07-10-14

Wonen: Antwerpen doet een inspanning

Jan Boeykens

Vandaag kregen we een brief van de Stad Antwerpen in onze bus inzake het onderzoek naar woonkwaliteit. Daarin staat het volgende:

De Stad Antwerpen dat allen inwoners veilig en kwaliteitsvol wonen. Daarom bezoeken stadsmedewerkers alle huurwoningen. Ze onderzoeken of de woningen voldoen aan de minimale veiligheids- en kwaliteitsnormen volgens de Vlaamse Wooncode.

Ook uw huurwoning wordt binnenkort bezocht. Zo wil de stad een bijdrage leveren aan uw wooncomfort en u nuttige informatie geven over de veiligheid en de kwaliteit van uw huurwoning. de stadsmedewerkers zullen overdag bij u aanbellen. Als u niet thuis bent, steken ze een kaartje in de bus om een afspraak te maken. U kunt ook zelf al een afspraak maken via bovenstaande gegevens. Het onderzoek duurt niet lang en is gratis. De eigenaar van uw woning is ook op de hoogte gebracht.

Als uw woning niet voldoet aan de minimale veiligheids- en kwaliteitsnormen, dan maant de stad de eigenaar aan de gebreken op te lossen. Na de herstellingswerken volgt er een hercontrole.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op. De gegevens vindt u bovenaan deze brief. Ik dank u alvast voor uw medewerking.

Vriendelijke groeten,

Ann Neels, bedrijfsdirecteur

(Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen 1, 2000 Antwerpen 1

Contact: Werner Van Steenvoort 03 338 21 38 werner.vansteenvoort@stad.antwerpen.be – Frank De Pauw 03 338 22 80 frank.depauw@stad.antwerpen.be

PS. Laat ons hopen dat de Stad Antwerpen in de toekomst ook de verhoging van de huurprijzen beter gaat kontroleren. Die zijn de laatste jaren enorm gestegen en heel wat mensen met een minimum-inkomen ondervinden hierdoor problemen. Om aan een sociale woning te geraken, moet men zich eerst laten inschrijven. Men wordt dan op een wachtlijst geplaatst maar het duurt soms 8 jaren vooraleer men een sociale woning kan betrekken. Gezinnen met kinderen krijgen meestal voorrang alhoewel dit niet vanzelfsprekend is en de inschrijvingslijsten met de aanvragen, beter gerespecteerd dienen te worden. Wie het eerst een sociale woning aanvraagt, moet het eerst voor dergelijke woning in aanmerking komen en niemand mag worden bevoordeeld.

————

Onderzoek woonkwaliteit huurwoningen

Als u een woning, appartement of studio huurt met ernstige gebreken, kan u dit melden aan de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente of bij de dienst huisvesting van het OCMW. Zij zullen de situatie dan met u bespreken en onderzoeken. Indien nodig wordt het Agentschap Wonen Vlaanderen ingeschakeld om over te gaan tot een woningonderzoek. Een volgende stap is eventueel het inschakelen van de Inspectie RWO Antwerpen.

Op de site www.bouwenenwonen.be vindt u meer informatie over het woningonderzoek, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid. U klikt gewoon op ‘huren’ en dan op ‘particulier’ Daar is alle informatie terug te vinden die u in dit verband nodig heeft, zoals “problemen met de kwaliteit van uw woning”, “handboek voor huurders” en dergelijke.

http://www.schelle.be/wonen-en-milieu/ruimtelijke-ordenin...

19:06 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, wonen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.