30-10-14

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (10)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte Mevrouw,
 
Hartelijk dank voor uw antwoord dat ik aandachtig zal bekijken en zal vergelijken met de documenten en facturen die ik in mijn bezit heb.

Voor de factuur van september 2014 had ik aangestipt dat ik deze via Belfius betaald had. Ik zal dit nakijken.
 
Wat het opgeven van de meterstand betreft: Zoals de wooninspectie Dienst 'Samenwonen' van de Stad Antwerpen enkele dagen geleden vaststelde, is de toegang tot de kelder door de huisbaas geblokkeerd met een plaat van 1 meter hoog die rechtstreeks uitgeeft op een gevaarlijke trap zonder leuning. Voor de plaat is er allerlei rommel opgestapeld om de plaat op zijn plaats te houden en te verhinderen dat er een van de spelende kinderen in het keldertje zou terechtkomen.
Er is geen licht op de trap of in de kelder aangebracht. 
De man van de Antwerpse wooninspectie heeft met zijn zaklamp in het keldergat (trap) geschenen maar wou mij niet belasten met het weghalen van de plaat en alles wat er voor stond. Ik denk ook dat hij geen risico wou nemen.
 
Zoals u weet, nam ik een maand geleden schriftelijk contact op met de huisbaas die me antwoordde dat ik hem maar moest roepen als ik hem zag (een kopie van het document terzake werd u toegestuurd). Ik heb hem kort nadien ontmoet maar hij wou me niet naar beneden leiden omdat hij zijn kinderen moest gaan halen of iets dergelijks.
Het is daardoor en door de talrijke problemen die ik met mijn huisbaas heb gehad waardoor ik ernstige schade heb geleden, dat het opgeven van de watermeterstand uitgesteld is geweest.
Tenslotte besloot ik op eigen risico over de plaat te kruipen en in langs de donkere trap in het voor mij ongekende keldertje af te dalen. Op een bepaald moment doofde het weinige licht van de gang dat in de kelder viel. Ik geraakte niet meer uit te keldertje. Gelukkig had ik mijn gsm bij waarin een lichtje is voorzien.  Ik zag allerlei meters in het twee meter brede gangetje vol rommel en en nam verkeerdelijk de stand van gasmeters op. Even verder zag ik rode buizen met kranen. Daaraan bleek een kaartje van de watermaatschappij te hangen. Ik besefte toen dat ik mij vergist had en heb met het lampje van mijn gsm en met heel wat moeite de cijfers kunnen lezen van de verschillende watermeterstanden die ik allen genoteerd heb omdat ik niet wist welke waterkraan ik had.
Het is duidelijk dat de huisbaas in gebreke is gebleven en de inspectiedienst van de stad Antwerpen heeft het probleem met de kelder in haar rapport opgenomen.
 
Ik heb de meterstand onmiddellijk per mail aan uw maatschappij meegedeeld maar kreeg te horen dat er reeds iemand van uw maatschappij was langsgekomen waardoor men mij 25 euro wil aanrekenen.
 
Welnu ik leef van een minium-inkomen en ik ben, gezien de beschreven omstandigheden, niet van plan om die 25 euro bijkomende kosten te betalen. Ik zal u en de bevoegde minister die ik heb aangeschreven, terzake ook de foto's doorsturen die ik van de trap en het keldertje heb gemaakt. Deze informatie zal ik ook op het internet publiceren.
 
Ik ga ook de kosten van de in gebrekestellng (15 euro) niet betalen omdat u mij de brief met deze kosten toestuurde terwijl u mijn klachten niet eens onderzocht had, wat wel uw taak is als verantwoordelijke voor de klantendienst.
 
Ik heb de  indruk dat de klantendienst van Water-link een soort afpersingskantoor of incasso-bureau is, zoals dat men ook aantreft bij Sibelga en Electrabel.
Daar zend men ook allerlei facturen naar de klant en als de klant om meer informatie vraagt, krijgt hij onmiddellijk met bijkomende kosten,kosten voor ingebrekestellingen, deurwaarders en afsluiting van zijn electriciteit te maken.
Dit is een echte schande en zoals ik zei, gaat men van alle mensen met echte betalingsproblemen (die ik gelukkig niet heb op dit ogenblik) het water afsluiten wat nochtans een fundamenteel recht en mensenrecht is ?
Moeten die mensen dan naar een camping of naar een zwembad van de Stad Antwerpen water gaan halen ?
 
Ik wil nog eens duidelijk stellen dat u een KLANTENDIENST bent en dat ik een klant ben van uw maatschappij. U bent geen gerechtsmachine die in werking treedt en de klant bij een meningsverschil plat walst met orkest van advocaten.
En ik wil, zoals ik dit met de gas en electriciteit doe, al mijn facturen correct betalen. Ik ben geen wanbetaler en wens niet aldus behandeld te worden.
 
Ik stuur u morgen nog enkele foto's toe van de kelder en zend een kopie van deze brief naar de Minister.
Ten behoeve van de mensen die ook problemen zouden ondervinden met Water-link publiceer ik het hele dossier op mijn internetblog(s).
 
Hoogachtend
 
Jan Boeykens

----

van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

aan: Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>

cc: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>, ombudsdienst@vlaamsparlement.be

datum: 20 oktober 2014 20:21

19:32 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, Nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.