21-12-13

Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar !

Kerstwensen

Brussel, 22 oktober 2013

Geachte Mevrouw Van den Bossche,

Betreft: illegale praktijken van vastgoedmakelaars
 
Er bestaat in België blijkbaar geen wetgeving en kontrole op de praktijken van vastgoedmakelaars.
 
Bepaalde vastgoedmakelaars vragen zelfs een aantoonbaar officieel totaal netto inkomsten van minimaal 3 keer de huurprijs (loonfiche, uitkeringen, kindergeld,... ). De vastgoedmakelaars stellen hun prijzen zo hoog en leggen de kandidaat-huurder zoveel voorwaarden op dat heel wat mensen met een laag inkomen voor hulp bij het OCMW moeten aankloppen.

Erop rekenende dat u de nodige politieke maatregelen neemt terzake, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

===

van: Jan Boeykens  werkgroepmorkhoven@gmail.com
aan: "VAN DEN BOSSCHE, kabinet" kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be
datum: 22 oktober 2013

PS. Minister Van den Bossche (sp.a) is Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Geen antwoord

De commentaren zijn gesloten.