12-12-13

G. Rommel, vrederechter St. Gillis-Brussel

Wat is een minnelijke schikking ?

Dit heeft niets te zien met een “boete”, maar alles met wat ook “verzoening” genoemd wordt. Wie iets van een buurman, contractpartij, patiënt, ouders van leerling....  wil bekomen, roept die kosteloos en buiten procedure om, op voor de vrederechter . Dat dus ook voor grote firma’s, nutsbedrijven, overheid, OCMW, school, ziekenhuis... 

Wanneer dit na overleg aldaar tot een akkoord leidt, vervangt dit een volledige procedure (met een via gerechtsdeurwaarder uitvoerbaar proces-verbaal van minnelijke schikking).

Let wel, dit vergt ook een passende ingesteldheid (luisterbereidheid en empathie). Rambo’s, cool down, en zet een stapje opzij.... Binnen dat kader neemt de vrederechter geen enkel feitelijk standpunt in, en voert hij geen enkele beoordeling uit, want als de partijen er niet uit raken, moet hij nog even onpartijdig een vonnis kunnen maken. Het is aan de partijen om elkaar te overtuigen tot begrip en een eerbaar compromis, onder de begeleiding en bemiddeling van de vrederechter. U moet dus niet de vrederechter overtuigen, maar wie u oproept. Ook zonder afgemeten akkoord, leidt dergelijk overleg vaak tot een “pacificatie” van de problematiek, en dat is bij de vrederechter de allereerste bedoeling.....

 

Hoe vraag ik een minnelijke schikking aan en wat kost dit ?

U biedt zich aan op de griffie of stuurt een brief, fax, of mail)

Er zijn geen kosten: 0,00 €


===

Foto: G. Rommel, vrederechter St. Gillis Brussel - “Recht spreken kan het verhaal worden waardoor de rechter mens wordt, en de mensen menselijker maakt. Daar wortelt zijn vrijheid, en zijn verantwoordelijkheid.”

Meer info op: http://www.justwatch.be/Justwatch.be/Minnelijke_schikking.html

===

 

Als dak- of thuisloze kunt u recht hebben op een bijstandsuitkering:
http://www.rechtopbijstand.nl/inhoud?pid=8

14:25 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Brussel, Bruxelles, G. Rommel, vrederechter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.