29-01-14

Vlaams Huurdersplatform: recht op wonen - verkiezingen 2014

.jpg

Onze aandachtspunten voor een inclusieve aanpak voor de realisatie van het recht op wonen:

1. Neem maatregelen ter versterking en uitbreiding van de private huurmarkt waarbij naast aandacht voor eigendomsverwerving ook oog is voor een volwaardig huurbeleid. 

2. Ratificeer artikel 31 van het Europees Sociaal Handvest en geef hiermee het signaal dat  het beleid het recht op menswaardige huisvesting serieus neemt.

3. Voer fiscale maatregelen in die gedifferentieerde voordelen bieden voor zowel de eigenaar-verhuurder als ook de huurder ten goede komen en dit ter stimulering en bevordering van kwalitatief en betaalbaar wonen.

4. Werk een bemiddelingsaanbod uit in de procedure tot Gerechtelijke uithuiszetting. Dit komt de zwakke huurder ten goede, maar evenzeer de verhuurder die hierdoor niet moet opdraaien voor de gevolgen en risico’s.

5. Zet in op stimulerende en ondersteunende maatregelen voor verhuurders inzake duurzaamheid en energiezuinigheid van een woning, eerder dan (louter) ontradende maatregelen. Zet tevens in op het drukken van de energiekost voor de laagste inkomens.

6. Bekijk een uitbreiding van de meerwaardebelasting bij verkoop van onroerend goed voor woningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten en waar de eigenaar-verhuurder weigert te investeren om de woning conform te maken.  

7. Maak werk van de afdwingbaarheid van artikel 5ter van de Woninghuurwet zodat bemiddelingskosten niet langer ten laste van de (kandidaat-)huurder kunnen worden gelegd. Onderneem urgent actie zodat deze kost door vastgoedmakelaars niet langer wordt afgewenteld op de huurder via (zeer) dure plaatsbeschrijvingen.

8. Neem het bannen van discriminatie en uitsluiting op de huisvestingsmarkt ernstig, zowel door vastgoedmakelaars als private verhuurders. Eenzijdig de kaart van zelfregulatie blijven trekken, werkt niet.

9. Keur de voorstellen ter bestrijding van dak- en thuisloosheid goed en optimaliseer het opeisingsrecht van leegstaande gebouwen.

10. Maak de affichering van de huurprijs en ook de EPC-score verplicht bij publieke tehuurstelling en niet langer afhankelijk van een gemeentelijk politiereglement.

11. Garandeer blijvend gratis en kwaliteitsvolle toegang tot juridische bijstand voor wie zijn rechten wenst te verdedigen en daar de financiële middelen voor ontbeert, geflankeerd door een voldoende aanbod of zelfs een algemeen procesfonds. Geef huurdersbonden de bevoegdheid (en de nodige omkadering) om hun leden te vertegenwoordigen voor de rechtbank.

12. Zet de tijdige inventarisatie en ontsluiting van alle geregistreerde huurcontracten in de registratiekantoren op punt. Verplicht de verhuurder om de huurder op de hoogte te brengen van de registratie van het huurcontracten en breidt de opzegmogelijkheid voor huurder zonder termijn of schadevergoeding bij niet (tijdige) registratie van het huurcontract ook uit naar kortlopende huurcontracten.

 

http://vob-vzw.be/VlaamsHuurdersplatformvzw/Actueel/Standpunten/Federaleverkiezingen2014/tabid/630/Default.aspx

http://syndicat-des-locataires.skynetblogs.be/tag/huurdersbond

De commentaren zijn gesloten.