20-02-14

Vrederechter: huurder op straat gezet

uithuiszetting huurbaas.1.jpg

uithuisdrijving.jpg

'Vrederechters bevelen dit jaar tot 60 uitzettingen per dag - Het beeld uit Arm Vlaanderen is helemaal terug': http://www.forum.vierdewereldsyndicaat.org/index.php?topic=2400.0;wap2

Huurdersbond Vlaanderen:
http://www.vob-vzw.be/tabid/63/default.aspx

Verdediging van de rechten van de huurders Brussel:
http://www.brudomo.irisnet.be/nl/?ID=20

17:21 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, huurder, straat, vrederechter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrederechter: huurder op straat gezet

uithuiszetting.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel wat huurders hebben er geen enkel idee van hoe de procedure voor een vrederechter werkt. Zij gaan er automatisch van uit dat de zaken via een verzoeningsprocedure voor de vrederechter geregeld zullen worden en dat de vrederechter het automatisch zal opnemen voor de zwakste partij, de huurder dus.

Dat is echter niet het geval. De huisbaas heeft betere contacten en beschikt over meer financiële middelen zodat hij zich een goede advocaat kan veroorloven.

Een gerechtsprocedure van de huisbaas voor de vrederechter zorgt er ook voor dat men in één klap in de rol van de verdediging of beschuldigde wordt geduwd.

Als men geen advocaat heeft omdat men dacht dat er via de Vrederechter een regeling te treffen was, moet men bij het ontvangen van de gerechtsbrief, binnen de 2 dagen een Pro Deo advocaat gaan zoeken, wat dikwijls onmogelijk is.

Men wordt weliswaar door middel van een officieel schrijven van zijn rechten op de hoogte gebracht en doorverwezen naar bepaalde diensten en organisaties maar als men zich bij één van die diensten aanbiedt, krijgt men meestal te horen dat men naar het Justitiepaleis moet gaan om daar een Pro Deo-advocaat aan te vragen omdat men 'te laat met zijn verzoek om hulp gekomen is'. Om kans te maken op de toewijzing van een Pro Deo advocaat moet men eerst nog een bewijs van zijn gezinstoestand en zijn inkomen gaan opvragen bij de vakbond of het OCMW zodat de twee dagen die men ter beschikking heeft gekregen om verzet aan te laten tekenen, verstreken zijn vooraléér men iets kan doen. In het Brusselse gebeurt het soms dat de gerechtsbrief in het Frans is opgesteld zodat men bepaalde zaken niet verstaat.

Het gebeurt dikwijls dat huurders die, zonder dat zij het weten, door een klacht van de huisbaas, door de gemeentediensten ambtelijk werden uitgeschreven zijn. Dat zorgt voor bijkomende problemen.

Sommige huurders betalen geen huur als protest tegen het feit dat hun huurcontract of andere wettelijke bepalingen werden geschonden. Zij hopen dat de vrederechter de regeling van de huur op een wettelijke wijze zal regelen en staan er niet bij stil dat de huisbaas in zijn gerechtsprocedure voor de vrederechter zal aanwenden dat de huurder 'zijn huur niet meer wilde betalen'.

Wat de zaak nog erger maakt, is als men, ten gevolge van de conflicten met de huisbaas, een postbus heeft afgehuurd waarnaar al zijn briefwisseling wordt gestuurd. Op het moment dat men zijn postbus opent en verneemt dat er een aangetekende brief van rechtswege is aangekomen, is de termijn van 2 dagen die men heeft om razendsnel een Pro Deo advocaat aan te vragen zodat men verzet kan laten aantekenen, reeds verstreken.

Het justitieapparaat dat op gebied van mega-fraudezaken zeer traag werkt, rolt als een sneltrein bij gerechtsprocedures die door vastgoedeigenaars worden ingesteld. De huurder wordt op enkele dagen tijd niet alleen uitgenodigd voor een rechtszitting die hij helemaal niet verwachtte maar krijgt te horen dat hij ook de kosten van de advocaat van de huisbaas, de expertisekosten, de kosten van de gerechtsdeurwaarder en eventuele schadevergoedingen moet betalen. Ook wordt er mee gedreigd dat al zijn bezittingen op straat zullen gezet worden en dat hij zal moeten opdraaien voor de kosten van de openbare verkoop of ontruiming door de gemeentediensten. Per dag dat hij nalaat om het pand of appartement te ontruimen, krijgt hij nog eens 100 euro op zijn boterham gesmeerd zodat hij geen geld voor een verhuiswagen of voor de betaling van de 3 maanden garantie en de huur van een andere woning overhoudt.

Een huurder kan met andere woorden van de een op andere dag een dakloze worden zonder middelen van bestaan. En dat spreken we nog niet over de  psychologische en emotionele ontreddering of gezondheidsproblemen waarmee een rechteloze huurder dikwijls te maken krijgt.

Er bestaan wel huurdersbonden die opkomen voor de rechten van de huurder maar huurders geloven soms dat de vrederechter het allemaal wel zal regelen, zeker als er sprake is van ernstige wetsovertredingen of de niet-naleving van het huurcontract.

___

Ter attentie van de vrederechters: Er zijn natuurlijk heel wat goedwillende vrederechters maar het is duidelijk dat de rechten van de huurder onvoldoende worden beschermd.

====

De huurder betaalt niet... kan ik hem 'buiten' zetten?
Een bescherming tegen de onmiddellijke uithuiszetting - Als de rechter een vonnis heeft uitgesproken waarbij de uithuiszetting wordt bevolen, dan is er nog een minimum termijn van een maand vanaf de betekening van het vonnis voorzien waarbinnen de huurder niet kan worden uitgezet. Dit geeft de huurder de kans zich voor te bereiden op het feit dat hij de woning zal moeten verlaten. Vijf dagen voordat de huurders effectief uit het huis kunnen gezet worden, moet de gerechtsdeurwaarder hen in ieder geval op de hoogte brengen van de juiste datum waarop ze de woning moeten verlaten.
http://www.vdelst.be/vrij.cfm?Id=34

'Vrederechters bevelen dit jaar tot 60 uitzettingen per dag - Het beeld uit Arm Vlaanderen is helemaal terug':
http://www.forum.vierdewereldsyndicaat.org/index.php?topic=2400.0;wap2

'De Vrederechter. De rechter die het dichtst bij de burger staat':
http://justitie.belgium.be/nl/binaries/0211_BROCHURE_VREDERECHTER_tcm265-203421.pdf

14:53 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, huurder, huurdersrechten, straat, vrederechter | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |