29-12-13

Het Hof van Discipline

Image

Het Hof van Discipline & Raden van Discipline (Nederland) - Jaarverslag 2012

Discipline en de raden van discipline presenteren u hun gemeenschappelijke jaarverslag.

Hof en raden van discipline, de tuchtrechters voor de advocatuur, hebben de afgelopen tijd over maatschappelijke belangstelling niet te klagen gehad. Het is goed dat de rol van de tuchtrechters bij de kwaliteitsbewaking van de advocatuur meer bekendheid krijgt. 

De tuchtrechtspraak is het sluitstuk van het toezicht op de advocatuur. Wie meent dat een advocaat – meestal gaat het om de eigen advocaat of de advocaat van de wederpartij – zich niet als een behoorlijk advocaat heeft gedragen, kan een klacht indienen bij de wettelijk toezichthouder. Dat is de deken van de plaatselijke orde van advocaten. 

In zaken die daarvoor naar het oordeel van de deken geschikt zijn, zal de deken trachten te bemiddelen en in veel gevallen leidt die bemiddeling tot een oplossing. Als echter de klager wenst dat de klacht wordt doorgestuurd naar de raad van discipline, dan zal de deken dit doen. Daartoe is hij wettelijk verplicht. Het is goed om dit nog eens benadrukken, omdat nog wel eens het beeld lijkt te bestaan dat de deken klachtzaken in de doofpot zou kunnen stoppen. Dat is niet zo.

De tuchtrechtspraak over advocaten wordt uitgeoefend door onafhankelijke rechtsprekende colleges: in eerste aanleg door de raden van discipline en in hoger beroep, tevens laatste instantie, door het Hof van Discipline. De tuchtcolleges zijn geen onder deel van de Nederlandse Orde van Advocaten en ook niet van de gewone rechtsprekende colleges (zoals rechtbanken). Zij oordelen onafhankelijk en onpartijdig. De onpartijdigheid en rechterlijke professionaliteit worden extra gewaarborgd doordat er rechters in de colleges zitten. In hoger beroep zijn de rechters zelfs in de meerderheid. Het beeld van de slager die zijn eigen vlees keurt – dat eveneens hardnekkig is – is in zoverre ook onjuist. In alle tuchtcolleges voor een bepaalde beroepsgroep (denk aan medici, accountants en notarissen) hebben naast rechters ook beroepsgenoten zitting. Dat is nodig vanwege hun specifieke kennis en ervaring met betrekking tot het vak. Vlees kun je beter niet door een bakker laten keuren. Daarom zitten er ook advocaten in hof en raden van discipline. Zij blijken in de praktijk overigens niet milder te oordelen over de beklaagde advocaten dan de rechters.

Lees meer op:

http://www.hofvandiscipline.nl/admin_assets/content/content_files/public/Jaarverslag%202012%20Hof%20en%20raden%20van%20discipline.pdf

 

Er zijn problemen met de publicatie van het artikel Vlaams Huurdersplatform: recht op wonen - verkiezingen 2014

19:30 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, advocaten, Hof van Discipline | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.