06-08-07

Kinderpornozaak Zandvoort moet in de doofpot verdwijnen


ZandvoortFoto'sPICT0947De Werkgroep Morkhoven werkt al jarenlang rond kinderpornonetwerken en kreeg vooral door de kinderpornozaak Zandvoort internationale naambekendheid. Terwijl er -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 foto's van slachtoffertjes op de cd-roms van het kinderpornonetwerk staan, werd het dossier in de doofpot gestopt. De kinderen werden door het gerecht van Turnhout nooit geidentificeerd en de tientallen daders en kinderpornoproducenten werden nooit opgespoord en vervolgd. Zij konden hun werkzaamheden dus rustig en ongestoord verder zetten. Het gerecht van Turnhout vervolgde Morkhoven-activist Marcel Vervloesem wel bijna 10 jaar lang voor het 'bezit van kinderporno' en voerde bijna 10 jaar lang een onderzoek tegen Vervloesem dat ervoor moest zorgen dat de vzw Werkgroep Morkhoven in discrediet werd gesteld.
Laurette Onkelinx, de aftredende justitieminister van de Parti Socialiste, werkte mee aan de doofpotoperatie door niet te willen antwoorden op een parlementaire vraag in verband met de stand van het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort en door de kinderpornozaak met de 88.000 slachtoffertjes en tientallen criminelen, een 'individueel dossier' te noemen. Senator Jeanine Leduc (VLD) en enkele beviende collega's zorgden er met hun mediacampagne dan weer voor dat Marcel Vervloesem niet over kinderpornonetwerken kon komen spreken in de senaat.

De Werkgroep Morkhoven was jarenlang het slachtoffer van lastercampagnes van de pers (De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Volk, Gazet van Antwerpen en Het Laatse Nieuws) die sinds de georganiseerde klachten tegen Marcel Vervloesem met geen woord meer over de kinderpornozaak Zandvoort schreven. Het waren trouwens diezelfde kranten die, tesamen met de nieuwszender VTM de klachten tegen Marcel Vervloesem op een schreeuwerige manier bekend maakten waardoor de internationale pers die de zaak Zandvoort van nabij volgde, afhaakte.

De Werkgroep ondervond ook voortdurend problemen met haar MSN-nieuwsgroep die nog toenamen toen de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a)* in april 2005 via radio en televisie een oproep deed om de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen van het Internet te verwijderen'. Peeters die kamerlid is en in het Sp.a-partijbureau zetelt steunt het Herentalse bestuurslid Victor V. die bijna 10 jaar geleden de klachten tegen Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem via VTM en de genoemde kranten lanceerde.

Twee jaar geleden werd Victor V. dank zij Jan Peeters en het Sp.a-partijbestuur van Herentals dat haar 'volle vertrouwen' in hem uitsprak omdat zij hem 'zeer begaan vond met het welzijn van zijn medeburgers', zelfs tot OCMW-bestuurslid (dienst Jeugdzaken) benoemd.
De benoeming kwam juist op het moment dat een minderjarige een klacht wegens zedenfeiten tegen Victor V. indiende en nadat de Turnhoutse strafrechter François Caers de opdracht had gegeven om alle aanklagers van Marcel Vervloesem, waaronder Victor V., aan een leugendetectortest te onderwerpen. De benoeming van Victor V. viel toevallig ook samen met nieuwe klachten wegens 'foltering en verkrachting' tegen Marcel Vervloesem. Doordat de verklaringen van de minderjarigen metéén werden aangenomen en de pers ze geloofwaardig vond omdat de minderjarigen ondermeer wegens een gewapende roofoverval in een gesloten jeugdinstelling waren opgesloten, werd Marcel Vervloesem met groot politievertoon uit zijn huis gehaald en in de gevangenis van Turnhout opgesloten alwaar hij niettegenstaande zijn zware hart- en suikerziekte aan een hongerstaking begon die 30 dagen lang zou duren.

De benoeming van Victor V. tot bestuurslid van het OCMW* te Herentals was des te opvallender omdat Victor V. nauwelijks kan schrijven en er zo'n 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met minderjarigen over hem bestaan.

Juist voordat Marcel Vervloesem voor de 9 jaar oude klachten van Victor V. en de leden van een criminele bende die door de kranten steeds als 'weerloze slachtoffers' werden omschreven, werd vrijgesproken (15.11.2006), richtte de Werkgroep Morkhoven zich in een Open Brief waarin de processen-verbaals in verband met Victor V. werden opgenomen, tot de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers.

De Werkgroep Morkhoven liet de Open Brief op 23.10.2006 op het bureau van de procureur-generaal Christine Dekkers ter ontvangst afstempelen maar heeft de indruk dat de procureur-generaal geen onderzoek in deze zaak heeft bevolen.
Victor V. zetelde tot voor kort nog altijd in het Bijzonder Comité van het OCMW-bestuur te Herentals waarin hij ondermeer mee in jeugdzaken besliste. Hij werd inmiddels dank zij een verkiesbare plaats op de Sp.a-lijst die hem 200 Sp.a-stemmen opleverde, tot gemeenteraadslid verkozen en zetelt sinds 2.1.2007 in de Herentalse politieraad alwaar hij het imago van de Herentalse politie kan versterken.

VTM, De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws ontvingen een afschrift van de brief aan de procureur-generaal te Antwerpen maar zwegen over de 30 processen-verbaals met de zedenzaken van Victor V.
Zij zwegen ook over de schriftelijke verklaring van één der zogenaamde slachtoffers waarin staat dat men voor de klachten tegen Marcel Vervloesem betaald werd. Misschien kwam dat omdat er in de verklaring ook iets staat over kranten die mede voor die klachten betaald hebben...

Op 16.3.2007 werd de MSN-groep 'FondationPrincessedeCroy' die meer dan 86.000 bezoekers telde, door MSN om een ongekende reden gesloten. De sluiting volgde op enkele artikelen over de adoptie van Roemeense kinderen en de Europese subsidies aan het Europees Centrum voor Vermiste Kinderen 'Child Focus' waarover een Italiaanse politicus een parlementaire vraag stelde. Kort na het sluiten van de voorgenoemde groep probeerde men de MSN-nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven en de skynetblog 'Doofpot Justitie' te sluiten.


* Sp.a: Vlaamse socialisten - 'Sociaal-Progressief-Alternatief'
* OCMW: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk

Info over de door Microsoft gesloten nieuwsgroep:
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY
http://groups.msn.com/Issakaba

Info Roemeense kinderen - Child Focus:
http://fondation-princesse-de-croy.skynetblogs.be/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/

Info vzw Werkgroep Morkhoven te Brussel:
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/
http://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/

15:03 Gepost door slaapkamer-expert in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

Commentaren

Kinderpornozaak Zandvoort: E-Jure E-Jure
Vijverlaan 27
3971 HJ  Driebergen-Rijsenburg
Nederland


Geachte Heer,

Het wordt tijd dat jullie de korte informatie over de Werkgroep Morkhoven wat aanpassen en er bijvoorbeeld aan toevoegen dat de Werkgroep Morkhoven zich afvraagt waarom jullie diensten de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 misbruikte kinderen in de kinderpornozaak Zandvoort nog altijd niet geidentificeerd hebben terwijl jullie nalieten om de kindermisbruikers en kinderproducenten in deze zaak op te sporen.
Dat is nu al bijna 10 jaar dat jullie niets rond deze zaak gedaan hebben maar als er een kind zoals Maddy McCann verdwijnt, dan zijn jullie de eersten om te roepen dat jullie een 'ernstig spoor' hebben gevonden en de zaak 'serieus onderzoeken'.
Schijnheiliger kan het niet !

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Ter informatie van de lezers:
EJure-internetportal noemt zich een 'onafhankelijk praktisch-juridisch informatiepunt  voor de informatiesamenleving en platform voor beleidsontwikkeling' en werd opgericht door de Tweede Kamer en de Nederlandse Minister van Justitie.

Gepost door: Jan Boeykens | 08-08-07

Ouders McCann: slachtoffers van mediamanipulatie De manier waarop de ouders van de verdwenen Madeleine McCann door de media de grond worden ingeboord nadat ze wekenlang als slachtoffers werden omschreven, bewijst nog eens tot wat de commerciële mediagroepen in staat zijn.
Het is trouwens niet de eerste maal dat de ouders het slachtoffer zijn van roddels en geruchten die door de media gretig worden overgenomen omdat zij hun nieuws zoveel mogelijk aan de man willen brengen.
Zo werd de moeder van de vermoorde Stacy op een bepaald moment verantwoordelijk geacht voor de verdwijning van haar kind.
Ook de Werkgroep Morkhoven heeft slechte ervaringen met de media. Op het moment dat zij de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort ontdekte, kon zij op de belangstelling van de internationale pers rekenen.
De Vlaamse regionale pers die een verlengstuk is van justitie, stuurde daarop enkele sensationele verhalen rond waardoor de internationale pers afhaakte en de hele kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot belandde.

-----------------

Brussel, 18.11.2005

A) Het verhaal in De Standaard

Enkele maanden nadat de Vlaamse krant De Standaard schreef dat Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven een 'kindermisbruiker' was terwijl de rechtbank nog uitspraak moet doen en beslist heeft om de 'slachtoffers' aan een leugendetectortest te onderwerpen, schreef Standaardredacteur Filip Verhoest een artikel voor het proces op 19.11.2005.

Volgens Verhoest is er in de kinderpornozaak Zandvoort 'geen sprake van een netwerk, noch van bescherming' en zou het parket van Turnhout 'aarzelend en gelovend in de onschuld van Marcel Vervloesem met een onderzoek zijn gestart nadat een zeventienjarige A. uit de achterstandswijk in Morkhoven, met zijn ouders naar Justitie stapte om er te getuigen dat hij door Vervloesem, een buur en vriend van zijn ouders, seksueel was misbruikt'.

Verhoest dist de Standaardlezer vervolgens het verhaal op dat er 'in de weken en maanden na de getuigenis van A. nog verscheidene andere getuigenissen volgden van doorgaans dertigers die als minderjarigen door Vervloesem waren misbruikt'.

Daarna begint Verhoest aan zijn orgelstuk. Hij geeft een meelijwekkende beschrijving van de 'slachtoffers' in de hoop daarmee de harten van de goedgelovige Standaardlezer te veroveren. 'De slachtoffers waren telkens achtergestelde jongeren uit de wijk Morkhoven op wie Vervloesem een sterke invloed uitoefende en sommigen daarvan waren dermate getraumatiseerd dat ze in de psychiatrie of in de criminaliteit waren beland', schrijft Verhoest.

Om zijn verhaal hard te kunnen maken, besluit Verhoest tenslotte als volgt: 'In mei 2001 meldde zich nog een slachtoffer, kort nadat ook Vic V. zijn broer had beschuldigd van seksueel misbruik. Om de andere slachtoffers te steunen, getuigde een 46-jarige man over zijn traumatische ervaring met Vervloesem. De getuigenis van die respectabele man is belangrijk omdat het de verhalen van de simpele jongens uit Morkhoven geloofwaardigheid verleent'.

-----------------

B) Het echte verhaal

In werkelijkheid is er sprake van opgezet spel en hebben de kranten van de VUM-mediagroep (De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Volk) daar een leidende rol in gespeeld.

Op het ogenblik dat de kinderpornozaak Zandvoort de wereldpers haalde, wilde het VRT-nieuwsmagazine Panorama uitpakken met de reportage 'De Witte Ridder uit Morkhoven'.

De commerciële zender VTM en enkele Vlaamse kranten wilden de VRT echter voor zijn.

Twee dagen voor de uitzending van 'Panorama', plaatste VTM één van haar mobiele wagentjes met schotelantenne voor de café-dancing Berkenmus in Morkhoven.
Het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die 's nachts in het café werkte, zou er namelijk met zijn vriendjes voor de camera komen vertellen op welke gruwelijke wijze zij in hun jeugdjaren door Marcel Vervloesem 'mishandeld, verkracht en gefolterd' waren geweest.

Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens die toevallig op dat ogenblik vanuit Antwerpen in Morkhoven arriveerde, informeerde wat er aan de hand was waarop een VTM-journalist van 'Telefacts' hem vroeg of hij 'nog meer slachtoffers van Marcel Vervloesem kende'. Jan Boeykens liet hem verstaan dat hij de voorzitter van de Werkgroep Morkhoven was en hij graag een woordje commentaar wilde geven op de verhalen van de 'slachtoffers'. VTM bleek echter alleen maar in 'slachtoffers van Marcel Vervloesem' geinteresseerd te zijn en wilde alleen maar sensatie brengen.

Het VTM-nieuws over de 'zelfverklaarde kinderpornojager-kinderverkrachter Marcel Vervloesem' sloeg in als een bom en de commerciële zender zag haar kijkcijfers voor het eerst opnieuw de hoogte ingaan. De kranten Het Laatste Nieuws, De Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad (VUM-mediagroep) hoopten natuurljk een graantje mee te pikken en stuurden hun journalisten 's avonds naar het huis van Vic V. omdat zij dachten dat zij in het donker ongezien hun gang konden gaan. Het sukses van de VUM-mediagroep is volgens VUM-mediabaas Thomas Leysen immers te danken aan de 'meerwaarde die het bij de lezer creëert'...

Jan Boeykens maakte een verslag op van het hele gebeuren en zond een copie van zijn verslag naar het parket van Turnhout. Het verslag blijkt echter, zoals tal van andere documenten, niet in het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem te zitten.

De internationale pers (waaronder zelfs drie Japanse kranten) die voor het nieuws omtrent de cd-roms Zandvoort naar Morkhoven waren afgereisd, zag wel brood in de sensationele maar ongecontroleerde berichten van VTM en VTM verdiende een pak geld met de verkoop van haar 'reportage'.

Bij het gerecht van Turnhout dat de Werkgroep Morkhoven al sinds 1989 liet aanklagen en vervolgen, werd er feest gevierd. De kritiek van de Werkgroep Morkhoven op de Turnhoutse magistratuur werd immers in één klap weggeveegd en de Werkgroep Morkhoven kon zonder problemen van een actiegroep tegen kinderpornohandel tot een groepje criminelen worden omgetoverd. De cd-roms Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffertjes konden nu zonder verdere onderzoekshandelingen en zonder de tientallen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten op te sporen, naar de prullenbak worden verwezen.

Gepost door: Jan Boeykens | 10-09-07

Portugese roddelpers - Gezondheid Kate McCann Betichtingen Portugese pers
McCanns boos over betichtingen Portugese pers


Gerry en Kate McCann, ouders van het in Portugal verdwenen Britse meisje Madeleine, zijn woedend omtrent berichten in de Portugese pers dat de politie "twee ontbrekende uren" onderzoekt waarin het stel zich van het lichaam van "Maddie" kan hebben ontdaan.
Dat heeft de Britse nieuwszender SkyNews vrijdag bericht.

Volgens die berichten vlooien speurders na of de McCanns zich tijdens een strip naar Huelva in Spanje op 3 augustus het lijkje zouden kunnnen hebben begraven. De detectives vragen zich af waarom ze de trip naar net over de grens hebben gemaakt, waarom de trip een dag uitstel had opgelopen en waarom het langer duurde dan verwacht om in Huelga te raken.

Woordvoerder Clarence Mitchell van de McCanns was woedend. Hij noemde de berichten in de Portugese media "volkomen belachelijk" en steeds maar belachelijker wordend. Hij wees erop dat de trip door de media werd gevolgd en noemde het "krankzinnig" te suggereren dat het reisje iets anders was dan het leek. "Zij (de McCanns) hebben niets te verbergen. Zij zijn volkomen onschuldig".

Volgens Sky was de trip een dag uitgesteld omdat vader McCann zich niet goed voelde. Het reisje duurde langer omdat was gestopt aan een tankstation om posters van de op 3 mei in de Algarve verdwenen "Maddie" te verspreiden.


Gazet van Antwerpen, 28/09/07

----------------

Gezondheid Kate McCann gaat achteruit

Het gaat niet goed met Kate McCann, de moeder van het verdwenen meisje Maddie. Vrienden en familie maken zich ernstig zorgen en vrezen dat de emoties van de voorbije maanden hun tol beginnen te eisen. Dat schrijft de Daily Mail. De 39-jarige Kate is fel vermagerd en ziet er alles behalve gezond uit. Deze week kregen de McCanns een nieuwe klap te verwerken. Even was er hoop dat Maddie nog leefde, toen een foto opdook waarop een blond meisje te zien was. Uiteindelijk bleek het om een dochter te gaan uit een Marokkaanse boerenfamilie.

Begraven in Spanje
Intussen duiken in de media ook voortdurend verhalen op waarin de McCanns zelf verantwoordelijk worden geacht voor de dood van Maddie. Zo onderzoekt de politie de mogelijkheid dat de ouders het lichaam van Maddie niet onmiddellijk begraven hebben, maar gewacht hebben tot een moment waarop ze alleen waren. Ze denken hierbij aan twee uur waarop de ouders Spanje zijn binnengereden om posters op te hangen. Zo konden ze tijdens die 'verloren uren' het lichaam van Maddie in Spanje begraven hebben.

"Volkomen belachelijk"
De detectives vragen zich af waarom ze de trip naar net over de grens hebben gemaakt, waarom de trip een dag uitstel had opgelopen en waarom het langer duurde dan verwacht om in Huelva te raken. Woordvoerder Clarence Mitchell van de McCanns was woedend. Hij noemde de berichten in de Portugese media "volkomen belachelijk" en steeds maar belachelijker wordend. Hij wees erop dat de trip door de media werd gevolgd en noemde het "krankzinnig" te suggereren dat het reisje iets anders was dan het leek. "Zij hebben niets te verbergen. Zij zijn volkomen onschuldig". Volgens Sky was de trip een dag uitgesteld omdat vader McCann zich niet goed voelde. Het reisje duurde langer omdat was gestopt aan een tankstation om posters van de op 3 mei in de Algarve verdwenen "Maddie" te verspreiden.

Zwakke gezondheid
Zulke verhalen maken het niet gemakkelijk voor de ouders. "Kate is op dit moment heel zwak", zegt een vriend van de McCanns. "We zorgen ervoor dat ze eet, maar dat lijkt niet echt te helpen." Vooral het recente verhaal rond de valse Maddie in Marokko heeft de McCanns volgens hun woordvoerder zwaar getroffen. Maar ze zijn blij dat de toeriste, die de foto gemaakt heeft, naar de autoriteiten is gestapt en ze hopen dat iedereen die kan helpen, hetzelfde zal doen. (gb/belga)

Het Laatste Nieuws 28/09/07 17u28

Gepost door: Jan Boeykens | 29-09-07

Sp.a wilde MSN-nieuwsgroep van Werkgroep Morkhoven van het Internet In 2005 werd Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven die toen al 8 jaar lang vanwege de bekendmaking van de kinderpornozaak Zandvoort door de Belgische pers en justitie aan de schandpaal was genageld, opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigd. De beschuldigingen kwamen van een paar minderjarigen uit de kring van Victor V. die in 1998 naar de pers stapte en daarbij beweerde dat hij 'in zijn jeugdjaren gefolterd en verkracht was' door Marcel Vervloesem.
Marcel Vervloesem werd opgepakt en in de gevangenis opgesloten alwaar hij, niettegenstaande zijn slechte gezondheidstoestand, met een hongerstaking startte die meer dan 30 dagen zou duren.
Op de 16de dag van Vervloesem's hongerstaking (april 2005) begon Victor V. met een petitieactie waarin gevraagd werd om Marcel Vervloesem vanwege het 'negatieve imago voor de wijk' uit zijn sociale woning te zetten.
Op hetzelfde moment werd het 'negatieve imago van Marcel Vervloesem voor Morkhoven en omstreken' op de Herentalse gemeenteraadszitting besproken.
De Herentalse burgemeester Jan Peeters die, zoals Victor V. in het Herentalse Sp.a-bestuur* zetelt, liet via de lokale radio en televisie verstaan dat het mogelijk was om de MSN-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen van het Internet te verwijderen'.
Vanaf dan namen de problemen met de MSN-groep Morkhoven op een schrikbarende wijze toe.

Op 8.12.2006 verdwenen alle foto's en zo eventjes 260 dossierstukken rond kinderpornonetwerken van http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroÿ. Ook bepaalde berichten bleken verdwenen te zijn.
Op 9.12.2006 (een dag later dus) vroeg RTBF-journalist José Dessart om zijn steunbetuiging aan Morkhoven-activist Marcel Vervloesem van deze MSN-groep te halen. Nadat Prinses de Croÿ dit had gedaan, verdwenen echter ook plotseling de verschillende reacties op de steunbetuiging alhoewel zij daartoe geen opdracht had gegeven.
Jef X., de man die destijds bij de Canadese provider Bravenet een klacht indiende aangaande 'opmerkingen over de Belgische Staatsveiligheid' waarna de website van Prinses de Croÿ die toen al 5.000 bezoekers telde, door Bravenet van het Internet werd verwijderd, zat vermoedelijk opnieuw achter deze zaak. Dat bleek uit zijn E-mail-bericht van 1.12.2006 waarin hij de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, de overblijvende Witte Comité's en RTBF-journalist José Dessart in discrediet probeerde te brengen.

Zowel Prinses de Croÿ als Jan Boeykens, voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, namen contact op met MSN en stelden dat de MSN-groepen onvoldoende beveiligd zijn.
MSN antwoordde dat men ernstig werk zou maken van deze zaak.

De honderden verdwenen dossierstukken en foto's werden op 22.12.2006 grotendeels teruggeplaatst.

Enkele weken nadien en nadat de Werkgroep Morkhoven aankondigde dat zij vanwege haar problemen met de MSN-groepen, ook een Skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' zou openen (8.1.2007), verdwenen de blogs 'Slachtoffers Justitie' en 'Doofpot Justitie' dan weer plotseling van het Internet. Na een protestschrijven naar Belgacom-Skynet werden zij opnieuw geöpend.

Op 16.3.2007 bleek de MSN-groep FondationPrincessedeCroy niet meer toegankelijk te zijn. Bij navraag deed het franstalige MSN-Groups Service Team alsof zij van niets wist. 'De Prinses heeft waarschijnlijk een technische fout gemaakt waardoor haar groep onherroepelijk verloren is gegaan', aldus het MSN Service Team.
De Nederlandstalige MSN-dienst van haar kant wist te melden dat de groep om een 'ernstige reden' en binnen het kader van een 'onderzoek' was gesloten. Verder deelde men mede dat de inhoud van de groep 'in afwachting van dit onderzoek door MSN vernietigd zou worden'.
De maatregel van MSN volgde op de bekendmaking van het boek 'Roumania: for export only' en een bericht over de Europese Daphne subsidies aan het zogezegd Europees Centrum voor Vermiste Kinderen 'Child Focus'.
Op de vraag naar het waarom van deze beslissing en het verzoek om de MSN-groep opnieuw voor het Internet-publiek te openen, wenste MSN niet te reageren.

Op 16 mei 2007 kreeg de VZW Werkgroep plotseling geen toegang meer tot het Internet. Belgacom verklaarde dat zij op vraag van TELE2 de Fondation Princesse de Croÿ van haar cliëntenlijst had geschrapt.
Op 17 mei 2007 vond Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens dank zij het bezoekje aan een Internetcafé (gelukkig bestaan die café's nog) toevallig een emailtje van Microsoft in zijn bus waarin gevraagd werd om een bericht over kinderpornohandel dat in 2003 op de MSN-groep Werkgroep Morkhoven was geplaatst, 'binnen de 24 uren te verwijderen, zoniet zou de groep gesloten worden'. Op die manier kon hij tijdig voorkomen dat de MSN-groep Werkgroep Morkhoven ontoegankelijk werd voor het Internetpubliek.

-------------------------------------------------

* Sp.a staat voor 'Sociaal, Progressief en Alternatief'. Het zijn de sleutelwoorden waarvan de Vlaamse socialisten zich heden ten dage bedienen. Jan Peeters volgde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen, werd kabinetsmedewerker van minister Willy Claes (zaak Augusta), was van 1991 tot en met 1995 volksvertegenwoordiger voor de sp.a, was van 1995 tot 1999 staatssecretaris voor veiligheid en voor maatschappelijke integratie en leefmilieu en maakte aldus deel uit van de regering, volgde in 1999 minister Colla op als minister van pensioenen, veiligheid, maatschappelijke integratie en leefmilieu, was in 1999 opnieuw volksvertegenwoordiger en bleef dat tot op heden (stond bij de vorige verkiezingen nog op de tweede plaats van de sp.a-kamerlijst), werd in 2001 burgemeester van Herentals (en is dat ook vandaag nog) en maakte tot voor kort deel uit van het sp.a-partijbureau (het hoogste partijorgaan van de sp.a dat de beleidslijn van de sp.a bepaalt).
Men kan zich dus afvragen waarom Jan Peeters iemand als Victor V. die 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan en enkel een fonetisch schrift hanteert, ten volle en tegen beter weten in heeft ondersteund.

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 25-05-08

Minister Van Quickenborne
Van: werkgroepmorkhoven
Aan: redactietelegraaf.nl, redactietrouw.nl, redactievolkskrant.nl, redactienu.nl, redactieparool.nl, redactie-itelegraaf.nl, nrc@nrc.nl, vlugttros.nl, voorlichtingrechtbanksgrarr.drp.minjus.nl, ibirgit.jansentros.nl, vluchtelingenorganisaties.nl, cda.publieksvoorlichtingtweedekamer.nl, andre.vannieuwkerkevlaamsparlement.be, senatormarcverwilghen.be, paulwille, antwerpenbelga.be, antwerpenpvda.be, antwerps.pershuis, arensgilberte, ries.baeteneuroparl, bart.aertspersgroep.be, cberxcdenv.be, childpornographyfedpol.be, chris.denijsvrt.be, hugocoveliers.be, christinedefraigne.be, lambertsenators.be, geert.lambert, phmswing.be, carine.russoecolo.be, senaathelgastevens.be, dirkdb.mt, martine.taelman, mr.hvandenberghe, hvandenberghesenaat.cdenv.be, pvdd2206, ankevandermeersch.be, tony.van.parys, sbouarfaparlbrube, yves.buysse, jurgen.ceder, dirkclaes.be, collas.bernard.be, jose.darasecolo.be, debethunesenators.be, delperee, destexhe.be, josy.dubieecolo.be, kapompolesenators.be, nahimalanjrisenaat.cdenv.be, philippe.monfils, pmoureaux, jean-paujpprocureur.be, f.roelantsduvivier, schelfhout.senate.be
Datum: 8 jul. 2008
Onderwerp: Doofpotpolitiek: Belgische Staat wil aktievoerder liquideren


Brussel, 8.7.2008

Minister Vincent Van Quickenborne
Brederodestraat 9
B-1000 Brussel

Excellentie,

Uw ref: ...........

Betreft: Uw bericht van 16/06/08 - gevangenisregime Marcel Vervloesem

Hartelijk dank voor Uw antwoord gericht aan de heer Mertens van onze vereniging.

Zoals U veronderstelt, maakten wij ons schrijven (zoals we dat met ieder schrijven doen) ook over aan justitieminister Vandeurzen (CD&V) die zijn politieke verantwoordelijkheid echter niet opneemt.

Enkele maanden geleden reeds informeerden we minister Vandeurzen bijvoorbeeld over het feit dat de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die door de vzw Werkgroep Morkhoven in 1998 aan Z.M. de Koning werd overgemaakt, op het hof van beroep te Antwerpen spoorloos verdwenen waren.
Z.M. de Koning liet dit materiaal destijds via senator Tony Van Parys (CD&V) die toen minister van justitie was, voor 'onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers bezorgen.
Er zijn ook nog andere documenten en dossiers gestolen of verdwenen maar het hof van beroep te Antwerpen wenste geen rekening te houden met het schrijven van de Hoge Raad voor de Justitie die dit schriftelijk bevestigde en veroordeelde Marcel Vervloesem dus op basis van een onvolledig gerechtelijk dossier.

Minister Vandeurzen antwoordde ons enkel dat hij ons schrijven 'ter informatie' aan de procureur-generaal te Antwerpen overmaakte die -voor zover we weten- geen onderzoek terzake liet opstarten.
Gezien advocaat-generaal Mark Tack, openbare aanklager van Marcel Vervloesem op de 14de kamer van het hof van beroep te Antwerpen, de verdwijningen van de dossierstukken en het kinderpornomateriaal moest toegeven maar de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes 'enkel een zeepbel' noemde, moeten we ook geen onderzoek verwachten.

Ik schreef een maand geleden per aangetekende brief (met rode antwoordkaarten die ik terug ontving) over deze zaak naar Justitieminister Vandeurzen en naar Z.M. de Koning zelf maar kreeg tot nogtoe geen antwoord.
Ik contacteerde ook Jacques van Ypersele, voorzitter van de Koning Boudewijnstichting en kabinetschef van Z.M. de Koning, terzake. Ook de leden van de commissie justitie van de senaat en Tony Van Parys die lid is van deze commissie werden herhaaldelijk maar zonder resultaat gecontacteerd.
Senator Van Parys liet mij enkel weten dat hij 'de resultaten van het onderzoek afwachtte' maar toen ik hem vroeg welk onderzoek hij bedoelde gezien de onderzoeken naar de kinderpornozaak Zandvoort en de aanklachten tegen Marcel Vervloesem werden afgesloten, liet hij niets meer van zich weten.
Iederéén lijkt het normaal te vinden dat er op de Belgische gerechtshoven dossierstukken en zelfs cd-roms met kinderpornomateriaal dat door Z.M. de Koning voor onderzoek werd overgemaakt, verdwijnen. Dat maakt waarschijnlijk deel uit van de 'nieuwe politiek' en de 'hervorming van justitie' die door Premier Verhofstadt destijds werd aangekondigd.

Omdat ook het hof van cassatie de voornoemde diefstallen en het veroordelen van aktievoerder Marcel Vervloesem op basis van een onvolledig dossier normaal vond, riskeert Marcel Vervloesem thans een gevangenisstraf.
Intussen heeft Marcel Vervloesem die van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois ook geen inzage kreeg in zijn dossier, besloten dat hij in hongerstaking zal gaan als hij door middel van diefstal en fraude opgesloten wordt.
Dat komt erop neer dat hij, juist zoals onze medewerkster Gina Bernaer-Pardaens, uit de weg geruimd zal worden want een hongerstaking terwijl hij hartproblemen heeft, aan een zware suikerziekte lijdt en zopas aan kanker geopereerd werd, overleeft hij niet.
Die kanker dateert trouwens al van in 2005 toen hij door de valse beschuldigingen van enkele voor een gewapende roofoverval in een gesloten instelling zittende minderjarigen, in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten.
In de gevangenis van Turnhout alwaar hij mishandeld werd, merkte men de kankercellen wel op maar men deed er niets aan. De vraag is zelfs of men die feiten niet bewust negeerde omdat Turnhout altijd alles heeft gedaan om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen.

Zoals U vermoedelijk hebt opgemerkt, is deze zaak dus veel ernstiger dan U veronderstelde en wij vrezen dat men Marcel Vervloesem die zopas opnieuw voor de 5de maal grootvader werd, in de gevangenis wil laten omkomen zodat de kinderpornozaak Zandvoort zonder onderzoek door de Belgische justitie kan afgesloten worden. Vandaar dat we thans met een europese en internationale aktie zijn gestart waarin de Belgische Staat die aktievoerders zonder blikken of blozen mishandelt en uit de weg ruimt, wordt aangeklaagd.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
erkenningsn. 443.439.55
Tel/Fax 02 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 08-07-08

Koning krijgt een kopie van zijn gestolen kinderpornomateriaal Onze Internetverbinding wordt constant verbroken op dit ogenblik.

Dat heeft ondermeer te maken met het volgende persbericht dat we overal publiceren en rondzenden.

Blijkbaar stelt de Belgische justitie die mensen zoals Marcel Vervloesem uit de weg ruimt om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te kunnen steken en die zelfs het kinderpornomateriaal dat de Koning voor onderzoek heeft laten overmaken laat verdwijnen, onze humor niet op prijs.

----------------------------------------

Persmededeling:
Koning krijgt kopie van gestolen kinderpornomateriaal

Van: Werkgroep Morkhoven
Verzonden: zaterdag 12 juli 2008
Aan: kinderrechtenhuis.vzw; redactiebelga.be; redactieparool.nl; kinderrechtenvlaamsparlement.be; redactienu.nl; antwerpenbelga.be; radionieuwsvrt.be; vermisttros.nl; redactiewebwereld.nl; krw.koepelkinderrechtswinkel.be; antwerps.pershuis; antwerpenstreekkrant.be; fractie.cdenvvlaamsparlement.be; wim.potevrt.be; wim.wilripersgroep.be; wluyckxconcentra.be; wpauwelseuroparl.eu.int; hoofdredactiedemorgen.be; hendrik.bogaertdekamer.be
CC: redactie.hlnpersgroep.be; redactieradiocentraal.be; reinilde.bleysnieuwsblad.be; studiobrussel.be; roelie.post; valsbeschuldigd.org; slachtofferhulp.nl; internetredactietrouw.nl; limburg.s-p-a.be; indymedia.nl; deflaw; jhuyghsenaat.cdenv.be; jstrolenberg; justitiehuis.mechelenjust.fgov.be; justitiehuis.leuvenjust.fgov.be; justitiehuis.ieperjust.fgov.be; justitiehuis.oudenaardejust.fgov.be; justitiehuis.brusseljust.fgov.be; redactiegazetvanturnhout.be; redactiertv.be; redactievt4.be


Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven is van plan om de Belgische Koning een kopie te bezorgen van het kinderpornomateriaal van de kinderpornozaak Zandvoort dat de Koning voor onderzoek aan de procureur-generaal te Antwerpen liet overmaken maar dat op het hof van beroep van Antwerpen gestolen blijkt te zijn.

Op die manier hoopt hij de Koning die, evenals justitieminister Vandeurzen (CD&V) per aangetekende brief met rode antwoordkaart van deze diefstal op de hoogte werd gebracht, uit zijn netelige positie te bevrijden.
Want van justitie dat de kinderpornozaak Zandvoort ten allen koste wil dichtdekken, moet de Koning geen hulp verwachten.

Werkgroep Morkhoven
Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
erkenningsn. 443.439.55
Tel/Fax 02 537 49 97
werkgroepMorkhoven@gmail.com

---

- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.janettseemann.info/
- http://www.lepeededamocles.info/
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

De moord op Gerrit Ulrich:
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

De moord op Gina Bernaer-Pardaens:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

De foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

De Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende hoofdaanklager van Marcel Vervloesem:
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Het gerecht van Turnhout dat 10 jaar lang al het mogelijke deed om Marcel Vervloesem het zwijgen op te leggen terwijl het de kinderpornozaak Zandvoort niet onderzocht:
" target="_blank">http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 12-07-08

Moord op Marcel Vervloesem - Meurtre de Marcel Vervloesem - Murder of Marcel Vervloesem: Petitie-Pétition-Petition
Gezien:

- het gemediatiseerde proces tegen Marcel Vervloesem dat op een aantal valse klachten gebaseerd was enkel diende om Marcel Vervloesem het zwijgen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort met de 88.539 slachtoffertjes op te leggen
- men Marcel Vervloesem daarvoor 10 jaar lang als een 'kindermisbruiker' afschilderde
- men hem zijn gezondheid ontnam (hartpatiënt, suikerziek, kanker die men in de gevangenis van Turnhout destijds vaststelde maar niet opvolgde)
- men hem, zonder rekening te houden met zijn kritieke gezondheidstoestand, opnieuw in de gevangenis wil opsluiten
- men weet dat hij in de gevangenis zal overlijden, zeker als hij daar met een dorst- en hongerstaking begint omdat hij vindt dat hij voldoende heeft kunnen bewijzen dat hij onschuldig is
- justitieminister Jo Vandeurzen van al deze feiten op de hoogte is maar niets ondernam tegen de diefstallen van ontlastende documenten en getuigenissen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem
- justitieminister Vandeurzen zelfs niet reageert op de verdwijning van de cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen die door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk werd bevestigd enz.

kan men gerust spreken van een vooraf beraamde moord.

Ik verzoek dan ook iederéén om Marcel Vervloesem te ondersteunen en nationale en internationale mensenrechtenorganisaties aan te schrijven om de moord op aktievoerder Marcel Vervloesem te voorkomen.

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven
Président du Werkgroep Morkhoven
President of Werkgroep Morkhoven
werkgroepmorkhoven@gmail.com


Onderteken de petitie:
Signez la pétition:
Sign the petition:

Gepost door: Morkhoven | 17-08-08

De commentaren zijn gesloten.