04-03-14

Justitie: Iederéén heeft recht op een menselijke behandeling

uithuiszetting.jpg

 

4.3.2014

 
Geachte Mevrouw Claeys,
Beste Caty,
 
Ik ken je dossier niet in verband met die uithuiszetting.
 
Anderzijds stel ik vast dat die, begrijpelijkerwijze, allerlei emotionele reacties bij jou en je vrienden heeft opgeroepen.
Van de vrederechter die er voor de lieve VREDE is en die zich onpartijdig en verzoenlijk in elke zaak zou moeten opstellen, moet je waarschijnlijk waarschijnlijk niets meer verwachten gezien men je, na je emotionele reacties, gecriminaliseerd heeft. 
Als ik het goed begrepen heb, heeft men immers vanwege mogelijke acties, de politie opgetrommeld op de dag dat de zitting voor de vrederechter plaats heeft gehad.
Je blijkt nu als een soort criminele die 'geweld kan gaan gebruiken en een gevaar kan zijn voor de openbare orde' beschouwd.
Dat wil zeggen dat heel dat politie- en justitieapparaat zich nu, zonder met menselijke gevoelens rekening te houden, tegen jou keert.
 
Ik heb dat reeds meer vastgesteld in zaken zoals uithuiszettingen.
Men dreigt voor een deel terecht of volledig ten onrechte uit zijn huis te worden gezet.
Men verzet zich daar natuurlijk tegen en geraakt boven zijn theewater. De situatie met de eigenaar escaleert.
Men rekent op de vrederechter die van al die emotionele toestanden echter niets moet weten.
En dan is er het politie- en justitieapparaat die de persoon die zich soms hopeloos en machteloos voelt, gewoon platwalst (kosten van een expert, een deurwaarder, advocaten enzoverder).
In feite komt dat neer op repressie omdat er met het oorspronkelijke probleem (de misschien onterechte dreigende uithuiszetting en de emoties die dit oproept), geen rekening meer wordt gehouden.
 
Ik heb besloten om op jou zaak te reageren omdat ikzelf tal van onrechtvaardigheden heb gekend en gezien heb hoe een gezinnetje van 4 personen (waaronder een 80-jarige zieke vrouw), en, in een ander geval, een bestuurslid van onze vereniging, zonder meer uit hun sociale woning werden gezet terwijl hun 'tegenstander' zullen we maar zeggen een totaal corrupte figuur is waarover zo'n 30-tal PV's bestaan over het sexueel misbruikt van jongetjes. Deze man heeft verder de kinderpornozaak Zandvoort mee helpen toedekken; wou zich met alle mogelijke middelen waarmaken in de politiek zodat hij inmiddels Sp.a-gemeenteraadslid geworden is; heett door een reeks politiek benoemingen inmiddels zeer goede contacten met de politie en de justitie en zetelt - tenslotte- reeds jarenlang in het bestuur van de sociale woonmaatschappij die het gezinnetje en ons bestuurslid uit hun woning heeft gedreven.
 
Ik heb alle bevoegde ministers en politici gecontacteerd om tegen deze gang van zaken te protesteren omdat ik dacht ze een rotte appel wel uit de mand zouden halen. Maar nu blijkt die mand vol met rotte appels te zitten zodat een rotte appel minder of meer geen verschil uitmaakt.
 
Tja, wat kan men in zo'n geval dan nog doen als ook het justitieapparaat onbetrouwbaar blijkt ?
 
Het kan zijn dat je voor een deel ongelijk hebt maar ik kan me daar eigenlijk moeilijk nog iets van aantrekken.
Ik wens alleen dat er gerechtigheid komt in de dossiers waarrond ik jaren heb gewerkt.
 
Ik hoop dat mijn inspanningen ertoe zullen bijdragen dat je door de Justitie op een menselijke manier zal worden behandeld.
Er zijn veel mensen die in deze moeilijke tijden, op straat worden gezet en dakloos geraken.
Ik heb besloten om voor deze mensen op te komen.
 
Nogmaals: ik ken jou dossier niet maar ik vind wel dat er een oplossing moet betracht worden en dat je op een menselijke manier moet behandeld worden.
 
 
mvg
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven