24-08-07

Kindermishandeling en sexueel misbruik - Toespraak van De Koningin


Kindermishandeling en sexueel misbruik - Toespraak van De Koningin

ReinePICT0947

Brussel, 23 augustus 2007

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af wat er met het Belgische Koningshuis aan de hand is.
In 1998 maakte de Werkgroep een copie van één van de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort aan het Belgische Koningshuis over, zoals de krant 'Het Volk' schreef.
De Koning antwoordde dat hij er bij de bevoegde instanties zou op aandringen dat deze zaak 'tot op het bot' zou worden uitgespit.
Bijna tien jaar later moeten we echter vaststellen dat de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 kinderen op de cd-roms Zandvoort nog altijd niet geidentificeerd werden omdat men zogezegd over 'te weinig middelen' beschikt. Ook de tientallen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten werden nooit opgespoord en vervolgd.
Toen Ecolo-senator Zoé Genot naar de stand van zaken in het onderzoek vroeg, wenste Justitieminister Onkelinx (PS) niet te antwoorden omdat zij dit als een 'individueel dossier' beschouwde.
De Werkgroep Morkhoven schreef herhaalde malen opnieuw naar de Koning maar ontving geen antwoord meer. Ook Child Focus werd op de hoogte gebracht maar keek, niettegenstaande alle mooie woorden over de 'bestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen', de andere kant op.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Internationale Dag van de Vermiste Kinderen

Dames en Heren,

Ik ben bijzonder vereerd dat ik hier vandaag, aan de vooravond van de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen en voor de eerste keer als erevoorzitster van Child Focus, het woord kan nemen.

Niets is zo verscheurend als het leed van ouders die geconfronteerd worden met de verdwijning of het verlies van hun kind. De Koning en ikzelf waren diep geschokt door de verschrikkelijke gebeurtenissen van 1996. Als ouders hebben wij de pijn en de wanhoop van de families van de vermoorde en mishandelde kinderen persoonlijk gevoeld. We zullen de persoonlijke ontmoetingen met de families nooit vergeten. Ze blijven in ons hart.

De rondetafelgesprekken die in 1996 hier in deze zaal van het Paleis plaatsvonden gaven de Koning en mezelf, samen met de Minister van Justitie, de kans, onze solidariteit met de getroffen families te betuigen. Ook wouden we alle betrokkenen aansporen om concrete acties te ondernemen tegen kindermishandeling. Sedertdien hebben de Koning en ik, tijdens regelmatige persoonlijke contacten en bezoeken, voeling gehouden met de organisaties en autoriteiten die zich inzetten voor de bescherming van kinderen.

Ik wil hier mijn dank uiten aan al diegenen – dat zijn er velen, zowel bij de overheid als in de civiele maatschappij – die in ons land bijdragen tot het welzijn van de kinderen en de kindermishandeling actief bestrijden.

Ik wil in het bijzonder hulde brengen aan CHILD FOCUS dat de laatste vier jaar alles in het werk heeft gesteld om vermiste kinderen terug te vinden en om de seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden. Een missie die me heel na aan het hart ligt. Dat is dan ook de reden waarom ik meteen het erevoorzitterschap van de organisatie heb aanvaard.

In deze functie zal ik trachten niet alleen onze projecten in België maar tevens de onontbeerlijke samenwerking op internationaal vlak zo goed mogelijk te promoten.
Kindermishandeling, uitbuiting en ontvoering zijn immers fenomemen die zich over de hele wereld voordoen. Alleen met gecoördineerde en gebundelde krachten op wereldvlak kunnen we de strijd aanbinden tegen deze wreedheden die dagdagelijks tegen onze kinderen worden gepleegd. Een strijd die tevens hoog op het agenda stond van het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie en waar de Europese Unie zeer gevoelig voor is.

CHILD FOCUS roept ons allen op meer dan ooit waakzaam te zijn. Zoals onze Voorzitter het daarnet zei is het aantal behandelde dossier in 2001 met 15% toegenomen ten opzichte van 2000. Dit is grotendeels te danken aan de grotere naambekendheid van CHILD FOCUS en aan het vertrouwen dat de organisatie uitstraalt. De toename is helaas ook een gevolg van het toenemende aantal verdwijningen en seksuele misdrijven.

De resultaten die CHILD FOCUS behaalt, zijn grotendeels te danken aan de goeie samenwerking tussen overheid en burger. De concrete samenwerkingsakkoorden met de gerechtelijke en politionele instanties, alsook met een aantal privé-partners werpen duidelijk hun vruchten af. Maar onze actie zou echter niet mogelijk zijn zonder het engagement van zowat duizend vrijwilligers die onder meer instaan voor het snelle verspreiden van affiches en gegevens van vermiste kinderen. Ik wil hen in het bijzonder danken voor hun persoonlijke inzet.

Ten slotte wil ik het nog even hebben over de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen die aanstaande zaterdag in ons land wordt herdacht. Een gelegenheid om er ieder van ons aan te herinneren dat er vandaag de dag talloze kinderen worden vermist en dat er elke dag nog kinderen verdwijnen.
Denken we aan het leed en de angst van de getroffen families en laat ons voor hen een blijvende steun zijn.

Child Focus zal zaterdag in heel België meer dan één miljoen vergeet-mij-nietjes verdelen. Door deze bloem te dragen, zoals wij hier vandaag al doen, tonen we aan dat we de vermiste en mishandelde kinderen niet willen vergeten. Ik zou dan ook een heel bijzondere oproep willen lanceren aan iedereen in ons land die begaan is met het lot van de mishandelde en verdwenen kinderen: laten we zaterdag een vergeet-mij-nietje opspelden ter ere van al die kinderen en als steun aan de strijd tegen de mishandeling en uitbuiting van kinderen.

Ik wens eenieder op te roepen aanstaande zaterdag een vergeet-mij-nietje op te spelden te ere van al die kinderen en als steun aan de strijd tegen de mishandeling en uitbuiting van kinderen.

De Koningin
Paleis te Brussel, 23.5.2002

http://www.monarchie.be/nl/activities/speeches/speeches_d...
http://www.monarchie.be/fr/activities/speeches/speeches_d...
http://www.monarchie.be/de/
http://www.google.be/search?hl=nl&q=Child+Focus+kindermis...
http://www.google.be/search?hl=nl&q=Child+Focus+vermiste+...
http://www.google.be/search?hl=nl&q=Child+Focus+Madeleine...
http://www.google.be/search?hl=nl&q=Kindermisbruik+Koning...
Koninklijk Paleis, Brederodestraat 16, B-1000 Brussel - Tel.: +32 (0)2-551.20.20


Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan organiseert de vzw Werkgroep Morkhoven, bekend vanwege haar strijd tegen kinderpornonetwerken, een reeks open-deur-dagen in de Faiderstraat te Sint-Gillis alwaar de zetel van de vzw gevestigd is. Men kan er ter plaatse kennis maken met de praktijken van de Brusselse immobiliënwereld en de politieke partijen (VLD, SP.A, PS) die de kinderpornozaak Zandvoort hielpen dichtdekken.

Voor informatie en afspraken: Prinses de Croÿ, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - 02 537 49 97
issakaba@skynet.be - http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

11:30 Gepost door slaapkamer-expert in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Duitstalige Gemeenschap werd vergeten Ik dacht dat België uit een nederlandstalige, franstalige en duitstalige gemeenschap bestond.
Waarom werd de toespraak van de koningin door de webmanager van het Belgische vorstenhuis niet in het Duits vertaald ?

Gepost door: Ko Van Dijck | 24-08-07

Het Belgische Koningshuis Koningin Paolo erevoorzitster van Child Focus

Koningin Paolo wordt erevoorzitster van Child Focus. De Koningin wil zo haar respect tonen voor het Centrum dat, ondertussen al bijna vier jaar lang, alles in het werk stelt om vermiste kinderen terug te vinden en seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden. Op 25 mei organiseert Child Focus bovendien voor het eerst in ons land de "Internationale Dag van de Verdwenen Kinderen".

Reeds voor de oprichting van het centrum, toonde de Koningin, luidens een mededeling van Child Focus, al een diepe interesse voor de pijn van de ouders van verdwenen kinderen of die hun kind hebben verloren. Ze toonde ook steeds belangstelling voor de realisaties van Child Focus, zowel in België als op internationaal vlak, luidt het.

Op 25 mei wil Child Focus met de "Internationale Dag voor de Verdwenen Kinderen" iedereen eraan herinneren dat er elke dag kinderen verdwijnen, en vragen te denken aan de kinderen die als vermist werden opgegeven en nu nog steeds worden gezocht. In heel België worden die dag een miljoen stoffen vergeet-me-nietjes verdeeld, opdat zo veel mogelijk mensen ze op hun T-shirt kunnen dragen.

De Internationale Dag werd voor het eerst in 1983 uitgeroepen door de toenmalige president van de Verenigde Staten. Aanleiding was de verdwijning op 25 mei 1979 van Etan Patz, die in New York was ontvoerd en nooit meer werd teruggezien. Sindsdien organiseert het National Center for Missing and Exploited Children, samen met de politionele en gerechtelijke instanties, jaarlijks een ceremonie. Ook in Canada vindt het evenement sinds 1986 elk jaar plaats.

http://www.gva.be/dossiers/-k/Koningshuis/actua2000/actua132.asp

Gepost door: Leentje | 28-08-07

Child Focus: Europese dag van overleg en bewustmaking op initiatief van Koningin Date : Tuesday, November 23, 2004
Sender Name: Child Focus

23 november 2004: Europese dag van overleg en bewustmaking op initiatief van de Koningin

Brussel, 23 november 2004

Op initiatief van de Koningin, die Erevoorzitster is van Child Focus, wordt een dag van overleg en bewustmaking georganiseerd over de fenomenen van verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen in Europa en dit in samenwerking met de Europese Federatie voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen*.

Gepost door: Jeroen | 01-09-07

De commentaren zijn gesloten.