10-09-07

Woonbeleid en Monumentenzorg in Sint-Gillis - Open Brief


Brief aan Schepen Mady Novalet-Van Vooren (VLD)

image031


Van: Jan Boeykens
Verzonden: donderdag 6 september 2007 21:09:30
Aan: mnovalet@stgilles.irisnet.be
Cc: werkgroep_morkhoven@hotmail.com, sven.gatz@vlaamsparlement.be
Onderwerp: Erfgoed - Huis Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

Mady Novalet-Van Vooren
Schepen van Vlaamse Aangelegenheden, Erfgoed en Duurzame Ontwikkeling
Gemeentehuis
1060 Sint-Gillis

Geachte Mevrouw,

Betreft: Verkrotting van het gebouw in de Faiderstraat n° 10, 1060 Sint-Gillis

Ik meld u hierbij dat er eergisteren nog eens 130 liters water in het huis in deFaiderstraat n° 10 te Sint-Gillis zijn gelekt.

Dat brengt het aantal liters water sinds het bezoek van de diensten Hygiëne, Urbanisme en Monumentenzorg in januari 2007, op 1.275 liters.

In afwachting van uw antwoord op mijn brief van 28.8.2007 (zie copie hiervan in bijlage), teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com - issakaba@skynet.be


Mady Novalet-Van Vooren
Schepen van Vlaamse Aangelegenheden, Erfgoed en Duurzame Ontwikkeling
Gemeentehuis
1060 Sint-Gillis

Geachte Mevrouw,

Betreft: Verkrotting van het gebouw in de Faiderstraat n° 10, 1060 Sint-Gillis

VLD-volksvertegenwoordiger Sven Gatz zond ons op 30 juli 2007 een copie van uw antwoord in verband met de hogervermelde zaak.
Daarin zei u dat uw kabinetsmedewerkster Mevrouw Bosmans u over mijn bezoek had gesproken en dat zij 'het nodige had gedaan bij de dienst Hygiëne'.

Verder meldde u dat u de dienst Hygiëne had gecontacteerd en dat deze u 'bevestigde dat zij schriftelijk had geantwoord aan Mevrouw de Croÿ'.

U sloot uw schrijven tenslotte af met de volgende woorden: 'U kan zien dat deze zaak ons niet onberoerd laat. Het gaat hier echter om een gebouw dat niet onder mijn bevoegdheid valt, maar ik volg de zaak wel degelijk op'.

Bij nazicht blijkt dat ik u en uw dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' een 4-tal malen heb geschreven. De eerste brief die ik persoonlijk aan u richtte, dateert zelfs van 2 maart 2007 en het is dan ook zeer vreemd dat Mevrouw Bosmans zich tijdens mijn bezoek in juni van dit jaar, enkel maar 'iets vaag herinnerde'.

Verder had ik graag van u vernomen wat Mevrouw Bosmans in feite bedoelt met de woorden dat zij 'het nodige bij de Dienst Hygiëne heeft gedaan'.
Sinds de dienst Hygiëne met de dienst Urbanisatie van Sint Gillis + de dienst ter Bescherming van Monumenten en Landschappen in januari 2007 het huis bezocht en de rampzalige toestand vaststelde, heeft zij immers niets gedaan en zijn er nog eens 1.145 liters water door het dak gelekt. Tijdens de hevige regenval van vorige week mocht ik bijvoorbeeld nog eens 300 liters water met emmers door het raam kappen.
Ik wens dus duidelijkheid op dit vlak en ik verwacht dat de dienst Hygiëne iets daadwerkelijk onderneemt. Ik heb niets aan mooie woorden.
Kan u mij, om te beginnen, misschien het dossiernummer opgeven dat de dienst Hygiëne aan het dossier inzake het huis in de Faiderstraat n° 10 te Sint-Gillis heeft toegekend ?

Mag ik tevens doen opmerken dat Prinses de Croÿ in tegenstelling tot wat u beweert, geen schriftelijk antwoord van de dienst Hygiëne heeft ontvangen ?

U schrijft mij dat het gebouw in de Faiderstraat n° 10 te Sint-Gillis niet 'onder uw bevoegdheid valt' terwijl u toch Schepen van Erfgoed bent en dit gebouw deel uitmaakt van het socio-culturele erfgoed van de gemeente Sint-Gillis. Maar kom, laat ons niet teveel met bevoegdheden spelen.
Kan u mij mededelen waarom u niet bevoegd bent en wie er dan wél bevoegd is voor dit gebouw ? Kan u mij ook zeggen aan welke bevoegde dienst of persoon u dit dossier hebt doorgegeven ?
Nam u reeds contact op met Mevrouw Martine Wille, burgemeester van Sint-Gliis, die ons schriftelijk mededeelde dat zij op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet, de gemeente opdracht zou geven om de noodzakelijke maatregelen te nemen om de waterinfiltratie en de verdere verkrotting van het huis te voorkomen ?

Tenslotte had ik graag van u vernomen op welke manier en onder welk dossiernummer u deze zaak zelf opvolgt en wat de stand van zaken is in dit dossier.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com - issakaba@skynet.be


Open Deur Dagen - Portes Ouvertes

De vzw Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ organiseren open-deur-dagen in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis / L'asbl Werkgroep Morkhoven et le Fondation Princesse de Croÿ organisent des portes ouvertes dans la Rue de Faider n°10 à Saint-Gilles

Voor informatie en afspraken / Pour information et rendez-vous: 02 537 49 97 - Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - issakaba@skynet.be
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

10:40 Gepost door slaapkamer-expert in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.