23-12-13

Verhuizen in Sint-Gillis: Klacht bij de stafhouder

Brussel, 23 december 2013

Orde van advocaten bij de balie te Brussel
t.a.v. de heer Michel Vlies
stafhouder
1000 Brussel

Geachte Heer,

Betreft: klachtneerleging

Het gaat hier om de volgende kwestie.

Ik woon al bijna vier jaar lang in een vochtige kamer in het huis van xxxx, gelegen in de xxxx te Sint-Gillis (Brussel).

Gedurende de 8 laatste maanden had ik geen toilet meer en moest ik in het café naar het toilet gaan omdat de eigenaar mij de toegang tot zijn appartement op de eerste verdieping, waar ik kon binnenkomen en gebruik kon maken van een aantal voorzieningen, had ontzegd.

Ik had gedurende de laatste 8 maanden ook geen badkamer of douche meer ter beschikking en in mijn kamer bevindt zich slechts een kleine lavabo zonder warm water.
Elke dag moest ik mijn kamer via de tuin en de kelder verlaten.  Aan het eind van elke avond, was ik verplicht om opnieuw via de kelder en de tuin naar binnen te komen.
 
Ik kreeg ook voortdurend te maken met enkele leden van een moslim-familie die de gelijkvloers van het huis tevens betrekt. Toen mij de toegang tot het appartement ontzegd werd, weigerde men, vanwege godsdienstige redenen (al dan niet gesluierde vrouwen), om gebruik te maken van de ingang, WC en badkamer.  In mijn contract staat nochtans dat ik de ingang, de gangen, de keuken, de WC's, de badkamer en het salon kan gebruiken.
Zij worden als zijnde 'gemeenschappelijk' beschouwd. Ik betaal trouwens 165 euro 'lasten'.
 
Ook de Belgische wetgeving is duidelijk voor wat betreft de voorzieningen bij het afhuren van een appartement of kamer.
 
Ik betaal sinds 2009, 540 euro per maand voor de kamer, waarvan dus 165 euro 'lasten'.

Op een bepaald moment, voelde ik me zo ziek en de situatie was zo ondraaglijk geworden dat ik werd gedwongen om het huis te ontvluchten en ben ik in een hotelletje nabij het Zuid-station gaan overnachten.
Nadien ben ik naar Antwerpen 'verhuisd'  waar ik sinds enkele maanden tegen een kleine vergoeding in een reeds lang leegstaand appartement verblijf.

Ik zoek reeds geruime tijd naar een appartement zodat ik kan verhuizen en mij officieel kan inschrijven in Antwerpen. Ik had reeds alles voorbereid om het grootste gedeelte van mijn zaken van Brussel naar Antwerpen te verhuizen.

Het probleem is echter dat de eigenaar en haar advocaat, Meester M, dwars zijn gaan liggen.
 
Ik had de Mter M, waarmee ik een positieve band had, een goede maand geleden gevraagd, om een bemiddelende rol in het conflict met de eigenaar te willen spelen, wat hij aanvaardde.

Zo stelde ik hem enkele weken geleden voor, om in afwachting van een appartement, de huurprijs van 540 euro per maand voor de kamer in Brussel, vanaf december 2013 enigszins aan te passen, wat niet meer dan een redelijk voorstel is.  Ik ontving ter zake geen antwoord zijnentwege. Ook andere vragen die betrekking hadden op de verhuis bleven onbeantwoord alhoewel Mter M. mij in een aantal mails de indruk gaf werkelijk bemiddelend te willen optreden.

De advocaat zette mij wel steeds meer en meer onder druk door te herhalen dat de huiseigenaar mij nog voor het einde van dit jaar uit het huis wilde. Over het aanpassen van de 540 euro huurprijs en de lasten in afwachting van een definitieve verhuis: geen woord.

Gezien hij over een aanpak 'in verschillende etappes sprak', vertrouwde ik hem een tiental dagen geleden ook toe dat ik alles had voorbereid om de meeste zaken naar Antwerpen te verhuizen. Daarbij vroeg ik hem of hij samen met de eigenaar in een parkeerplaats voor de verhuiswagen kon voorzien of tenminste bij de politie of het gemeentebestuur van Sint-Gillis even konden informeren hoe dit geregeld moest worden. Ik ontving echter geen antwoord. Daarop contacteerde ik de gemeentelijke diensten van Sint-Gillis die blijkbaar geen Nederlands verstaan en me al een paar keren vroegen om de nummerplaat van mijn auto op te geven. Ik probeerde ook de politie van Sint-Gillis te bereiken maar moest vaststellen dat de telefoonlijn steeds bezet was.

De advocaat vroeg mij enkel of ik, in plaats van eind december 2013, 'een andere datum voor de verhuis' kon opgeven.

Het bleek een echt dovemansgesprek te zijn en de gedeeltelijke verhuis die ik reeds gepland had, liep in het honderd. Ik voelde mij aan het lijntje gehouden door Mter M die in zijn zogenaamde rol van bemiddelaar, enkel de belangen van zijn cliente verdedigde.

Mter M gaf mij door zijn mailtjes (zonder te antwoorden op mijn vragen) de indruk gaf dat hij werkelijk wilde bemiddelen zodat ik hem alles wat ik deed openhartig toevertrouwde.  Maar achteraf blijkt hij mijn vertrouwen enkel maar misbruikt te hebben.
Dat laatste is zeker niet in overéénstemming met de deontologische code van de Orde van Advocaten.

Terwijl ik door zijn bemiddelende rol juist wilde voorkomen dat de zaak een juridisch karakter zou krijgen, heb ik nu opnieuw de huurdersbond gecontacteerd en zal ik mij eerstdaags tot de vrederechter wenden.

Intussen blijf ik, zonder nog op de medewerking van de eigenaar en de advocaat te rekenen, verder werken aan de verhuis en ben ik intens op zoek naar een andere definitieve woonplaats. 

In mijn schrijven aan Mter M, sprak ik over het feit dat ik al geruime tijd met de vrees leef dat men een aantal van mijn persoonlijke zaken zal doen verdwijnen. Er verdween immers ook reeds een draagbare computer uit mijn kamer waarvoor ik een klacht indiende bij de politie te Sint-Gillis. En doordat men tot 10 maal toe mijn naam van de deur verwijderde (waarvoor ik eveneens een klacht indiende bij de politie) vrees is dat een aantal van mijn brieven niet terecht zijn gekomen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,
Adres
Postadres
 
PS. Intussen ontving ik van het Gemeentebestuur en de Politie van Sint-Gillis de nodige informatie in verband met het vrijhouden van een parkeerplaats.

Ter info:
Bureau Jongbloed - 'Advocaten en mediation naast rechtspraak: attitude en ervaringen'

20:10 Gepost door slaapkamer-expert in Brussel, Klacht, stafhouder, verhuizen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.