02-08-07

Brussel: Parti Socialiste en VLD laten historisch gebouw verkrotten


PICT0943


De Brusselse overheden laten het huis met geklasseerde voorgevel in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis-Brussel waarin de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven gevestigd is, langzaam verkrotten.
Nadat er zo'n 6000 liters water door het dak drupten waardoor het appartement van Prinses de Croÿ gedeeltelijk onbewoonbaar werd gemaakt, kwamen de diensten Urbanisme en Hygiëne van Sint-Gillis een kijkje nemen. Ook de dienst voor de Bescherming van Monumenten en Landschappen kwam langs. Zij stelden de zware schade aan het huis vast.
De plaatsvervangende burgemeester Martine Wille (Parti Socialiste) zond tevens een schrijven naar de beheerder-immobiliënrechtenexpert die door de vrederechter was aangesteld om het huis als een 'goede vader des huizes' te beheren en vroeg hem beleefd om iets tegen de aanhoudende waterinfiltratie in het huis te ondernemen. Zoniet zou de gemeente zich verplicht zien om artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet toe te passen en zelf het nodige te doen.
Tot dan leek alles goed te gaan...
De beheerder beschuldigde het gemeentebestuur van Sint-Gillis echter van 'partijdigheid' en trok zich niets aan van de brief van de burgemeester. Hij liet het huis verder verkrotten. De burgemeester, de diensten Hygiëne en Urbanisme, de dienst Bescherming van Monumenten en Landschappen en het gemeentebestuur van Sint-Gillis reageerden niet. Daardoor kwamen er sinds januari 2007 opnieuw 640 liters water door het dak gedrupt.
De vzw Werkgroep Morkhoven contacteerde een paar malen Françose Dupuis, Brusselse Staatssecretaris voor Woonbeleid (Parti Socialiste), maar die vond de zaak blijkbaar niet ernstig genoeg. Ook de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van Sint-Gillis die onder de verantwoordelijkheid valt van Schepen Novalis-Van Vooren (VLD) werd in mei 2007 voor een eerste maal maar zonder resultaat gecontacteerd.
De Werkgroep Morkhoven nam daarop contact op met de Brusselse VLD-volksvertegenwoordiger Sven Gatz die zich tot Schepen Van Vooren richtte. Van Vooren antwoordde hem op 30 juli 2007 dat Mevrouw Bosmans van de dienst voor Vlaamse Aangelegenheden in juli 2007 aan de dienst Hygiëne had gevraagd om 'het nodige te doen'. De dienst 'Hygiëne' zou daarop naar Prinses de Croÿ hebben geschreven alhoewel de Prinses geen brief blijkt te hebben ontvangen.
Volgens Van Vooren valt het gebouw in de Faiderstraat n° 10 waarvan de gevel geklasseerd werd, 'niet onder haar bevoegdheid'. Het huis maakt met andere woorden geen deel uit van het Patrimonium van Sint-Gillis waarvoor Van Vooren als Schepen van Erfgoed bevoegd is.

Op 2 augustus 2007 diende Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens nog eens 75 liters water met emmers door het raam te kappen (zie foto). Sinds januari 2007 kwamen daarmee in totaal nog eens 715 liters door het dak gedrupt.

Marcel Vervloesem en Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven zijn ervan overtuigd dat de problemen met het huis vooral met de franstalige socialisten te maken hebben.
Toen Ecolo-parlementslid Zoé Genot vroeg wat de stand van zaken was in het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort, antwoordde Justitieminister Laurette Onkelinx immers dat het slechts een 'individueel dossier' betrof. Onkelinx en enkele andere franstalige socialisten hoopten daarmee de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te kunnen stoppen.


Van: Sven Gatz
Verzonden: maandag 30 juli 2007 10:12:05
Aan: werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Onderwerp: FW: TER INFORMATIE

Vriendelijke Groeten,

Sven Gatz
Vlaams Volksvertegenwoordiger

-------------------

Van: Magdalena Novalet-Van Vooren [mailto:mnovalet@stgilles.irisnet.be]
Verzonden: dinsdag, juli 2007 12:45
Aan: sabinemathus; david.baele.health.fgov.be; mpayfa.bgm; jgypers.molenbeek; jeugd.etterbeek; kabinet.F.Hariche; coppensrene; joseangeli.forest; cultuur.ukkel; boris.dillies; e.bott.woluwe; sahruil.stgillis; sarah.verhees.elsene; Magdalena Novalet-Van Vooren; els.geeraerts.health.fgov; amclaeys.woluwe; daan.de-moerloose; catherine.cornu.health.fgov; paul.boeckmans; bvangoidtsenhoven; pascaldubois; cdejonghe.woluwe; cultuurbeleid.molenbeek; aloys.rigaut; katrien.broekaert.health; marijke.dejonghe.vlaanderen; vanhengel; kim.strauven; sven.gatz.vlaamsparlement; aelkhannouss.molenbeek; hgryseels.schaarbeek; greet.bonte; kabinet.burgemeester.woluwe1150; brigitte.depauw.cdenv; hmennekens.vanhengel; jjoannes.evere; mdehingvdb.ganshoren; gino.hoebeeck.minfin.fed; jdeblaere.woluwe; Stéphan ie Bosmans; carlos.theus.etterbeek; francois.dedonnea.lachambre; bea.diallo.ixelles; alexander.gillemon; avermeylen; jvandamme.molenbeek; Stéphanie Bosmans; ndheere.anderlecht; pdecabooter.1082berchem; bram.bresseleers.bibliotheek; stefanector; ethel.savelkoul; luckasvandertaelen.forest; jeanlucvanraes; pdufour.ixelles; monique.wylock.belgium.fed; kristien.stessens.health.fgov.be; frank.geets.just.fgov.be; yasminaverbeeck; mmombersschepers.jette; patrick.debouverie; carladejonghe; jean-luc.liens; dietger.geeraert.just.fgov.be; oliviercuvelier; arlette.debacker; j.crucifix.oudergem; ldenys.schaarbeek; gypers; fmiroir.anderlecht; stefan.cornelis.vldbrussel; filip.waghemans.health.fgov.be; b.collard.oudergem; bdespirlet.woluwe; kabosman.vub
Onderwerp: TER INFORMATIE

Geachte Heer Boeykens,

Mevrouw Bosmans heeft mij over uw bezoek gesproken en heeft het nodige gedaan bij onze Dienst Hygiëne.

Ik heb de dienst Hygiëne deze morgen gecontacteerd en deze bevestigt mij schriftelijk te hebben geantwoord aan Mevrouw de Crooey.

Zoals u ziet laat deze zaak ons niet onberoerd, het gaat hier echter om een gebouw dat niet onder mijn bevoegdheid valt, maar ik volg de zaak wel degelijk op.

Met hoogachting,

Mady NOVALET – VAN VOOREN,
Schepen van Vlaamse Aangelegenheden, Erfgoed en Duurzame Ontwikkeling.


De vzw Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ organiseren open-deur-dagen in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis / L'asbl Werkgroep Morkhoven et le Fondation Princesse de Croÿ organisent des portes ouvertes dans la Rue de Faider n°10 à Saint-Gilles

Voor informatie en afspraken - Pour information et rendez-vous: 02 537 49 97 issakaba@skynet.be
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

15:16 Gepost door slaapkamer-expert in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

Novalet-Van Vooren Bij nazicht ontdekte ik dat ik reeds op 3 maart 2007 naar Schepen van Vooren schreef:

Brief aan het Schepencollege van Sint-Gillis

Brussel, 2.3.2007

Gemeentebestuur Sint-Gillis
t.a.v. Mevrouw Novalet
Lid Schepencollege

Geachte Mevrouw Novalet,

Betreft: 'De gemeente is de regisseur van het Woonbeleid' - Faiderstraat n° 10, 1060 Sint-Gillis

Ik las zopas enkele interessante uitspraken van uw VLD-collega, minister Marino Keulen, Vlaamse minister van Woonbeleid die ik reeds tweemaal tevergeefs heb geschreven in verband met het historisch pand in de Faiderstraat n° 10 dat in 1882 op vraag van Graaf Eugène Goblet d'Alviella door de bekende Gentse architect Van Rysselberghe werd gebouwd.

De voorgevel van het huis werd in 1995 door de Dienst Monumenten en Landschappen geklasseerd maar het dak van een gedeelte van het gebouw staat op instorten doordat er zo'n 5000 liters water naar binnen drupten zonder dat de advocaat-immobiliënexpert die door de vrederechter van Sint-Gillis twee jaar geleden werd aangesteld om het huis dat de eigendom is van verschillende eigenaars te 'beheren', iets tegen deze waterinfiltratie heeft ondernomen.

Normaal gezien, zou men in dergelijke gevallen naar de vrederechter moeten kunnen stappen maar -zoals gezegd- werd deze syndicus door de vrederechter zelf aangesteld en zopas voor een periode van 5 jaar herbenoemd nadat de eigenares (Prinses J. de Croÿ) van het getroffen appartement het had aangedurfd om, via deze nieuwsgroep, op een wanhopige manier kritiek op deze syndicus te uiten.
Mevrouw de Croÿ is dus volledig geblokkeerd op dit gebied. Zij is dus verplicht geweest om een advocaat ter hand te nemen om in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de vrederechter. De rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel heeft enkele weken geleden dan beslist om een gerechtelijke expert aan te stellen.
Op die manier zal het juridische spel van de tegenpartij dat al 5 jaren duurt, dus nog enkele jaren blijven aanslepen.

Het feit dat de syndicus de bijna 30.000 Euro van de eigenaars (60% daarvan is van Mevr. de Croÿ) na zijn herbenoeming van enkele weken geleden gebruikte om de trapzaal te laten schilderen en een minuscuul dakterrasje op te laten fleuren zonder dat er iets tegen de waterinfiltratie werd gedaan en zonder dat er over de herstellingswerken aan het dak werd gesproken, bewijst dat het hier om een doelbewuste tactiek gaat.
Als het juridische spel achter de rug is, zal het achtergedeelte van het appartement van Mevr. de Croÿ waarvan de kamers door de vochtigheid en schimmels en door het naar omlaag komen van grote stukken plafond dienden ontruimd te worden, totaal zijn verkrot (wat volgens mij ook de bedoeling is).
Dat de verkrotting ook niet goed is voor de rest van het gebouw, hoef ik er waarschijnlijk niet bij te zeggen.

De situatie doet een beetje denken aan de manier waarop malafiede immobiliënmaatschappijen bepaalde huizen laten verkrotten omdat men dan appartementsgebouwen kan plaatsen die men tegen Europese woekerprijzen kan verkopen. Vandaar dat ik ook reeds contact heb opgenomen met verschillende Europese instanties en parlementsleden.
Het zal u waarschijnlijk bekend zijn dat de farmaceutische multinationals het gerecht op eenzelfde manier misbruiken om minister Demotte en de Belgische Staat onder druk te zetten en nieuwe peperdure geneesmiddelen op de markt te kunnen brengen. De proceskosten voor de Belgische Staat en dus voor de Belgische burger lopen reeds in de miljoenen.

Als men de door niemand gecontroleerde syndici zou laten begaan, dan hebben de ministers van Woonbeleid en de gemeentebesturen straks niets meer te zeggen over 'hun' Woonbeleid.

Toen de diensten 'Hygiëne' en 'Urbanisme' van de gemeente Sint-Gillis de verkrotting van het appartement van Mevr. de Croÿ persoonlijk kwamen vaststellen en daarbij ook vaststelden dat de aanvraag van de bovenbuur voor de aanleg van een terras op het langzaam instortende dak, reeds 5 jaar geleden verlopen was, schreef de syndicus zelfs een lange intimiderende brief naar de burgemeester van Sint-Gillis waarin hij beweerde dat deze diensten zich 'partijdig' opstelden !

Gelukkig heeft Mevr. Wille, Eerste schepen en waarnemend burgemeester van Sint-Gillis, met een gepast antwoord op dit schrijven gereageerd alhoewel het appartement nu verder staat te verkrotten en er vorige week opnieuw een gedeelte van het plafond met een enorme dreun naar beneden gekomen is nadat er weer 200 liters water naar binnen drupten.

In de hoop dat de gemeente bepaalde initiatieven neemt om de verkrotting van het appartement en de verkrotting van huizen in Sint-Gillis tegen te gaan, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5/14
2000 Antwerpen
(http://groups.msn.com/Woonbeleid-PolitiqueDuLogement)


PS. Copie van deze brief zond ik naar de waarnemende burgemeester en de leden van het Schepencollege van Sint-Gillis.
In bijlage zend ik u een copie van mijn brief dd. 1.3.2007 gericht aan Minister Keulen. Copie van deze brief stuurde ik ook reeds naar uw VLD-collega's Hilde Vautmans (VLD), Kamervoorzitter Herman De Croo (VLD), minister Vanhengel (VLD) en Jos Claessens (VLD).
Op onze bovenvermelde nieuwsgroep kan u de foto's zien van de toestand waarin een gedeelte van het huis in de Faiderstraat n° 10 zich thans bevindt.

Gepost door: Jan Boeykens | 03-08-07

'Ongewenste berichten' Bij toeval vond ik het volgende antwoord van de Brusselse volksvertegenwoordiger Sven Gatz in mijn e-mail-map 'ongewenste berichten':

Van: Sven.Gatz.vlaamsparlement.be
Verzonden: vrijdag 3 augustus 2007 16:43:38
Aan: werkgroep_morkhoven
Onderwerp: Vakantie

Ik ben met vakantie en weer bereikbaar op 1 september.


Het klinkt misschien belachelijk maar indien ik dit bericht niet had weergevonden dan had ik gedacht dat Sven Gatz mij niet meer wilde antwoorden.

Heel wat actievoerders hebben te maken met dergelijke politiechnieken die puur bedoeld zijn om mensen tegen elkaar op te zetten en/of het contact tussen twee mensen te verbreken.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Gepost door: Jan Boeykens | 04-08-07

Sluiting van 'Woonbeleid-PolitiqueduLogement' Zal men de nieuwsgroep Woonbeleid-PolitiqueduLogement ook met 'wettelijke middelen' proberen te sluiten om de vzw Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen ?
------


Het nieuws uit Herentals

Onderzoek naar sluiting website werkgroep Morkhoven

HERENTALS - Burgemeester Jan Peeters (SP.A) wil laten onderzoeken of het juridisch mogelijk is de website van de werkgroep Morkhoven van het internet te laten verwijderen.

Peeters zei dit tijdens de gemeenteraad maar voegde er meteen aan toe dat dit wellicht niet zal lukken.

De materie werd op tafel gegooid door raadslid Marleen Diels (CD&V) uit Morkhoven. ,,Als je Morkhoven intikt op een internet zoekmachine, kom je steevast erg prominent de site van de vzw Morkhoven tegen. Die groep heeft ons dorpje al heel wat negatieve aandacht bezorgd. Vooral de wijk Koninkrijk ligt onder vuur en dat hebben deze mensen zeker niet verdiend.''

,,Als er één rotte appel in de kist zit, wil dat niet zeggen dat de hele kist is aangestoken. Als de site niet meer bestaat raken we misschien al een beetje van dat slechte imago af.''

Dat de werkgroep niet goed is voor het imago van Morkhoven en Herentals gaf Peeters volmondig toe. ,,Een site verbieden kan echter niet zomaar. De domeinnaam met Morkhoven erin zal wel aangekocht zijn door de vereniging, een vzw. Die neem je dus niet zomaar af. Juridisch staat de frontman en de zaken waarvan hij hoofdelijk wordt beschuldigd ook los van de vzw.''

De burgemeester rondde af met een oproep. ,,Misschien kunnen we ondertussen allemaal proberen om met Morkhoven op een positieve manier naar buiten te komen.''

(MPH) nieuwsblad.be/Herentals - 10/05/2005
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=gk9enmau

Gepost door: Jef | 05-08-07

Parti Socialiste: 2 visages Les deux visages du parti socialiste

D'un côté, les rénovateurs pressés d'appliquer changements de pratiques et l'ouverture du parti. De l'autre, les anciens qui se sentent mis sur la touche.

Quel est aujourd'hui le vrai visage du Parti socialiste? Est-il un et indivisible? Fait-il corps autour de son président? Accepte-t-il, le petit doigt sur le carnet de militant, la rénovation telle qu'elle a été conçue et imposée à toutes les structures du parti?

Après une plongée de quelques semaines dans les arcanes du PS, il faut bien reconnaître, que, pour l'instant, le PS avance à deux vitesses. Une course est engagée entre les rénovateurs et ceux qui estiment que le mouvement va trop vite, qu'il n'a pas été suffisamment concerté à la base, que le boulevard de l'Empereur, siège du parti et de son centre d'études, est atteint par le jeunisme, colonisé par de brillants intellos bardés de diplômes mais peu en phase avec le terrain et très éloignés des préoccupations concrètes et quotidiennes des gens.

La dernière fracture date de l'automne dernier. Convaincu de l'opportunité du Pacte de solidarité entre générations, le PS est souvent accusé, par sa base, d'avoir bradé les prépensions et d'avoir accordé une attention insuffisante à l'emploi des jeunes. Certes, il y a eu beaucoup de désinformation dans les sections locales, de la part de militants également engagés dans le syndicat socialiste. Mais un arrière-goût amer demeure dans la bouche de beaucoup de membres pour qui le PS privilégie trop son côté gestionnaire au détriment des valeurs sociales de gauche.

Chaque tendance a ses arguments, ses principes, ses valeurs, ses coqueluches et ses têtes de turc. Entre le Di Rupo, dont le portrait sert de cible à un jeu de Vogelpik dans l'une ou l'autre section locale et l'Elio, adulé par ses proches collaborateurs, tenants d'un PS jeune, vigoureux, réformé, sans tache, il y a parfois plus qu'un fossé.

On peut caricaturer les deux PS. D'un côté, à la base, dans certaines sections liégeoises ou hennuyères, les militants évoluent uniquement dans le pilier socialiste. A leur naissance, ils ont été déclarés à la maison du peuple avant de l'être à la maison communale. Ils ont fréquenté l'école officielle, ont reçu une bourse d'étude socialiste, ont milité chez les faucons rouges et bouffent du curé tous les jours. Au nom du PS, ils sont membres d'une foule d'associations qu'ils gèrent sans contrôle. Sans contrôle et pour le bien exclusif des clients, majoritairement sinon exclusivement socialistes. Ils travaillent, in fine, non pas pour le bien de la commune ou de la Wallonie, mais pour le bien du PS à qui ils vouent leur carrière. L'important est de faire vivre le parti, d'aider les camarades des camarades des camarades. La norme n'existe que si elle profite au parti. Et encore, au bon vieux PS d'hier ou d'avant-hier.

Ceux-là ne comprennent donc pas pourquoi il faut changer le PS, pourquoi il faut ouvrir le PS à d'autres; pourquoi il faut limiter les mandats de ceux qui se donnent corps et âme au PS. Là-bas, on préfère régler les petites affaires entre amis. Deux exemples: l'éviction de Philippe Busquin des prochaines listes électorales de Seneffe s'est faite au prix des pires magouilles. Inscription de membres fictifs, commission de vigilance noyautée: les fils de Staline ne sont pas morts. A la province de Liège non plus, les socialistes n'ont pas fait dans la dentelle. Les prochaines députations permanentes devront comporter au moins une femme. Certains gouvernements provinciaux ont déjà ouvert leurs portes aux femmes. A Liège, la députation permanente est toujours restée exclusivement masculine. Lors d'une réunion secrète, les socialistes liégeois «mâles» ont décidé que ce serait leur prochain allié politique qui devrait «fournir» la femme...

LE CENTRE D'ÉTUDES (JALOUSÉ) DU PS EST DIRIGÉ DE MAIN DE MAÎTRE PAR FRÉDÉRIC DELCOR, CONSCIENCE DE DI RUPO

A l'autre bout de la chaîne, il y a Elio Di Rupo. Pour mener à bien son ambitieux projet de rénovation, il s'est vite rendu compte qu'il était inutile d'affronter de face les fédérations et les sections récalcitrantes. Dès lors, il a tenté de les contourner. Pour ce faire, il a choisi une série d'hommes et de femmes, très proches de lui, coulés dans le moule du boulevard de l'Empereur, à qui il a donné des responsabilités importantes, à charge pour elles et eux de porter la bonne parole dans les fédérations et les sections dont ils sont issus ou les lieux où ils ont été réimplantés.

Qui sont-ils? Qui sont-elles? Marie Arena, Philippe Courard, Fadila Laanan, Jean-Claude Marcourt, Karine Lalieux, Thierry Giet, Jean-Charles Luperto, Laurent Devin, Joëlle Kapompolé, Paul Furlan. Si toutes ces personnes ont accepté les charges et les honneurs confiés par le président du PS, elles n'ont pas eu le temps ou le courage de s'impliquer avec force au niveau local pour convaincre du bien-fondé de la rénovation. Dès lors, dans plusieurs fédérations, on se méfie autant d'elles que du président du PS. Tout cela, sans parler des erreurs de jugement et de communication (comme l'affaire de la douche de Marie Arena).

Le centre d'études du parti concentre aussi sur lui pas mal de critiques. Dans sa tâche quotidienne, Elio Di Rupo est aidé par les 15 conseillers qui travaillent à l'Institut Emile Vandervelde. Ce centre, que jalousent beaucoup d'autres présidents de parti, est dirigé de main de maître par Frédéric Delcor. Un homme brillant, efficace, influent qui suit Elio Di Rupo dans sa carrière depuis une dizaine d'années. Le reste de l'entourage Di Rupien est du même acabit: une porte-parole, Florence Coppenolle, redoutable, vive et omniprésente qui règne sur la com'du président. Le responsable des finances du parti, Jean-Marc Liétard complète le «golden band».

IL A BEAU GÉRER BEAUCOUP DE CHOSES PAR TÉLÉPHONE, SMS, INTERNET, IL BRILLE AUSSI, PARFOIS, PAR SON ABSENCE

Seule ombre au tableau: Jean-Pol Barras, le secrétaire général chargé de l'administration du parti. C'est lui qui devrait être «le bras armé» de la rénovation voulue par Elio Di Rupo puisqu'il préside le collège des secrétaires fédéraux. Mais cet homme, nommé à vie par un congrès du temps où Philippe Busquin était président du PS, n'est pas en phase avec la rénovation. L'homme ne manque ni d'humour, ni de qualités intellectuelles: poète à ses heures, il rédige son deuxième livre sur Mitterrand... Sans doute connaît-il mieux que quiconque le parti, ses forces et ses faiblesses; mais il ne lèvera jamais le couvercle de la marmite.

C'est donc conscient de ces problèmes qu'Elio Di Rupo mène sa barque. Ses barques. Car à Bruxelles, Namur et Mons, on se plaint parfois de la multiplicité de ses couvre-chefs. «On a un peu perdu notre président» dit-on ça et là. Car il a beau gérer beaucoup de choses par téléphone, par sms, par Internet, il brille aussi, parfois, par son absence. Dès lors, sa manière de travailler devient de plus en plus directive, voire autoritaire. Qui trop embrasse...

V.d.W.
Mis en ligne le 30/12/2005
© La Libre Belgique 2005

http://www.lalibre.be/article.phtml?id=10&subid=90&art_id=259894

Gepost door: Jan Boeykens | 10-09-07

De commentaren zijn gesloten.