05-11-14

Neem deel aan de staking op 6 november 2014 !

staking regering michel - kopie.jpg

Minister Turtelboom maakte bekend dat de electriciteitsfacturen met 15% zullen stijgen terwijl heel wat mensen hun electriciteitsfacturen (waarmee dikwijls geknoeid werd) niet kunnen betalen. 

Het is om die reden en vanwege de andere keiharde besparingsmaatregelen van de regering Michel dat de vakbonden besloten hebben om te gaan staken.

Morgen, donderdag 6 november 2014, wordt er om 11 uur samengekomen aan het Noord-Station te Brussel. Er zijn gratis verbindingen voorzien vanuit Antwerpen, Gent en andere steden. Antwerpen: om 10 uur aan het Centraal Station.

De regering Michel voert intussen geheime onderhandelingen met de vakbonden en de liberale vakbond zei dat het na de algemene staking op 15 december, 'misschien niet meer nodig zal zijn om verder te staken'. De stakingen zullen echter niet voldoen om de harde besparingesmaatregelen van de regering Michel te stoppen en heel wat mensen zien de stakingen als een aanloop naar de acties die er in de loop van de komende jaren zullen gevoerd worden.

http://www.abvv-regio-antwerpen.be/art/pid/28885/6-november-%7C-Betoging-Brussel-Vervoer-uit-Antwerpen.htm

http://www.demorgen.be/binnenland/-turtelboom-impact-oversubsidiering-groene-stroom-zal-groot-zijn-a2112203/

http://www.demorgen.be/binnenland/temmerman-turtelboom-liet-karrenvracht-onbetaalde-facturen-achter-a2110083/

21-12-13

Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar !

Kerstwensen

Brussel, 22 oktober 2013

Geachte Mevrouw Van den Bossche,

Betreft: illegale praktijken van vastgoedmakelaars
 
Er bestaat in België blijkbaar geen wetgeving en kontrole op de praktijken van vastgoedmakelaars.
 
Bepaalde vastgoedmakelaars vragen zelfs een aantoonbaar officieel totaal netto inkomsten van minimaal 3 keer de huurprijs (loonfiche, uitkeringen, kindergeld,... ). De vastgoedmakelaars stellen hun prijzen zo hoog en leggen de kandidaat-huurder zoveel voorwaarden op dat heel wat mensen met een laag inkomen voor hulp bij het OCMW moeten aankloppen.

Erop rekenende dat u de nodige politieke maatregelen neemt terzake, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

===

van: Jan Boeykens  werkgroepmorkhoven@gmail.com
aan: "VAN DEN BOSSCHE, kabinet" kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be
datum: 22 oktober 2013

PS. Minister Van den Bossche (sp.a) is Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Geen antwoord

12-12-13

Manifestatie van huurdersbond

Ter herinnering:

Deze dinsdag manifestatie van huurdersbond

19.6.2012

Geachte dames en heren, Beste huurders,

De huisvestingsproblematiek in het Brusselse Gewest maakt deel uit van de trieste werkelijkheid die bekend is bij veel brusselse burgers. 

hoge huren, 
verhoging van de lasten, 
slechte staat van gebouwen, 
uitzettingen 
zijn de hoofdkenmerken 
die dagelijks door huurders worden ondergaan.

Onze vakbondsorganisatie wil de parlementariërs opheldering vragen zodat ze zich bewust worden van deze situatie en in het kader van het nieuwe project van de Huisvestingscode de nodige maatregelen nemen om op een duurzame manier het huisvestigingsprobleem van alle brusselaars op te lossen en specifiek de problemen van de armen. 

Als u het met deze bevindingen eens bent, stellen wij voor elkaar deze dinsdag 19 juni om 10 uur te ontmoeten voor het Brusselse Parlement, Lombardstraat nr 69 in 1000 Brussel.

Na de bijeenkomst (+/- 2 uur --> tot 12u), 
zal een afvaardiging ontvangen worden door parlementariërs.

Wij wensen u een goede ontvangst van dit bericht, Hoogachtend.

Voor de huurdersbond

José GARCIA
Algemeen secretaris

http://www.lstb.be/index23.asp?hl=n&cat=20&doc=420

http://syndicat-des-locataires.skynetblogs.be/archive/2009/09/21/presentatie-van-de-huurdersbond.html

http://www.lstb.be/index23.asp?hl=n&cat=20

14:43 Gepost door slaapkamer-expert in actie, Actualiteit, Brussel, huurdersbond, manifestatie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-11-13

Brussel: aktie voor daklozen

Yassin

Brussel, 20 november 2013

De situatie van de daklozen in Brussel is rampzalig. Het koude weer blijft aanhouden. Honderden daklozen staan op straat en vanaf 31 maart, het einde van het winteropvang, zullen er nog meer op straat terechtkomen. SDF (Service D’aide Fraternel) is een initiatief van een groep jongeren die zich al wekenlang inzetten voor de daklozen in Brussel. Ze brengen warm eten en kleren naar de daklozen in de drie grote stations van Brussel en naar een aantal kraakpanden. We volgden ze op een van hun acties. Het is eind maart, maar nog steeds bitterkoud.

Er wordt op verschillende plaatsen gekookt voor de Brusselse daklozen. In huizen in kleine dorpjes in Vlaanderen tot en met Molenbeek in Brussel. Meestal zijn het de ouders van de jongeren die koken. Hier zijn we in een restaurant in Ninove. De kok heeft 60 liter kippensoep gemaakt.

http://blerilleshi.wordpress.com/2013/03/25/fotoreportage-jongeren-zetten-zich-in-voor-de-daklozen-in-brussel/

02:23 Gepost door slaapkamer-expert in actie, daklozen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Daklozen blijven in de koude slapen

Brusselse winteropvang voor daklozen opnieuw uitgesteld

Brussel, 19 november 2013

De winteropvang voor daklozen in Brussel wordt opnieuw uitgesteld. Eerder werd de begindatum van vorige vrijdag al verlegd naar vandaag, maar ook nu ontbreken nog handtekeningen op de conventie. Dat meldt brusselnieuws.be en wordt bevestigd door het kabinet van bevoegd minister Grouwels, die benadrukt dat voor hen de opvang wel van start kan gaan.

Volgens Samusocial, organisator van de winteropvang, wordt er pas gestart met de winteropvang als alle betrokkenen de conventie getekend hebben. Dat is al gebeurd door de bevoegde ministers Grouwels (CD&V) en Huytebroeck (Ecolo), maar nog niet door het OCMW van de Stad Brussel. Voorzitter Yvan Mayeur (PS) zou dat pas donderdag doen, waardoor er woensdagavond nog geen daklozen opgevangen kunnen worden, zoals gepland.

'Wat ons betreft kan de winteropvang wel al starten', luidt het op het kabinet van Grouwels. 'Zelfs al wordt er pas donderdag/morgen getekend door de andere betrokkenen, want Samusocial is zeker dat het een budget heeft om de opvang te organiseren.'

Na eerdere strubbelingen tussen de ministers Grouwels en Huytebroeck (Ecolo) enerzijds en Samusocial en het OCMW van de Stad Brussel anderzijds, werd maandag overeengekomen om de winteropvang woensdag te starten. Normaal gezien moest dat vorige vrijdag al gebeuren, maar de OCMW-voorzitter wilde extra financiële garanties en de opname van het OCMW in de conventie. Op het overleg kwam een akkoord, maar enkel de ministers hebben dat al ondertekend.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20131120_00847884

02:09 Gepost door slaapkamer-expert in actie, Actualiteit, Dakloos, daklozen, koude | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-11-13

Bond Recht op Wonen: actie voor huurtoelage

 

17/1/2013

'Bond Recht op Wonen voert actie voor huurtoelage'

De bond vraagt de regering om in het laatste jaar van de legislatuur werk te maken van een sociaal woonbeleid. BBRoW stelde ook de jongste woonbarometer voor. Die barometer brengt om de zes maanden de maatregelen in kaart die de Brusselse regering nam op het vlak vlak van wonen.

Uit de barometer blijkt dat momenteel 14 van de 73 woonbeleidspunten uit het Brusselse regeerakkoord gerealiseerd zijn. Met 35 maatregelen is men aangevangen, terwijl er 24 nog niet aangeroerd zijn.

"Vooral voor Brusselaars met een laag inkomen die slecht gehuisvest zijn, is deze situatie rampzalig", zegt coördinator Werner Van Mieghem. "Daarom roepen wij de Brusselse regering op tot actie."

Lees verder: https://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/bond-recht-op-wonen-voert-actie-voor-huurtoelage

15:32 Gepost door slaapkamer-expert in actie, Actualiteit, recht op wonen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |