29-12-13

Recht op een behoorlijke huisvesting staat in de grondwet ingeschreven

Er zijn problemen met de publicatie van het artikel Vlaams Huurdersplatform: recht op wonen - verkiezingen 2014

daklozen Brussel.jpg

Daklozen gaan gebukt onder armoede en kennen een moeizaam bestaan in een ongezonde leefomgeving, de naam huisvesting niet waardig. Iedereen heeft een (t)huis nodig waar hij zich goed kan voelen. Het recht op een behoorlijke huisvesting staat trouwens in de grondwet ingeschreven. Daarom is het noodzakelijk dat daklozen goed geïnformeerd zijn over hun rechten.

Hulp van het OCMW

Een dakloze heeft recht op hulp van het OCMW. Zij kunnen op verschillende manieren helpen. Wanneer een dakloze aan de wettelijke voorwaarden voldoet, heeft hij bijvoorbeeld recht op maatschappelijke integratie  (het leefloon). Maar ook als dat niet het geval is, zal het OCMW altijd nagaan wat het voor de persoon in kwestie kan doen om hem te helpen.

Een dakloze die niet in een instelling verblijft kan terecht bij het OCMW van de gemeente waar hij feitelijk verblijft. Een dakloze die in een instelling (bijvoorbeeld een onthaaltehuis) verblijft kan terecht bij het OCMW van de gemeente waar hij was ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister op het ogenblik van zijn opname voor zijn hoofdverblijf.

De dakloze kan bij het OCMW terecht voor:

- het leefloon

- een installatiepremie

- dringende medische hulp (doktersbezoek, onderzoek, verzorging, geneesmiddelen ...)

- maatschappelijke dienstverlening, al dan niet financieel

- hulp bij het beheer van schulden

- steun, raad, aanmoediging …

- Referentieadres

Voor het toekennen van een leefloon kan het OCMW niet eisen dat de persoon in kwestie een woonplaats of een inschrijving in het bevolkingsregister heeft. Voor sommige andere rechten (zoals recht op kinderbijslag, stemrecht, werkloosheidsvergoeding …) is wel een officiële woonplaats vereist. Daarvoor moet men ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Dat kan ofwel met een hoofdverblijfplaats ofwel met een referentieadres. Een dakloze heeft geen hoofdverblijfplaats, maar kan dus toch in het register van een gemeente worden ingeschreven door een referentieadres op te geven.

Er zijn twee mogelijkheden:

Inschrijving bij een private persoon die in de gemeente is ingeschreven en die ermee akkoord gaat de post van de dakloze te ontvangen en te bezorgen.

Inschrijving bij het OCMW van de gemeente waar de dakloze feitelijk verblijft

http://www.belgium.be/nl/huisvesting/sociale_huisvesting/...

http://www.cibweb.be/news/rechtbank-betere-bescherming-van-woonrecht

Brusselse Bond voor het Recht op Wonen
Artikel 23 van de Belgische Grondwet : « Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting. »
http://www.rbdh-bbrow.be/?lang=nl

Commentaren

Er zijn problemen met de publicatie van het artikel Vlaams Huurdersplatform: recht op wonen - verkiezingen 2014

Gepost door: Boeykens | 30-01-14

De commentaren zijn gesloten.