09-10-07

Dienst Vlaamse Aangelegenheden Sint-Gillis Brussel: dossier Faiderstraat

 


NovaletpicqueWille

To: mreniers@stgillis.irisnet.be, alesne@grouwels.irisnet.be
Subject: Re: Dossier verkrotting Faiderstraat 10, Sint-Gillis - vzw Werkgroep Morkhoven
From: Jan Boeykens
Date: Mon, Oct 8 2007 4:18:39 PM
Cc: preventievegezondheidszorg@vlaanderen.be, rene.coppens@vldbrussel.be,carla.dejonghe@vldbrussel.be,
lpampfer@stgilles.irisnet.be,mnovalet@stgilles.irisnet.be, sven.gatz@vlaamsparlement.be,issakaba@skynet.be,
boejan@care2.com
Attachments: OriginalBody.htm

Marc Reniers
Bestuurssecretaris
GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-GILLIS
Dienst Vlaamse Aangelegenheden

Geachte Heer Reniers,

Nogmaals hartelijk dank voor uw antwoord van 10.9.07 waarin u mij mededeelde dat het bovenvermeld dossier in verband met het gebouw in de Faiderstraat nr. 10 te Sint-Gillis, binnen de grenzen van de gemeentelijke bevoegdheden, wordt beheerd door de gemeentelijke dienst Veiligheid en Openbare hygiëne van Sint-Gillis en dat het dossier het adres van het onroerend goed als referte heeft.

Helaas stel ik vast dat de Dienst Veiligheid en Openbare hygiëne van Sint-Gillis het gebouw verder laat verkrotten en geen gebruik maakt van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet alhoewel de plaatsvervangende burgemeester van Sint-Gillis, Mevr. Martine Wille (PS), in haar brief aan de door vrederechter Rommel aangestelde beheerder, duidelijk stelde dat de gemeente dit wetsartikel zou toepassen indien de beheerder zich niet zou houden aan de wettelijke verplichtingen van de syndicus.
De wet zegt dat de syndicus het huis waarvoor hij door de eigenaars of door de vrederechter werd aangesteld, als een 'goede huisvader' moet onderhouden en er wordt van hem verwacht dat hij de urgente werken aan het huis laat uitvoeren.

Vorige week diende ik nog eens 260 liters water die door het onbeschermde dak van het appartement van Prinses de Croÿ waren gelekt, met emmers door het raam te kappen.

Op 16 januari 2007 bezochten de dienst Veiligheid en Openbare hygiëne en de dienst Urbanisatie van Sint-Gillis het appartement en stelden de zware waterschade en het gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de bewoners vast.

Zij waren vergezeld van de Dienst voor Momunenten en Landschappen die het huis als historisch monument klasseerde. Daar bleef het echter bij.
Burgemeester Martine Wille en de dienst Veiligheid en Openbare hygiëne van Sint-Gillis die enkele maanden geleden door Schepen Maddy Van Vooren (VLD) herinnerd werd aan het feit dat er sinds hun bezoek in januari 2007 nog eens een 1000-tal liters water doorheen het dak sijpelden, blijven dus zwaar in gebreke.
Ook Schepen Van Vooren bleef in gebreke door te beweren dat het dossier 'niet onder haar bevoegdheid' valt terwijl zij als schepen van Sint-Gillis toch verantwoordelijk is voor het patrimonium.

Sinds Januari 2007 kwamen er nu al bijna 2000 liters water door het dak gedrupt. Het totaal aantal liters water bedraagt daardoor bijna 8000. Het gebouw is daardoor zowel op de eerste verdieping als op het gelijkvloers voor een groot deel onbewoonbaar geworden. Het huis laten verkrotten en gedeeltelijk onbewoonbaar laten verklaren in de hoop dat één van de eigenaars het moet verlaten, is waarschijnlijk ook de bedoeling van de personen en diensten die aan de Brusselse immobiliënmarkt zijn gelieerd.

Zoals ik u schreef, zijn er niet alleen financiële aasgieren is het spel maar is de zaak ook politiek gekleurd. De zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven, de vereniging die al jarenlang rond kinderpornonetwerken werkt en daardoor internationale faam verwierf, is immers in het huis gevestigd en Prinses de Croÿ is Ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven.

U schreef mij dat het adres van de vzw Werkgroep Morkhoven niet terug te vinden is in Sint-Gillis (op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie), maar wel op het adres Koninkrijk 61 te 2200 Morkhoven.
Ik antwoordde u daarop dat de zetel van de vzw al bijna 2 jaar lang op het adres Faiderstraat n°10 te 1060 Sint-Gillis staat en refereerde u naar het Internetadres waarop u onze statuten kan weervinden (zie copie van deze brief in bijlage).
Na twee maanden kreeg ik nog altijd geen antwoord uwentwege.

Het wordt misschien tijd dat ik opnieuw naar de Vlaamse ombudsman schrijf.
In maart 2007 schreef ik immers voor de eerste maal naar de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden'. Vier maanden daarop had ik nog altijd geen antwoord ontvangen.
Bij een persoonlijk bezoek aan uw dienst, wist Mevr. Bosmans mij enkel te vertellen dat zij zich 'vaag herinnerde' dat ik naar de Dienst Vlaamse Aangelegenheden geschreven had. Ik schreef opnieuw naar de Dienst Vlaamse Aangelegenheden maar kreeg opnieuw geen antwoord waarop ik mij tot VLD-parlementslid Sven Gatz heb gewend die Schepen Van Vooren contacteerde. Van Vooren die ik ook herhaaldelijk maar tevergeefs had geschreven, zei mij dat zij 'onbevoegd' was voor dit dossier en de zaak had doorgegeven aan de Dienst Veiligheid en Openbare hygiëne van Sint-Gillis.
De rest van het verhaal kent u.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement
hhttp://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/

-------------------------------------------------

To: mreniers@stgillis.irisnet.be
Subject: Re: uw brief van 10.9.2007
From: Jan Boeykens
Date: Mon, Sep 10 2007 2:40:32 PM
Cc:lpampfer@stgilles.irisnet.be,mnovalet@stgilles.irisnet.be,sven.gatz@vlaamsparlement.be,
issakaba@skynet.be,boejan@care2.com
Attachments: OriginalBody.htm

Geachte Heer Reniers,

Betreft: uw brief van 10.9.2007

De zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven bevindt zich volgens een document van de Federale Overheidsdienst Justitie sinds 27.12.2006 op het adres van de Faiderstraat n°10 te 1060 Brussel (n° 443.439.557) en Prinses Jacqueline de Croÿ staat in de statuten van de vzw Werkgroep Morkhoven als Ondervoorzitter vermeld.

De statuten van de vzw vind u op het volgende adres weer:

http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/04-statuts-ND.htm
http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/04-statuts-FR.htm
http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/04-statuts-GB.htm

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

---------

Foto's: Maddy Novalet (VLD), Charles Picqué (PS), Martine Wille (PS)

02:06 Gepost door slaapkamer-expert in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Geen antwoord Van: werkgroep morkhoven werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Verzonden: vrijdag 12 oktober 2007 13:49:25
Aan: dirk.wildemeersch@wvg.vlaanderen.be
Cc: dirk.dewolf@wvg.vlaanderen.be, lpampfer@stgilles.irisnet.be, mnovalet@stgilles.irisnet.be, sven.gatz@vlaamsparlement.be
Onderwerp: RE: FW: Mijn brieven van 10.9 en 8.10.07


Geachte Heer Wildemeersch,

Er kwam nog altijd geen antwoord van de M. Reniers, Bestuurssecretaris van de Dienst Vlaamse Aangelegenheden van het Gemeentebestuur van Sint-Gillis.

De 'Dienst Vlaamse Aangelegenheden' valt onder de politieke bevoegdheid van VLD-schepen Maddy Van Vooren.

Ook van Van Vooren zelf kregen we geen antwoord op onze brief van twee maanden geleden.

In Maart 2007 schreven we ook al eens naar Van Vooren die pas 4 maanden later werd beantwoord. Dat kwam dan nog dank zij de tussenkomst van het VLD-parlementslid Sven Gatz die ons wist te vertellen dat Maddy Van Vooren gekend is voor haar 'correcte manier van werken'.

Het is op deze manier dat de VLD de belangen van de Vlamingen in Brussel behartigt.

Het hervormingsproject BBB of Beter Bestuurlijk Beleid dat de Vlaamse overheid opstartte om de Vlaamse overheid transparanter en meer performant te maken, is zinloos zolang de politieke mandatarissen er geen rekening mee houden.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com

Gepost door: Jan Boeykens | 12-10-07

Acties in Brussel Acties in Brussel
Van: werkgroep morkhoven werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Verzonden: vrijdag 12 oktober 2007 16:22:13
Aan: dirk.dewolf@wvg.vlaanderen.be
Cc: rene.coppens@vldbrussel.be, carla.dejonghe@vldbrussel.be, redactie@parool.nl, redactie-i@telegraaf.nl, redactie@belga.be, rbaeten@europarl.eu.int, redactie@uitpers.be, redactie@antwerpen1.be, redactie@rtv.be, redactie@gazetvanturnhout.be, redactie@trouw.nl, redactie@volkskrant.nl, redactie@telegraaf.nl, redactie@nu.nl, redactie.dng@persgroep.be, redactieantwerpen@vum.be, redactie.elsevier@ebi.nl, redactie.hln@persgroep.be, regionieuws@destandaard.be, Rufin.Nachtergaele@pandora.be, vermist@tros.nl, vld@vld.be
Onderwerp: RE: uw brieven van 10.9 en 8.10.07


Geachte Heer Dewolf,

Hartelijk dank voor uw antwoord.

Omdat de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van VLD-schepen Van Vooren in Sint-Gillis toch niet werkt en omdat de administratieve pesterijen waarschijnlijk verder blijven duren, hebben we besloten om niet alleen maar via het Internet te blijven werken maar tevens tot daadwerkelijke acties over te gaan (zie bijgevoegde tekst).

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

---------

WERKGROEP MORKHOVEN VOERT ACTIES IN BRUSSEL

Brussel, 12.10.2007 - De vzw Werkgroep Morkhoven die een viertal weken geleden reeds met enkele kleinschalige pamflettenacties startte, gaat eerstdaags in Brussel actie voeren.

De bijna 10 jaar lange vervolgingen waarvan de vzw Werkgroep Morkhoven en de leden van de Werkgroep het slachtoffer zijn geweest, werden immers ongetwijfeld vanuit bepaalde politieke milieus met vooraanstaande politici gedirigeerd. Vandaar dat de Werkgroep ook zoveel problemen heeft gekregen sinds zij haar maatschappelijke zetel naar Brussel heeft verhuisd.ACTIEPLATFORM

De vzw Werkgroep Morkhoven volgt om de volgende redenen actie:

1) De tienduizenden kinderen die -volgens een rapport van de federale politie- op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort staan, werden nooit geidentificeerd

2) De producenten en afnemers van de kinderporno, werden nooit opgespoord en vervolgd.

3) De criminelen die duidelijk herkenbaar afgebeeld staan en die men kinderen en zelfs babys ziet folteren en verkrachten, werden nooit opgespoord en vervolgd.

4) Het parket van Turnhout deed niets met de lijsten waarop duizenden namen en adressen staan.

5) Het parket van Turnhout deed niets met het materiaal dat zij jarenlang in haar bezit had en vervolgde Marcel Vervloesem om hem door middel van een spreekverbod met de pers het zwijgen op te leggen.

6) De Werkgroep Morkhoven kreeg nooit geen antwoord op haar aangetekende brief van 13 april jl. 2005 aan de Procureur des Konings te Turnhout. In deze brief vroeg de Werkgroep hoe het nu stond met zijn via de pers beloofde onderzoeken. Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven werd drie dagen na het schrijven van de brief wel opnieuw aangeklaagd en werd onmiddellijk opgesloten in de gevangenis te Turnhout.

7) Justitieminister Onkelinx wenste geen antwoord te geven op de vraag die Ecolo-senator Zoe Genot haar destijds inzake het onderzoek naar de cd-roms stelde. De minister beweerde dat het een 'individueel geval' betrof terwijl er meer dan 80.000 kinderen en honderden criminelen bij deze zaak zijn betrokken. De doofpotpolitiek waarvoor Onkelinx kiest, is voor de Werkgroep Morkhoven onaanvaardbaar.

8) De Werkgroep Morkhoven wil dat het Comité P een grondig onderzoek instelt naar de handelswijze van twee Herentalse rechercheurs. Door hun manipulerende ondervragingen, het achterhouden van bepaalde gegevens en de weigering van bepaalde getuigen te verhoren, zijn zij immers grotendeels verantwoordelijk voor de valse beschuldigingen en de 30-dagen durende opsluiting van Marcel Vervloesem.

9) De Werkgroep wil weten wat er gebeurde met de klacht wegens aanranding tegen het Herentalse Sp.a bestuurslid Victor V. en wil weten waarom de knaap die deze klacht indiende, na een kruisverhoor van 8 uren door de voornoemde rechercheurs, plotseling een klacht wegens 'sexueel misbruik' door Marcel Vervloesem indiende. De Werkgroep wil weten wat er gebeurde met de 30 processen-verbaals waarin de zedenfeiten van het Sp.a-bestuurslid met kinderen en jongeren beschreven staan en vindt dat de uitzonderlijke vriendschap van Victor V. met het socialistische kamerlid Jan Peeters geen reden mag zijn om geen onderzoek te voeren naar deze feiten.

10) De Werkgroep wil dat Justitie deze zaak grondig onderzoekt en een onderzoek instelt naar de drugshandel die de vader van één van de 13-jarige aanklagers met een lid van de Morkhovense 'Bende van de Rosse Gie' had. De leider en het voornoemd lid van deze bende kloegen Marcel Vervloesem immers in 1998 aan voor 'sexueel misbruik'.

11) De voorzitter van de Kamer van Inbeschuldiging van het Hof van Beroep te Antwerpen stelde dat de voornoemde dossiers rond de klachten wegens 'sexueel misbruik' tegen Marcel Vervloesem, zouden worden samengevoegd en dat alle genoemde personen en ontlastende getuigen zouden verhoord worden. Dat gebeurde echter niet.

12) De openbare aanklager stelde op dezelfde zitting van het Hof van Beroep te Antwerpen dat er geen 'enkel strafbaar feit op de computer van Marcel Vervloesem werd gevonden'. Nadat het gerechtelijk dossier terug naar het parket van Turnhout werd gestuurd, zond het parket van Turnhout twee rechercheurs naar Marcel Vervloesem die zich bezorgd afvroegen of er een onderzoek van het Comité P kwam. Marcel Vervloesem wacht nu al bijna 3 jaar lang op zijn computer. Dit is onwettelijk en het is ongetwijfeld de bedoeling om Marcel Vervloesem ook via het Internet het zwijgen op te leggen omtrent het uitblijven van de onderzoeken naar de cd-roms Zandvoort.

13) De Werkgroep Morkhoven wenst dat er een onderzoek wordt opgestart naar de relatie tussen Victor V. die in 1998 met de voornoemde bendeleden de klachten tegen Marcel Vervloesem organiseerde en het Sp.a-kamerlid Jan Peeters. Zij vindt het niet normaal dat Victor V. na tal van klachten wegens sexueel misbruik door Jan Peeters onvoorwaardelijk gesteund en politiek benoemd werd. De Werkgroep wijst er op dat zowel Victor V. als Jan Peeters in het sp.a-bestuur van Herentals zetelen; dat Victor V. de kiescampagnes van Jan Peeters organiseerde en met Jan Peeters op dezelfde kieslijst stond; dat Victor V. op het ogenblik van de klacht wegens aanranding die tegen hem werd ingediend, door Jan Peeters tot bestuurslid van het OCMW te Herentals werd benoemd; dat Jan Peeters tijdens de opsluiting van Marcel Vervloesem via RTV en Radio Regio Kempen verklaarde dat 'Marcel Vervloesem omwille van de goede naam van Morkhoven en Herentals, uit Morkhoven en omstreken moest verbannen worden'; dat de vriendin van Victor V. en de moeder van de voornoemde bendeleider terzelfdertijd een petitieactie startte om Marcel Vervloesem die de 'goede naam van de buurt aantastte' uit Morkhoven weg te krijgen; dat Jan Peeters via de lokale radio en TV zelfs verklaarde dat hij naar 'wettelijke middelen zou zoeken om de Werkgroep Morkhoven waarvan de woordvoerder in de cel was gestoken, van het Internet te halen'; dat Jan Peeters als burgemeester van Herentals aan het hoofd staat van de twee Herentalse rechercheurs die met hun 'onderzoek' Marcel Vervloesem in de gevangenis deden terechtkomen; dat Jan Peeters zijn openbare functies klaarblijkelijk misbruikt om persoonlijke en politieke vrienden te steunen; dat Victor V. inmiddels benoemd werd tot bestuurslid van de Herentalse politieraad.

15) Sinds de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven naar Brussel verhuisde, krijgt de Werkgroep te maken met allerlei pesterijen en liet men het huis in de Faiderstraat n°10 te 1060 Sint-Gillis waarin de zetel van de vzw gevestigd is, zonder rekening te houden met de Nieuwe Gemeentewet verkrotten. Het gemeentebestuur van Sint-Gillis liet zelfs weten dat het adres van de vzw Werkgroep Morkhoven niet gekend is bij de administratie.

De Werkgroep schreef terzake naar kamerleden en senatoren, naar de Commissie deontologie van de Kamer, naar de Vlaamse en federale ombudsdienst enz. maar de voornoemde zaken werden nauwelijks of niet onderzocht.

http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/
http://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/
http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/

Gepost door: Jan Boeykens | 12-10-07

De commentaren zijn gesloten.