water Link was toegezonden waarin stond dat 'alle kosten door de klant dienen betaald te worden'.  Einde discussie.  
Ik zond de Vlaamse Ombudsdienst echter een reeks foto's waaruit bleek dat ik de kelder (zonder verlichting, zonder trapleuning,) niet kon betreden en vroeg de Vlaamse Ombudsdienst tevens om de Antwerpse Wooninspectie te willen contacteren die deze feiten enkele weken geleden heeft vastgesteld en in haar rapport genoteerd heeft. Ook de man van de Antwerpse Wooninspectie is de kelder niet ingegaan omdat hij geen risico wou nemen. Zoals u weet, wil de Antwerpse Wooninspectie de woonkwaliteit van de Antwerpenaars verbeteren. Dus ik dacht wel dat de Vlaamse Ombudsdienst deze dienst wel eens mocht contacteren.
Water Link wist het zo te draaien dat ik bepaalde facturen niet had betaald. Dat had echter niets met mijn klacht te maken en ik vind het fout dat de Vlaamse Ombudsdienst die redenering overnam.
 
Om toch even verder op de betaling van de facturen in te gaan: een bepaalde rekening van Water Link bleek bij nazicht, en in tegenstelling tot wat ik genoteerd had, inderdaad niet te zijn betaald. Het betrof hier een bedrag van 53 euro voor de maand september 2014.  Ik heb dat bedrag toen onmiddellijk op de rekening van Water Link gestort. Een ander bedrag had te maken met de aansluiting van het water, waarvan men mij echter nooit op de hoogte bracht. Ik wist zelfs niet eens dat de huisbaas het water had afgesloten voor dat ik het appartement huurde.
 
De Vlaamse Ombudsdienst volgde dus uitsluitend de redenering van Water Link zonder rekening te houden met mijn klacht rond het opmeten van de water-meterstand. Ze wees mij op het feit dat ik mij 'akkoord verklaarde met het feit om alle onkosten van Water Link te betalen' en stelde mij (zoals Water Link) voor als een soort wanbetaler, wat ik helemaal niet ben en helemaal naast de kwestie is.
Omdat Water Link zich door de Vlaamse Ombudsdienst gesteund voelde, begon zij mij aanmaningen en ingebrekestellingen te sturen. 
Ik werd zodanig onder druk gezet dat ik een voor mij onverklaarbare rekening van Water Link ten belope van maar liefst 96 euro tenslotte betaalde.
 
Ik denk dat er zich heel wat mensen in mijn situatie bevinden. Zij betalen tenslotte maar, niet omdat zij akkoord zijn met de factuur, maar omdat zij van alle problemen en op de opéénstapeling van bijkomende kosten willen verlost zijn. 
 
De klantendiensten van Electrabel, Waterlink en de gasmaatschappijen werken als ware incasso-bureau's. Indien er een betwisting is, krijgt men kosten voor aanmaningen, ingebrekestellingen en deurwaarders. Bovendien wordt ermee gedreigd om het water, de gas of de elektriciteit af te sluiten (wat weer bijkomende kosten voor de her-aansluiting met zich meebrengt).
Over de facturen valt niet de discussiëren.
 
Op mijn blog http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/ getuigen honderden mensen over het feit dat zij nergens met hun klachten terecht kunnen. 
 
Het is niet de taak van de Vlaamse en Antwerpse Ombudsdienst om voor de frauduleuze en klant-vijandige praktijken van de Energie- Water- en Gasmaatschappijen te kiezen.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Van der Meydenstraat 12/2
2140 Borgerhout
 
===
 
Geachte heer Boeykens
 
Bedankt voor uw mail.
Aangezien uw mail in eerste instantie gericht is aan de Vlaamse ombudsman, ga ik ervan uit dat u van hem een antwoord mag verwachten.
 
Mocht u in de toekomst nog vragen en of opmerkingen hebben, verneem ik dit graag van u.
 
met vriendelijke groeten
 
Karla Blomme | Ombudsvrouw
 
====
Foto: André Gantman (NV-A), directeur van Water Link

15-11-14

Antwerpen: Problemen met Water-Link

Gantman

Brief aan de Vlaamse Ombudsman

Ik heb de factuur van Water-link die profiteerde van uw partijdige tussenkomst, betaald maar ben niet akkoord met de aangerekende kosten, zoals ik u schreef. Het gaat hier om een factuur van maar liefst 96 euro en het is onduidelijk waar die kosten allemaal vandaan komen.

U hield geen rekening met de foto's waaruit bleek dat ik de kelder niet kon betreden en het feit dat de Antwerpse Wooninspectie die de kelder niet is ingegaan vanwege de stapels rommel en het gevaar van een ongeval, dit in haar rapport genoteerd heeft.

Het is inderdaad zo dat een factuur voor een bepaalde maand, alhoewel als 'betaald' genoteerd in mijn administratie, niet betaald leek zoals ik twee weken geleden geconstateerd heb door mijn rekeningen na te kijken. Ik heb die toen onmiddellijk betaald terwijl u mij met Water-Link als een wanbetaler afschilderde.

Ik wist helemaal niets van het feit dat er nog aansluitingskosten dienden betaald te worden alhoewel ik dit grondig zal nakijken aangezien men mij geen herinnering ter zake stuurde.

Er komt in ieder geval nog een staartje aan deze zaak omdat u mijn klacht niet naar behoren hebt behandeld en ik mij reeds lang vragen stel over de werking van de Vlaamse Ombudsdienst die bijvoorbeeld ook de mensen die slachtoffer worden van de onverklaarbare facturen van Electrabel, niet verder helpt en zich ook in die zaken partijdig opstelt.

Ik heb de indruk dat u deze mensen als wanbetalers beschouwt zonder de zaken grondig te onderzoeken.

hoogachtend

-----

Foto: André Gantman (NV-A), advocaat en chef van Water Link die enkele jaren geleden nog stelde dat hij 'geen politieke benoemingen aanvaardt". Zoals men weet, wil de NV-A op alles en iederééén besparen. Ook de prijzen van water en electriciteit (terwijl heel wat mensen hun facturen niet kunnen betalen) gaan de hoogte in.

Justitie: Verzoekschrift ter attentie van minister Turtelboom

minister.Turtelboom.pedofilie

Betreft:

Verzoekschrift om de door burgemeester Johny De Raeve (Open-Vld) van Zonhoven en voormalig Belgisch minister van justitie Annemie Turtelboom (Open-Vld) bij A.M.L van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen afgenomen identiteit op het adres van de vanaf 1 januari 2011 tot 15 oktober 2012 en vanaf 29 augustus 2013 tot heden door burgemeester Johny De Raeve in het Belgische Rijksregister valselijk geregistreerde onbewoonde woning Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven op grond van de inhoud van dit verzoekschrift weer terug te geven, waartoe u onder meer op grond van het op 12 november 2012 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde arrest van 25 oktober 2012 (rolnummer: 130/2012) overeenkomstig uw afgelegde eed grondwettelijk verplicht bent, door aan:

  1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, bij besluit vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) met terugwerkende kracht een identiteitskaart te verstrekken;
  2. Van Nunen Johanna Elisabeth Maria, bij besluit vanaf 1 januari 2011 wonende op haar hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) met terugwerkende kracht een identiteitskaart te verstrekken;

en dat vóór uiterlijk 15 november 2014 bij kerende e-mail schriftelijk te bevestigen:

Voor de inhoud van dit verzoekschrift d.d. 11 november 2014 verwijzen wij u naar de volgende link:

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-november-2014-verzoekschrift-aan-vlaams-minister-liesbeth-homans-van-binnenlands-bestuur.pdf

14-11-14

Slachtoffers van de Regering Michel: de pensioenspaarders

michel.jpg

Wie aan pensioensparen doet, zal dit jaar niet 950 euro fiscaal in mindering brengen, maar 940 euro. De regering-Michel bevriest het plafond van de belastingvermindering op het niveau van 2013, blijkt uit het ontwerp van programmawet, waarover De Tijd vandaag bericht.

De regering-Michel besliste bij de begrotingsbesprekingen een reeks belastingverminderingen voor vier jaar te bevriezen en dus niet aan te passen aan de stijging van de levensduurte. Maar uit de programmawet blijkt nu dat die verminderingen bevroren worden op het niveau van 2013. En niet, zoals verwacht, op het niveau van dit jaar. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat dit jaar "slechts" 940 euro kan worden ingebracht voor pensioensparen, 10 euro minder dan het bedrag van 950 euro waar iedereen van uitgaat. Duizenden Belgen dreigen dit jaar dus te veel te storten.

Voorts geldt de fiscale vrijstelling voor het spaarboekje dit jaar niet voor rente-inkomsten tot 1.900 euro, zoals eerder aangekondigd begin dit jaar, maar voor 1.880 euro. Gepensioneerden, zieken en invaliden worden volgens fiscalist Jef Wellens bij Wolters Kluwer het zwaarst getroffen door de ingreep omdat zij genieten van grote belastingverminderingen, die nu ook worden verlaagd.

http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/2120544/2014/11/14/Michel-I-snoeit-in-belastingverminderingen.dhtml

Minister Turtelboom: stapels onbetaalde facturen

turtelboom.jpg

Het schijnt dat er stapels onbetaalde facturen op het kabinet van de voormalige justitieminister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) zijn gevonden.

De gewone burger ontvangt bij niet-betaling van een factuur, stapels aanmaningen en in gebrekestellingen die hij moet betalen.

Bovendien komen er daar nog eens gerechtskosten bovenop voor inbeslagnames. En water, electriciteit en gas worden dikwijls, bij middel van chantage, afgesloten zodat men ook nog eens de kosten van de heraansluiting mag betalen.

07-11-14

Belgische regering daagt bevolking verder uit

DSCI5025.JPG
DSCI5012.JPG
DSCI5015.JPG

Premier Charles Michel denkt er niet aan de indexsprong of de zogenaamde 'besparingen' (want er wordt wel geld uitgegeven aan gevechtsvliegtuigen en andere zaken) in te trekken. 'Ik wil zeer duidelijk zijn: wij zullen deze maatregelen uitvoeren', aldus Michel.  

Het wordt dus een actie van lange adem. En de Belgische bevolking zal zich, met of zonder de vakbonden die misschien op een bepaald moment zullen afhaken, op een intelligente manier moeten organiseren om deze burger-vijandige regering uit het zadel te lichten. 

06-11-14

Brussel: Staking 6 november 2014

staking 1.jpg
staking 2.jpg
staking 7.jpg
staking 6.jpg
De staking tegen de regering Michel met al haar 'besparingsmaatregelen' (ondermeer de kosten van water en electriciteit gaan flink de hoogte in) was een succes. Men spreekt van 100.000 stakers. De betoging verliep rustig. Op het einde van de staking kwam het wel even tot een conflict tussen politie en groepjes radicale militanten en jongeren. Daarbij werden er traangasbommen gebruikt.

05-11-14

Neem deel aan de staking op 6 november 2014 !

staking regering michel - kopie.jpg

Minister Turtelboom maakte bekend dat de electriciteitsfacturen met 15% zullen stijgen terwijl heel wat mensen hun electriciteitsfacturen (waarmee dikwijls geknoeid werd) niet kunnen betalen. 

Het is om die reden en vanwege de andere keiharde besparingsmaatregelen van de regering Michel dat de vakbonden besloten hebben om te gaan staken.

Morgen, donderdag 6 november 2014, wordt er om 11 uur samengekomen aan het Noord-Station te Brussel. Er zijn gratis verbindingen voorzien vanuit Antwerpen, Gent en andere steden. Antwerpen: om 10 uur aan het Centraal Station.

De regering Michel voert intussen geheime onderhandelingen met de vakbonden en de liberale vakbond zei dat het na de algemene staking op 15 december, 'misschien niet meer nodig zal zijn om verder te staken'. De stakingen zullen echter niet voldoen om de harde besparingesmaatregelen van de regering Michel te stoppen en heel wat mensen zien de stakingen als een aanloop naar de acties die er in de loop van de komende jaren zullen gevoerd worden.

http://www.abvv-regio-antwerpen.be/art/pid/28885/6-november-%7C-Betoging-Brussel-Vervoer-uit-Antwerpen.htm

http://www.demorgen.be/binnenland/-turtelboom-impact-oversubsidiering-groene-stroom-zal-groot-zijn-a2112203/

http://www.demorgen.be/binnenland/temmerman-turtelboom-liet-karrenvracht-onbetaalde-facturen-achter-a2110083/

31-10-14

Water-Link: Klacht bij de Vlaamse Ombudsman

 
De Werkgroep Morkhoven diende een klacht in bij de Vlaamse Ombudsdienst vanwege het geknoei van Water-Link en het achterhouden van brieven aan Water-Link en aan een officiële  instantie.  In het verleden blokkeerde de Post ook reeds de briefwisseling van de Werkgroep Morkhoven in opdracht van de Justitie die de Werkgroep het zwijgen wil opleggen inzake de kinderpornozaak Zandvoort. De brieven werden op 16.10.14 aangetekend verstuurd vanuit Antwerpen maar werden door Water-Link en de officiële instantie niet beäntwoord. De rode antwoordkaarten ter bevestiging van ontvangst die ondertekend hadden moeten terugkomen, zijn na 14 dagen nog altijd niet geärriveerd.

André Gantman, voorzitter van de intercommunale Water-Link

André Gantman

De laatste tijd komen er, door de stijgende werkloosheid en de sociale afbraakpolitiek van de regering, steeds meer en meer mensen in betalingsproblemen. Het gevolg hiervan is dat zij met ingebrekestellingen en deurwaarders te maken krijgen.  Bovendien wordt hun gas, electriciteit en/of gas zonder pardon afgesloten.

André Gantman, zionist en N-VA fractieleider in Antwerpen, is als nieuwe voorzitter van Water-Link, mede politiek verantwoordelijk voor deze gang van zaken bij Water-Link waar dat de Klantendienst zich als een incasso-bureau opstelt.

--------

Op voordracht van de Antwerpse gemeenteraad werd André Gantman, N-VA fractieleider in Antwerpen, voorgedragen als voorzitter van de intercommunale Water-Link (voorheen Antwerpse Waterwerken-AWW): het bedrijf dat voor de levering van water instaat voor particulieren en industrie stelt zo’n 450 mensen te werk.

De raad van Bestuur van de intercommunale heeft deze voordracht goedgekeurd op 24 september. Gantman neemt de plek in van partijgenoot Rob Van de Velde. Zijn zetel in het federaal parlement is onverenigbaar met het voorzitterschap van de intercommunale.

André Gantman(1950) heeft zijn politieke sporen verdiend tijdens de legislatuur 1995-2000 : als schepen van personeel van de Stad Antwerpen heeft hij toen grondige hervormingen doorgevoerd op basis van managementprincipes die nog steeds worden toegepast.

Aan de krant Het Laatste Nieuws zei Gantman: “We gaan een nieuw beleid uittekenen om onze sterke positie verder uit te bouwen. Een grote uitdaging is de recyclage van water, waarmee de industrie zich al langer bezighoudt. We moeten mee op die kar springen.”

Nieuwe CEO

Onder het nieuw voorzitterschap van Gantman werd beslist een einde te stellen aan de opdracht van de zittende CEO, crisismanager Ivan Geilenkotten (68). Zijn taak als crisismanager zit erop, zo besliste de raad van bestuur. De functie werd open verklaard voor een externe aanwerving.

http://joodsactueel.be/2014/10/01/andre-gantman-nieuwe-voorzitter-antwerpse-watermaatschappij-water-link/

30-10-14

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (15)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte heer Boeykens,

 

Wij hebben uw betaling van 52,81 euro dd. 22 oktober 2014 goed ontvangen.

 

De meterstand werd door water-link op 3 oktober 2014 ingelezen, daar wij van u geen reactie mochten ontvangen op onze uitnodigingsbrief en aanmaningsbrieven. U reageerde voor het eerst op 9 oktober 2014.

 

Mocht u water-link tijdig hebben geïnformeerd betreffende uw situatie, dan hadden wij de opvolgingsprocedure kunnen staken.

Echter reageerde u niet op onze brieven i.v.m. het doorgeven van de meterstand. Vandaar dat wij ons, op 3 oktober 2014, genoodzaakt zagen om een meterlezer ter plaatse te sturen. Hiervoor rekenen wij, zoals opgenomen in onze tarievenlijst, 25 euro aan.

De dienst werd geleverd en dient bijgevolg vergoed te worden. Wij kunnen u enkel aanraden om in de toekomst sneller contact met ons op te nemen. Water-link kan enkel rekening houden met de situatie, indien zij hierover tijdig wordt geïnformeerd.

 

Mogen wij u dan ook vragen het openstaand saldo te vereffenen?

 

Met vriendelijke groeten

 

Nathalie Byl • Juridisch assistent Water-link • Mechelsesteenweg 66 • 2018 Antwerpen • www.water-link.be

-------

van: Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>

aan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

 

datum: 28 oktober 2014 14:48

19:53 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, huurdersbond, Klacht, Nieuws, water-link | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (14)

water link 4.jpgwater link 5.jpg

water link 6.jpgwater link 1.jpg

water link 3.jpgwater link 2.jpg

t.a.v. Water-Link

Geachte Mevrouw Byl,

 
Een tweede aspect in deze zaak zijn de kosten voor het opnemen van de stand van de watermeter.
Na het opmeten en doorzenden van de waterstand die ik tengevolge van de ontoegankelijkheid en het gebrek aan licht op de gevaarlijke trap en het keldertje niet onmiddellijk kon uitvoeren, vernam ik van uw diensten dat water-link de stand zelf was komen opnemen. Daarvoor rekende water-link mij 25 euro aan. 
Ik wens die kosten vanwege de situatie die ik vorige brieven reeds uitvoerig heb beschreven, niet te betalen.
Ik vraag mij trouwens af of dit wel wettelijk is.
Vorige week kwamen twee personen van de wooninspectie Dienst Samenwonen van de Stad Antwerpen bij mij langs.  Men zei dat men 'mij niet wilde belasten' met het wegschuiven van de 1 meter hoge plaat die voor de eerste trede van de gevaarlijke trap (zonder leuning) staat en die wordt rechtgehouden met allerlei rommel in de gang waardoor men maar 1 meter over heeft om te manoevreren.  Waarschijnlijk wou de man van de wooninspectie geen risico nemen want werkonbekwaamheid ten gevolge van een ongeval is niet zo interessant.  De man heeft de problemen terzake in zijn rapport genotteerd en u kan hiervoor altijd de Stad Antwerpen contacteren.
 
Ik zend u hierbij,zoals beloofd, enkele foto's terzake op.
 
En ik zou uw standpunt terzake willen kennen zodat ik weet welke houding ik in deze zaak moet aannemen.
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
------
van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>
cc: ombudsdienst@vlaamsparlement.be,
datum: 22 oktober 2014 20:01
 

19:50 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, Nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (13)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte Mevrouw Byl,

 
Vandaag heb ik de factuur die ik in september via Belfius dacht betaald te hebben (om een of andere reden werd de overschrijving niet uitgevoerd), betaald:
water link 
rekening - BE45 0635 5819 1989 Boeykens Jan
boekingsdatum - 22.10.2014
valutadatum - 22.10.2014
bedrag - 52,81 eur
overschrijving BE56 0963 1030 0088 water-link,mechelse steenweg 66
2018 Antwerpen - BE 65440539645
 
Dat probleem is dus opgelost.
 
Zoals u weet, wens ik daarvoor geen bijkomende kosten voor een ingebrekestelling of wat dan ook te betalen. De ingebrekestelling die ik vorige week van u ontving, was trouwens niet correct. Ik had de klantendienst van water-link (ik herhaal de KLANTEN-DIENST) immers gecontacteerd om tot op een oplossing te komen en was volop, via email, in gesprek met iemand van uw klantendienst. Vrijdagnamiddag, vorige week ontving ik trouwens twee keer een telefoon van de klantendienst waarin werd gezegd dat men de zaak 'eerst eens zou bekijken' vooraleer mij een deurwaarder te sturen en mijn watervoorziening af te sluiten. 
Ik ben geen wanbetaler en ben ter goeder trouw alhoewel klanten van water-gas electriciteitsmaatschappijen tegenwoordig als criminelen worden behandeld.
 
Mag ik u vragen of u hiermee akkoord gaat, zoniet moet ik mijn houding in deze zaak herzien.
 
Mag ik u doen opmerken dat het eerste en vierde formulier die u mij per mail toestuurde, volstrekt onleesbaar zijn, zoals blijkt uit bijlage ?
 
Ik wil tenslotte nog vermelden dat ik dacht dat de hele problematiek met water-link te maken had met de problemen die ik tengevolge van het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid Victor Vervloesem heb gehad.  Deze man waarvan zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten van jongetjes bestaan die nooit door de Turnhoutse justitie die de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, onderzocht werden, diende reeds verschillende keren een klacht wegens 'laster en eerroof' in tegen mij.  De plaatselijke wijkagent lekte onlangs om de een of andere reden aan mijn huisbaas waarmee ik in conflict lag dat ik 'geseind stond' waardoor het conflict met mijn huisbaas escaleerde. Ik was immmers helemaal niet op de hoogte van een 'seining' en door de geruchten omtrent die seining werd ik gecriminaliseerd. Het toeval wil dat de genaamde Victor Vervloesem dank zij zijn diensten voor de Turnhoutse justitie op alle mogelijke manieren politiek benoemd werd.  Alhoewel hij enkel een fonetisch schrift hanteert, is hij bestuurslid van de Geelse Bouwmaatschappij; was hij bestuurslid van het Herentalse OCMW; was hij na zijn aanstelling tot gemeenteraadslid, voorzitter van de Herentalse Commissie van Politie en Veiligheid en is hij bestuurslid van de lokale politie Neteland. Hij vertegenwoordigt het stadje Herentals ook in 2 intercommunales: PIDPA en CIPAL.  Zoals u weet staat de afkorting PIDPA voor 'Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen'...
 
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
---------
.ODQWQXPPHU 
 
&RQWUDFWQXPPHU 
 
)DFWXXUQXPPHU 9.3
 
)DFWXXUGDWXP 
 
9HUYDOGDWXP 
 
9UDJHQ" KWWSZZZZDWHUOLQNEH
 
*HOLHYHXZNODQWQUWHYHUPHOGHQELMHONFRQWDFW
 
7866(17,-'6()$&7885
 
/HYHULQJVHHQKHLG 
 
2PVFKULMYLQJ ([FO%7:
 
9RRUGHSHULRGHWRWHQPHW
 
 
 
7RWDDO%7:   
 
)DFWXXUWRWDDO 
 
7(%(7$/(19225 (85
 
*HOLHYHWHEHWDOHQRSUHNHQLQJ%(YyyU(1.(/PHWYHUPHOGLQJYDQJHVWUXFWXUHHUGH
 
PHGHGHOLQJ
 
'HHOELMYHUKXLVRIRS]HJFRQWUDFWXZHLQGPHWHUVWDQGHQQLHXZDGUHVPHH=RQGHUGH]HJHJHYHQVEOLMIWX
 
YHUDQWZRRUGHOLMNYRRUEHWDOLQJYDQGHIDFWXUHQ%LMRYHUQDPHYDQHHQFRQWUDFWZRUGWHHQHHQPDOLJHDGPLQLVWUDWLHYHNRVW
 
YDQ(85DDQJHUHNHQG2SGHGLHQVWYHUOHQLQJYDQZDWHUOLQNHQRSGH]HIDFWXXULVKHW:DWHUYHUNRRSUHJOHPHQWHQ
 
KHW%LM]RQGHUZDWHUYHUNRRSVUHJOHPHQWYDQWRHSDVVLQJ8YLQGWEHLGHZDWHUYHUNRRSUHJOHPHQWHQHQPHHULQIRUPDWLHRS
 
ZZZZDWHUOLQNEH9DQDIKDQWHHUW$::HHQVFKDGHEHGLQJYDQPHWHHQPLQLPXPYDQHXURELMGH
 
H[WHUQHLQYRUGHULQJZHJHQVQLHWEHWDOLQJ-DDUOLMNVHSULMVVWLMJLQJVDQHULQJVELMGUDJH]XLYHULQJSHU
 
7DULHIZLM]LJLQJYDVWHNRVWHQYDQDI
 
8ZLOLQKHWYHUYROJXZIDFWXXUYLDPDLORQWYDQJHQ"'DWNDQ*DQDDUZZZZDWHUOLQNEHDZZHPDLOIDFWXUHQ
 
3ULMVZLM]LJLQJVDQHULQJVELMGUDJHQDIYRHU$QWZHUSHQSHUQDDUHXURPñH[FO%7:
 
$I]$::RY0HFKHOVHVWHHQZHJ$QWZHUSHQ
 
'KU%2(<.(16-$1
 
9$1'(50(<'(1675$$7%XV
 
%25*(5+287
 
9HUEUXLNVOHLGLQJ
 
9$1'(50(<'(1675$$7%25*(5+287
 
(85
 
 %7: 
 
   
 
 ,QFO%7:
 
 
 
SULM]HQGRVVLHU(3'-(
------------------------------------------------------------------------------
NODQWQXPPHU
 
:HONRPELMZDWHUOLQN
 
*HDFKWHNODQW
 
:LMKHWHQXYDQKDUWHZHONRPELMZDWHUOLQN
 
'HVWDUWGDWXPYDQGHZDWHUOHYHULQJGRRUZDWHUOLQNLV
 
8ZWXVVHQWLMGVHIDFWXUHQ]XOOHQZRUGHQDDQJHPDDNWRSGDWXPYDQHQ
 
YRRUHHQEHGUDJYDQ(85'LW]LMQULFKWGDWDGHZHUNHOLMNHGDWXPNDQHHQ
 
SDDUGDJHQODWHUOLJJHQQDDUJHODQJGHGDWXPLQKHWZHHNHQGRIRSHHQIHHVWGDJYDOW1DXZ
 
MDDUOLMNVHPHWHURSQDPHNULMJWXHHQDIUHNHQLQJVIDFWXXUJHEDVHHUGRSXZZHUNHOLMNYHUEUXLN
 
JHOLMNWLMGLJZRUGWXHHQppQPDOLJHDGPLQLVWUDWLHYHRSVWDUWNRVWDDQJHUHNHQGYDQHXUR
 
%7:
 
 
 
,QGLHQXHHQ(XURSHVHGRPLFLOLsULQJDDQYUDDJWYRRUGLWFRQWUDFWZRUGHQGHWXVVHQWLMGVH
 
IDFWXUHQQLHWYHU]RQGHQHQNHOXZDIUHNHQLQJVIDFWXXU,QGLHQXGHWXVVHQWLMGVHIDFWXXUWRFKRS
 
SDSLHUZHQVWWHRQWYDQJHQJHOLHYHFRQWDFWRSWHQHPHQPHWGHNODQWHQGLHQVW
 
2SGHYROJHQGHSDJLQDYDQGH]HEULHIYLQGWXDOOHQXWWLJHLQIRUPDWLHYDQZDWHUOLQNHQXZ
 
NODQWJHJHYHQV+RXGVWHHGVXZNODQWQXPPHUELMGHKDQGDOVXRQVFRQWDFWHHUW=RNXQQHQZLM
 
XQRJVQHOOHUYDQGLHQVW]LMQ
 
8YLQGWKLHUELMRRNXZNODQWHQILFKHJHOLHYHRQVGH]HLQJHYXOGWHUXJWHEH]RUJHQ
 
+HHIWXHHQYUDDJRYHUGLWFRQWUDFWRIGHWRHJHSDVWHWDULHYHQNLMNGDQHHQVRSRQ]HZHEVLWH
 
ZZZZDWHUOLQNEHRIQHHPFRQWDFWRSPHWRQ]HNODQWHQGLHQVW
 
.ZDOLWDWLHIGULQNZDWHUWHJHQHHQVFKHUSHSULMVHQXLWVWHNHQGHGLHQVWYHUOHQLQJGDDUGUDDLWKHW
 
RPELMZDWHUOLQN
 
0HWYULHQGHOLMNHJURHWHQ
 
GHZDWHUOLQNNODQWHQGLHQVW
 
,QIRILFKHYRRUGHNODQW
 
+LHUYLQGWXDOOHLQIRUPDWLHGLHXQRGLJKHHIWZDQQHHUXRQVFRQWDFWHHUWEHZDDU]H]RUJYXOGLJ
 
8ZNODQWJHJHYHQV
 
.ODQWQXPPHU 
 
/HYHULQJVDGUHV 9$1'(50(<'(1675$$7
 
&RQWUDFWQXPPHU 
 
%HJLQGDWXP 
 
)DFWXUDWLHDGUHV 9$1'(50(<'(1675$$79(5'%XV
 
:DWHUPHWHU 
 
/HYHULQJVHHQKHLGVQXPPHU 9HUEUXLNVOHLGLQJ
 
%25*(5+287
 
%25*(5+287
 
&RQWDFWJHJHYHQVZDWHUOLQN
 
ZDWHUOLQN
 
NODQWHQGLHQVW
 
0HFKHOVHVWHHQZHJ
 
$QWZHUSHQ
 
RSZHUNGDJHQYDQWRWHQYDQWRWXXU
 
(PDLONODQWHQGLHQVW NODQWDZZ#ZDWHUOLQNEH
 
)D[ 
 
:HEVLWH ZZZZDWHUOLQNEH
 
7HOHIRRQNODQWHQGLHQVW 
 
'HIHFWHQQXPPHU
 
GDJHQQDFKWRRNWLMGHQVKHWZHHNHLQGH 
 
.ODQWHQILFKH
 
*HOLHYHDDQWHYXOOHQHQRIWHFRUULJHUHQHQRQGHUWHNHQGWHUXJWHVWXUHQLQELMJHYRHJGHRPVODJ
 
/HYHULQJVDGUHV
 
GHSODDWVZDDUKHWZDWHUJHOHYHUGZRUGW
 
&RQWUDFWQXPPHU 
 
.ODQWQXPPHU 
 
1DDPNODQW +5%2(<.(16-$1
 
)DFWXUDWLHDGUHV
 
XZIDFWXXUQDDUWRH]HQGHQ
 
%HVWHPPLQJYDQKHWJHERXZ $33$57(0(17
 
:DWHUPHWHUQXPPHU %HODQJULMN]HNHUFRQWUROHUHQ
 
0HWHUVWDQG P
 
2SEHJLQGDWXP 
 
$DQWDOLQJHVFKUHYHQLQZRQHUV
 
RS 
 
(ONHYHUEUXLNHULQJHVFKUHYHQRSKHW]HOIGHEHYRRUUDGLQJVDGUHVKHHIWUHFKWRSPJUDWLVZDWHUSHU
 
MDDURSEDVLVYDQJHJHYHQV5LMNVUHJLVWHU
 
*HERRUWHGDWXP 
 
7HOHIRRQQXPPHU
 
*VPQXPPHU 
 
5LMNVUHJLVWHUQXPPHU 
 
%7:QXPPHURQGHUQHPLQJVQXPPHU
 
%DQNUHNHQLQJQXPPHU %(
 
(PDLODGUHV ZHUNJURHSPRUNKRYHQ#JPDLOFRP
 
%7:SOLFKWLJ 1HH
 
,NZLO(XURSHVHGRPLFLOLsULQJ
 
'HGLHQVWYHUOHQLQJYDQZDWHUOLQNLVRQGHUKHYLJDDQKHWDOJHPHHQHQELM]RQGHUZDWHUYHUNRRSUHJOHPHQW
 
'H]H]LMQUDDGSOHHJEDDURSRQ]HZHEVLWHZZZZDWHUOLQNEH
 
9$1'(50(<'(1675$$7
 
%25*(5+287
 
GLWLVKHWDGUHVZDDUZLM
 
9$1'(50(<'(1675$$79(5'%XV
 
%25*(5+287
 
 
 
YROJHQVGHFUHHW
 
 
 
6(3$
 
 -D1HH
 
VFKUDSSHQZDWQLHWSDVW
 
9RRUDNNRRUG
-------
van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>
cc: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>,
 ombudsdienst@vlaamsparlement.be,
datum: 22 oktober 2014 19:36

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (12)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte heer Boeykens,

 

Zodra u meer informatie heeft betreffende de betaling, dan vernemen wij dit graag van u.

 

Uw dossier is mij sinds kort bekend, vandaar dat ik enkele medewerkers heb gevraagd voorgaande communicatie te bezorgen.

Zodoende water-link samen met u tot een correcte oplossing kan komen.

 

Met vriendelijke groeten

 

Nathalie Byl • Juridisch assistent Water-link • Mechelsesteenweg 66 • 2018 Antwerpen • www.water-link.be

----

van: Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>

aan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

datum: 22 oktober 2014 08:04

 

onderwerp: RE: Nieuwe aanvraag 19654 - Contactformulier

19:38 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, huurder, huurders, Nieuws, rechten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (11)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte Mevrouw,

 
We hebben kunnen vaststellen dat de betaling van september 2014 die via Belfius had moeten gebeuren, inderdaad niet uitgevoerd is.
We werken het dossier verder af en zullen u morgen opnieuw contacteren.
We wachten met publiceren tot dat alles duidelijk is.
 
Zoals u ongetwijfeld uit mijn schrijven kon afleiden, is er een politieke zijde aan heel de zaak.
Door de besparingen van de regering (men spreekt zelfs over een verlaging van de werkloosheidsuitkeringen) geraken steeds meer mensen in financiële problemen.
Ik vraag mij af of al die mensen dan zonder water, gas en electriciteit gezet gaan worden of dat er op politiek vlak naar een oplossing wordt gezocht, zoals het minder besparen op de kleine inkomens en een verhoging van de werkloosheidsuitkeringen en minimum-inkomens.
Heel wat sociale organisaties willen (en zij hebben gelijk) dat de minimum-inkomens juist worden opgetrokken zodat de minder-bedeelden hun rekeningen van water, gas en electriciteit betaalbaar te houden.
Bij die laatste optie is ook Water-link gebaat.
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
-------
van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>
cc: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>,
 "Jos Vandervelpen (Liga voor mensenrechten Vla)" <jos.vandervelpen@pandora.be>,
 ombudsdienst@vlaamsparlement.be
bcc: "antwerpen@belga.be" <antwerpen@belga.be>,
 "antwerpen@radiocontact.be" <antwerpen@radiocontact.be>,
 "antwerpen@streekkrant.be" <antwerpen@streekkrant.be>,
 "antwerps.pershuis@pandora.be" <antwerps.pershuis@pandora.be>,
 hoofdredactie <hoofdredactie@demorgen.be>,
 katholieknieuwsblad <redactie@katholieknieuwsblad.nl>,
 datum: 21 oktober 2014 19:57

19:36 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, huurders, Nieuws, rechten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (10)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte Mevrouw,
 
Hartelijk dank voor uw antwoord dat ik aandachtig zal bekijken en zal vergelijken met de documenten en facturen die ik in mijn bezit heb.

Voor de factuur van september 2014 had ik aangestipt dat ik deze via Belfius betaald had. Ik zal dit nakijken.
 
Wat het opgeven van de meterstand betreft: Zoals de wooninspectie Dienst 'Samenwonen' van de Stad Antwerpen enkele dagen geleden vaststelde, is de toegang tot de kelder door de huisbaas geblokkeerd met een plaat van 1 meter hoog die rechtstreeks uitgeeft op een gevaarlijke trap zonder leuning. Voor de plaat is er allerlei rommel opgestapeld om de plaat op zijn plaats te houden en te verhinderen dat er een van de spelende kinderen in het keldertje zou terechtkomen.
Er is geen licht op de trap of in de kelder aangebracht. 
De man van de Antwerpse wooninspectie heeft met zijn zaklamp in het keldergat (trap) geschenen maar wou mij niet belasten met het weghalen van de plaat en alles wat er voor stond. Ik denk ook dat hij geen risico wou nemen.
 
Zoals u weet, nam ik een maand geleden schriftelijk contact op met de huisbaas die me antwoordde dat ik hem maar moest roepen als ik hem zag (een kopie van het document terzake werd u toegestuurd). Ik heb hem kort nadien ontmoet maar hij wou me niet naar beneden leiden omdat hij zijn kinderen moest gaan halen of iets dergelijks.
Het is daardoor en door de talrijke problemen die ik met mijn huisbaas heb gehad waardoor ik ernstige schade heb geleden, dat het opgeven van de watermeterstand uitgesteld is geweest.
Tenslotte besloot ik op eigen risico over de plaat te kruipen en in langs de donkere trap in het voor mij ongekende keldertje af te dalen. Op een bepaald moment doofde het weinige licht van de gang dat in de kelder viel. Ik geraakte niet meer uit te keldertje. Gelukkig had ik mijn gsm bij waarin een lichtje is voorzien.  Ik zag allerlei meters in het twee meter brede gangetje vol rommel en en nam verkeerdelijk de stand van gasmeters op. Even verder zag ik rode buizen met kranen. Daaraan bleek een kaartje van de watermaatschappij te hangen. Ik besefte toen dat ik mij vergist had en heb met het lampje van mijn gsm en met heel wat moeite de cijfers kunnen lezen van de verschillende watermeterstanden die ik allen genoteerd heb omdat ik niet wist welke waterkraan ik had.
Het is duidelijk dat de huisbaas in gebreke is gebleven en de inspectiedienst van de stad Antwerpen heeft het probleem met de kelder in haar rapport opgenomen.
 
Ik heb de meterstand onmiddellijk per mail aan uw maatschappij meegedeeld maar kreeg te horen dat er reeds iemand van uw maatschappij was langsgekomen waardoor men mij 25 euro wil aanrekenen.
 
Welnu ik leef van een minium-inkomen en ik ben, gezien de beschreven omstandigheden, niet van plan om die 25 euro bijkomende kosten te betalen. Ik zal u en de bevoegde minister die ik heb aangeschreven, terzake ook de foto's doorsturen die ik van de trap en het keldertje heb gemaakt. Deze informatie zal ik ook op het internet publiceren.
 
Ik ga ook de kosten van de in gebrekestellng (15 euro) niet betalen omdat u mij de brief met deze kosten toestuurde terwijl u mijn klachten niet eens onderzocht had, wat wel uw taak is als verantwoordelijke voor de klantendienst.
 
Ik heb de  indruk dat de klantendienst van Water-link een soort afpersingskantoor of incasso-bureau is, zoals dat men ook aantreft bij Sibelga en Electrabel.
Daar zend men ook allerlei facturen naar de klant en als de klant om meer informatie vraagt, krijgt hij onmiddellijk met bijkomende kosten,kosten voor ingebrekestellingen, deurwaarders en afsluiting van zijn electriciteit te maken.
Dit is een echte schande en zoals ik zei, gaat men van alle mensen met echte betalingsproblemen (die ik gelukkig niet heb op dit ogenblik) het water afsluiten wat nochtans een fundamenteel recht en mensenrecht is ?
Moeten die mensen dan naar een camping of naar een zwembad van de Stad Antwerpen water gaan halen ?
 
Ik wil nog eens duidelijk stellen dat u een KLANTENDIENST bent en dat ik een klant ben van uw maatschappij. U bent geen gerechtsmachine die in werking treedt en de klant bij een meningsverschil plat walst met orkest van advocaten.
En ik wil, zoals ik dit met de gas en electriciteit doe, al mijn facturen correct betalen. Ik ben geen wanbetaler en wens niet aldus behandeld te worden.
 
Ik stuur u morgen nog enkele foto's toe van de kelder en zend een kopie van deze brief naar de Minister.
Ten behoeve van de mensen die ook problemen zouden ondervinden met Water-link publiceer ik het hele dossier op mijn internetblog(s).
 
Hoogachtend
 
Jan Boeykens

----

van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

aan: Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>

cc: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>, ombudsdienst@vlaamsparlement.be

datum: 20 oktober 2014 20:21

19:32 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, Nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (9)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte heer Boeykens,

 

Wij hebben uw e-mail dd. 15 oktober 2014 goed ontvangen.

 

Op 1 maart 2014 ging u met water-link een waterleveringsovereenkomst aan voor het adres Van Der Meydenstraat 12 te Borgerhout.

 

Wij zonden u op 19 maart 2014 een welkomsbrief waarbij wij u verder informeerde betreffende de driemaandelijkse voorschotten en de afrekening. Tevens deelde wij u mee dat er bij de eerste afrekening een administratieve opstartkost van 25 euro wordt aangerekend.

 

De administratieve kost wordt aangerekend op basis van het Bijzonder waterverkoopreglement(http://aww.water-link.be/files/uploads/document/bijzonder-waterverkoopreglement-water-link.pdf). Het reglement is een aanvulling op het “besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement” en werd goedgekeurd door de bevoegde minister.

 

Water-link is op basis van het artikel 17§2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 gerechtigd om tussentijdse facturen op te maken (http://aww.water-link.be/files/uploads/document/waterverkoopreglement-algemeen.pdf).

Naar aanleiding hiervan zonden wij u op 2 juni 2014 uw eerste tussentijdse factuur voor de periode van 1 maart 2014 t.e.m. 1 juni 2014. Het betreft factuur VKP140356222 met factuurbedrag 52,81 euro (kopie in bijlage). U betaalde deze op 19 juni 2014 via het bankrekeningnummer BE23000149602591.

 

Drie maanden later, op 1 september 2014, zonden wij u een tweede tussentijdse factuur: VKP140557226 voor de periode van 2 juni 2014 t.e.m. 1 september 2014. Het voorschot was opnieuw 52,81 euro. Tot op heden mocht wij hiervoor geen betaling ontvangen. Ook niet via een postrekening. Vandaar dat wij u adviseren contact op te nemen met uw postkantoor. Mogelijks werd er een fout gemaakt in uw overschrijving.

 

Wegens niets betaling, zonden wij u een eerste aanmaning op 30 september 2014 van 5 euro. Daar op 14 oktober 2014 het saldo nog steeds niet was vereffend, zonden wij u een tweede aanmaning van 15 euro. Het artikel 17 § 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011geeft water-link de toestemming om alle kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant de facturen niet betaalt binnen de gestelde termijnen aan te rekenen aan de klant. De aanmaningskosten voor het uitblijven van uw betaling zijn dan ook gerechtigd.

 

Op basis van het artikel 13 § 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 kan Water-link haar klanten vragen om zelf de meterstand door te geven. De klant kan dan zelf bepalen wanneer hij de meterstand opneemt en dient geen tijd vrij te maken om toegang te verlenen aan onze meterlezer. Jaarlijks sturen wij hiervoor een uitnodiging. Aan u werd deze verstuurd op 26 augustus 2014.

Daar wij geen reactie mochten ontvangen, zonden wij een herinnering op 16 september 2014. In deze aanmaningsbrief werd reeds melding gemaakt van een extra verplaatsingskost, indien één van onze medewerkers ter plaatse diende te komen. Het is een vaste kost die tevens in onze tarievenlijst werd opgenomen. U kunt deze terugvinden op onze website.  

 

Wegens het uitblijven van enige reactie ging kwam onze meterlezer op 26 september 2014 ter plaatse. De meterstand werd op 3 oktober 2014 verwerkt. Hieruit volgde de jaarlijkse afrekening VKP140648699. Rekening houdend met de reeds aangerekende tussentijdse facturen bedroeg deze 71,48 euro. Tot op heden werd deze niet vereffend.

 

Momenteel is het openstaand saldo bij water-link 144,29 euro (52,81 euro + 5 euro + 15 euro + 71,48 euro).

 

Er werden u geen dubbele facturen aangerekend. Een kopie van alle facturen kunt u ter nazicht terugvinden in bijlage.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien dan ook uw betaling tegemoet.

 

Met vriendelijke groeten

 

Nathalie Byl • Juridisch assistent Water-link • Mechelsesteenweg 66 • 2018 Antwerpen • www.water-link.be

----------

van: Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>

aan: "werkgroepmorkhoven@gmail.com" <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

cc: "erwin.janssens@vlaamseombudsdienst.be" <erwin.janssens@vlaamseombudsdienst.be>

datum: 20 oktober 2014 10:41

 

onderwerp: RE: Nieuwe aanvraag 19654 - Contactformulier

19:29 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, Nieuws, water | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (8)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Beste K., 

Ik verzond mijn schrijven vandaag per aangetekende brief met een rode antwoordkaart (die ik beiden zal scannen en in het dossier water-link op het internet zal plaatsen.
Ik ontving ook een antwoord van een minister die ik terzake heb aangeschreven maar, de Belgische corrupte vriendjespolitiek kennende, verwacht ik er niets van.
Vandaag ontving nogmaals een schrijven van water-link met een in gebreke stelling (kosten 15 euro)  en een dreiging met gerechtelijke actie en/of de afsluiting van het water.
Ik ben echter niet van plan om toe te geven en ik hoop dat onze actie in België, Nederland en Italië eventueel, wordt uitbreidt.
Vertalingen zouden niet slecht zijn.
Ik heb al een plan in mijn hoofd voor actie: met spandoeken en pamfletten, hartje winter voor de gebouwen van water-link in  Antwerpen.  En ook acties waarmee ik, gewapend met pamfletten en spandoeken, met een emmer water uit het vijvertje met fontein voor het Water Link gebouw ga scheppen.
Ik ben er zeker van dat we de mensen op die manier kunnen sensibiliseren, zeker nu de winter op komst is.

We worden niet alleen geteisterd door vervolgingen + spreek- en contact-verboden van activisten wiens gezinnen onder het goedkeurend oog van de justitie worden geterroriseerd.
En het zal misschien nog zover komen dat activisten en dissidenten zoals Marcel niet alleen een spreek-, contact-, verenigings- en reisverbod krijgen na in de gevangenis te zijn opgesloten en gefolterd te zijn geweest maar dat, zoals ik gisteren in een prachtige film over Paraquay heb gezien, uit het land verbannen worden. Marcel werd trouwens in 2010 uit zijn huis gezet omdat een van zijn zogenaamde slachtoffers in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelt. In 2005 reeds zei de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a - Vlaamse socialisten) in de Herentalse gemeenteraad dat hij ermee akkoord ging dat Marcel uit Morkhoven en omstreken zou verbannen worden. Peeters zei ook dat hij de door een van de zogenaamde slachtoffers van Marcel gestelde eis om de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen aan de juridische dienst van de gemeente voorleggen. Zoals je weet, is Peeters tevens Sp.a-kamerlid en was hij in de jaren '90 onder het vice-premierschap van Di Rupo Elio Di Rupo de staatssecretaris en minister van Veiligheid.
Ik heb altijd geweten dat het jarenlange media-proces tegen Marcel om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken, een operatie van de Belgische Staatsveiligheid was.

Nog een pikant detail: het voornoemde 'slachtoffer' van Marcel werd als dank voor zijn hulp voor het aanklagen van Marcel op alle mogelijke manieren politiek benoemd. Dank zij het Sp.a-bestuur van Herentals werd hij ook bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in Herentals; gemeenteraadslid; voorzitter van de Herentalse commissie voor Veiligheid en Politie; bestuurslid van de lokale politie Neteland en gemeentelijke vertegenwoordiger voor de intercommunales PIDPA en CIPAL.

De Provinciale Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (afgekort tot PIDPA of Pidpa) is een producent en distributeur van drinkwater in de provincie Antwerpen...

Hierbij volgt het sms-je van V. aan Marcel Vervloesem's kleindochter van 15 jaar dat het startsein was voor de maandenlange terreur van Vervloesem's dochter en haar gezin. De Turnhoutse justitie trad niet op tegen de terroriserende bendeleden en de Morkhoven-blogs werden zelfs versleuteld zodat de webpagina's toen een na een van het internet verdwenen.

Afzender: Hallo S.
S: Wie bent U ?
Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?
S: Hoe noem jij, wie ben jij ?
Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien. Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden wa denk je ?
Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?
Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei
Afzender: Hallo ?
Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop ik heb dan een mooi jobje voor je
Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?
Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?
Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!
Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker
Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.
Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je
Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !
Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

(V. maakt nog altijd deel uit van de bestuursraad van de lokale politieraad Neteland niettegenstaande de herhaaldelijke klachten bij oud-minister van Binnenlandse Zaken Minister Milquet, oud-justitie-minister A. Turtelboom en Elio Di Rupo die allen het zogenoemde Veiligheidscontract ondertekenden dat de veiligheid van de burger moest waarborgen. Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens werd onlangs door de klachten van V. en een bevriende politie-inspecteur van de politie Neteland die geen proces-verbaal wou opstellen van de recente aanslag op Marcel Vervloesem's dochter, moeder van 3 minderjarige kinderen, in een politiecel van de gemeente Mortsel opgesloten. Het betrof hier waarschijnlijk de cel waarin Jonathan Jacob enkele jaren geleden door leden van een speciale interventiebrigade werd doodgeslagen. De politiemannen bleven gewoon in dienst terwijl de vader van de gedode jongen wordt thans vervolgd wegens de 'schending van het recht op inzage van het gerechtelijk dossier'.)

---------

van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

"A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com>,

 micha kat <drsmkat@yahoo.com>, 

 Bert Maathuis <bertmaathuis@gmail.com>,

 Frides Laméris <frideslameris@kpnmail.nl>,

 "mr. drs. BOU" <mr.drs.bou@planet.nl>

 

datum: 16 oktober 2014 19:21

19:26 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, Nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende