16-11-07

Woon-, Gezondheids-, Welzijnsbeleid Sint-Gillis: Antwoord van Minister Grouwels


NovaletpicqueWillebgrouwels

Het is vreemd dat Brusselse Vlamingen en Brusselse verenigingen met hun klachten niet bij de Vlaamse Ombudsman terecht kunnen omdat die 'onbevoegd' zou zijn voor klachten binnen het Brussels Gewest. De Vlaamse ombudsdienst gaf ons de raad om ons met ons probleem tot de Brusselse gouverneur te richten.

Mevrouw Novalet-Van Vooren (VLD) die als lid van het schepencollege van Sint-Gillis ondermeer bevoegd is voor de Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' en Patrimonium te Sint-Gillis verklaarde zich ook al onbevoegd in ons dossier en deelde ons tenslotte mede dat zij het dossier aan de Dienst Hygiëne van Sint-Gillis overmaakte die 'het nodige zou doen' (zonder dat er iets van te merken was).

Charles Picqué (Parti Socialiste), minister-president van de Brusselse regering, bevoegd voor de Plaatselijke Besturen en titelvoerend burgemeester van de gemeente Sint-Gillis, antwoordde niet op onze brieven. Dat was ook het geval voor Françoise Dupuis (Parti Socialiste) die bevoegd is voor huisvesting binnen het Brussels Gewest.

Mevrouw Martine Wille (Parti Socialiste), waarnemend burgemeester van Sint-Gillis, beantwoordde geregeld brieven maar het schrijven waarin zij aanhaalde dat het gemeentebestuur de noodzakelijke stappen zou zetten indien de beheerder van het huis waarop het dossier betrekking heeft, zijn verantwoordelijkheid niet opnam en aan zijn wettelijke verplichtingen zou blijven verzaken, bleef uiteindelijk zonder gevolg.
Pas toen er een accident plaatsgreep waarbij Prinses J. de Croÿ, medeeigenaar van het huis, zware brandwonden opliep kwam de heer Lenoir van de Dienst Hygiëne van Sint-Gillis in actie.

Minister Grouwels die met het onderstaande antwoord van 14.11.2007 onze brief correct beantwoordt, verklaart zich in dit dossier onbevoegd.

Onze brief aan de Dienst Vlaamse Aangelegenheden van Sint-Gillis waarin we ondermeer vroegen welke dienst en welke persoon er eigenlijk wél bevoegd is voor het dossier en welke nummer er aan het dossier werd gegeven, bleef onbeantwoord. De Dienst Vlaamse Aangelegenheden weigerde daarmee ook nota te nemen van het feit dat, in tegenstelling tot wat zij dacht, de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven niet in Morkhoven maar in de Faiderstraat n° 10 te Sint-Gillis is gevestigd.

We begrijpen dat het onmogelijk is om voor elk probleem onmiddellijk een oplossing te vinden maar het is niet normaal dat bepaalde politici en administraties geen éénvoudige brieven wensen te beantwoorden. Ook op het gebied van de bevoegdheden loopt er duidelijk iets mis.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

-------------

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vlaamse Gemeenschapscommissie
Het Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Ambtenarenzaken

Aan de heer Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Brussel

Brussel, 14 november 2007

Ons kenmerk: V1/s4/07-454
Vragen naar: xxxx

Geachte heer Boeykens,

Ik heb uw mail van 8 oktober goed ontvangen en ook kennis genomen van de door u gestuurde mail naar de gemeente Sint-Gillis met betrekking tot het gebouw gelegen Faiderstraat 10 te 1060 Sint-Gillis.

Voor uw informatie en ter verduidelijking meld ik u graag dat ik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als staatssecretaris bevoegd ben voor de Haven van Brussel, voor Gelijke Kansen en voor Ambtenarenzaken.
Daarnaast ben ik in de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die de persoonsmateries behartigt van de Vlaamse Brusselaars, collegelid bevoegd voor Welzijn, Bevoegdheid en Ambtenarenzaken. Op gebied van gezondheid voeren wij voornamelijk een preventief beleid.

Ik ben dus niet bevoegd voor het probleem dat u voorlegt. Het enige wat ik kan en voor u graag wil doen, is een schrijven richten naar de gemeente met een kopij van uw mail en te vragen dit te willen onderzoeken.

Ik kan u ook aanraden uw vraag te formuleren ter attentie van de heer Charles Pixqué, minister-president van de Brusselse regering, bevoegd voor de Plaatselijke Besturen en trouwens ook titelvoerend burgemeester van de gemeente Sint-Gillis. Daarnaast is mevrouw Françoise Dupuis bevoegd voor Huisvesting.

Het probleem dat u aanhaalt lijkt me echter van gemeentelijke aard te zijn. Ik zal dus niet nalaten een schrijven te richten naar de waarnemende burgemeester, Mevrouw Martine Wille.

Met vriendelijke groeten,

Brigitte Grouwels
Staatssecretaris

Sint-Lazaruslaan 10 (13° verdieping)
1210 Brussel
Tel. 02 517 13 33 Fax 02 511 50 83
info@grouwels.irisnet.be
http://www.brigittegrouwels.com

----

Foto's: Schepen Novalet-Van Vooren (VLD), Burgemeester Charles Picqué (Parti Socialiste), Waarnemend burgemeester Martine Wille (Parti Socialiste), Minister Grouwels (CD&V)

20:58 Gepost door slaapkamer-expert in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

aangespoeld
Al varend door de bloggenzee ben ik hier op uw eilandje gestrand. Het is hier goed te vertoeven,
maar bij de volgende vloed verdwijn ik terug in
de bloggenzee.
Daaaaag

Gepost door: steffi | 30-11-07

Uitnodiging KERSTCONCERT MAANDAG 17 DECEMBER 2007 OM 20.00 U - SINT PIETERS WOLUWE?

Van: Brigitte Grouwels (info@brigittegrouwels.com)

Verzonden: donderdag 13 december 2007 15:00:15
Beantwoorden aan: Brigitte Grouwels (info@brigittegrouwels.com)


Beste Vrienden,

Met veel plezier nodig ik U uit om samen te genieten van wereldberoemde kerstliederen in het Cultureel Centrum Sint-Pieters-Woluwe, Ch. Thielemanslaan nr. 93. Mag ik U vragen om rond 19.45u aanwezig te zijn en uw ticket af te halen aan het onthaal?

Dit concert met orkest en Vlaamse solisten brengt ons in een unieke sfeer van "Kerst" en "Vrede".

Het aantal gereserveerde plaatsen is beperkt en zodoende is inschrijven noodzakelijk.
Momenteel zijn er nog een 30-tal plaatsen beschikbaar.

Mag ik U vragen zo spoedig mogelijk in te schrijven via Mevrouw Lut Meyssen 02/517.13.33 of via e-mail lmeyssen@grouwels.irisnet.be.

Na het concert kunnen we mekaar nog ontmoeten voor een gezellige babbel tijdens de receptie.

Vriendelijke groet,

Brigitte Grouwels
Staatssecretaris

Gepost door: Leentje | 14-12-07

De commentaren zijn gesloten.