30-10-14

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (6)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Antwerpen, 16.10.2014

Water-Link
Klantendienst
Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen

Geachte Mevrouw,
 

 

Betreft:  uw antwoorden van 13 en 15 oktober 2014 - Klantennummer .... - Contractnummer ... - Watermeter ...

Ik zal vandaag een eerste artikeltje over deze zaak publiceren waarbij ik over mijn schrijnende situatie die ertoe heeft geleid dat ik niet tijdig de meterstand van het water kon opnemen, zal schrijven.
 
Ongetwijfeld zijn er heel wat mensen die eenzelfde negatieve ervaring met de klantendienst van Water-link hebben gehad. Zij zullen, zoals ik met 'Electrabel' heb gedaan die haar klanten letterlijk oplicht, de gelegenheid hebben om over hun negatieve ervaring met Water-link te komen vertellen.
 
U bent keihard. Dus ik ben het ook.
 
Ik vraag mij af of het allemaal wel wettelijk is dat uw maatschappij zomaar eventjes 25 euro aanrekent in het geval zij de meterstand zelf komt opmeten.
 
Zoals ik u zei, is er in mijn geval duidelijk sprake van overmacht.
Ik ben geen wanbetaler en betaal mijn rekeningen steeds stipt. Dat was ook het geval in het dossier 'Water-Link'.
Ik verdien dus als goedwillende klant niet op deze manier door de klantendienst van Water-Link behandeld te worden.
 
U criminaliseert mij bovendien ook als pas verworven klant; u rekent mij onmiddellijk allerlei bijkomende kosten aan alsof ik kwaadwillig handelde; u dreigt mij in gebreke te stellen en mij hiervan de kosten te laten betalen; u dreigt ermee om een deurwaarder op mij af te sturen en, tenslotte, dreigt u er zelfs mee om de waterleiding naar mijn appartement volledig af te sluiten.
Dat laatste toont aan tot wat de zogenaamde klantendienst van Water-Link in staat is en ik denk daarbij aan mensen die werkloos zijn en betalings- of andere problemen hebben.
Zij hebben dus geen recht meer op water wat nochthans een fundamenteel mensenrecht is.
 
Welnu mevrouw, ik pik dergelijke ingesteldheid niet.
 
Vannacht kon ik, tengevolge van de problemen met uw maatschappij, de slaap niet vatten. Ik heb u een lange brief geschreven die ik u echter niet meer hoef toe te zenden en die ik stukje bij stukje zal publiceren.
 
Op het einde van deze brief komen ook de facturen ter sprake. Het is dus niet enkel maar een brief waarin ik mijn emoties etalleer, zoals u misschien gehoopt had.
 
Ik stelde het volgende vast bij het nakijken van mijn Water-Link-dossier:
1) De rekening van 2.6.2014 (voor de maanden maart, april en mei 2014), ten belope van 52,81 euro, heb ik op een correcte wijze via De Post betaald.
2) De tussentijdse factuur van 1.9.2014 ten belope van 52,81 euro, werd -zoals ik noteerde- via Belfius betaald.
3) Op 30.9.2014 ontving ik echter een aanmaning om nogmaals 57, 81 euro (waarvan 5 euro kosten) te betalen. Ik zou dus willen weten of men mij geen tweemaal dezelfde rekening wil laten betalen zoals dat bij bepaalde maatschappijen soms het geval is.
4) Ik begrijp ook niet waar u in uw hooghartige brief het zogezegde 'openstaand saldo van 129,29 euro' vandaan haalt. In de bijlage van de brief van 6.10.2014 die ik voor mij heb liggen, staan de details voor de aanrekening van verbruiksperiode van 1.3.2014 tot 3.10.2014 vermeld. Er wordt een totaal bedrag van 117,07 euro opgegeven...
 
Ik wens een correct antwoord op de voornoemde vragen. Het is immers algemeen bekend dat mensen die een beetje ouder of dement worden, niet altijd op de juistheid van de aangerekende bedragen en het betalen van facturen letten. Het gevolg hiervan is dat zij soms gedurende verschillende jaren lang, zonder dat zij het weten, dubbele facturen betaald hebben waartegen zij (en hun familie) bij hun overlijden vanzelfsprekend geen enkel verhaal meer hebben.
 
Ik vraag mij tenslotte af of de aangerekende bedragen wel juist zijn. Energie- en watermaatschappijen hebben soms de gewoonte om hun facturen op basis van een verondersteld verbruik op te stellen. Men baseert zich daarbij dikwijls op het verbruik van de klant die het appartement voordien huurde of men stelt gewoon een vast bedrag. Op het einde van het jaar volgt er dan een zogezegde eindejaars-afrekening waarbij men het verschil maakt van het werkelijke met het veronderstelde gebruik.
Mesetal krijgt de klant dan een bepaald bedrag terugbetaald maar de interesten die de te veel betaalde bedragen van haar klanten opleverde, steekt de maatschappij natuurlijk in eigen zak. Als men enkele tienduizenden klanten rekent, dan levert dit een miljoenenwinst op zonder dat men er iets voor hoeft te doen.
 
Laat me nogmaals duidelijk stellen dat ik als klant van een of andere maatschappij, geen enkele boodschap heb aan ingebrekestellingen die me 15 euro kosten en bedoeld zijn om mij af te dreigen. Ik ben nog minder gebaat bij de praktijken van een maatschappij zoals Water-Link die mij er bij het minste mee dreigt om mijn water af te sluiten.
 
Ik ben een eerlijke klant en wens niet op een maffieuze manier door u en uw klantendienst behandeld te worden.
 
Rekenende op uw klantvriendelijkheid en in afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jef J.
Lange Vlierstraat ...
2000 Antwerpen
 
 
PS. Ik zend u deze mail ook per aangetekende brief toe.
 
 
van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: info@vlaamseombudsdienst.be
cc: Dolcevia Redactie <elisabeth@dolcevia.com>,
 katholieknieuwsblad <redactie@katholieknieuwsblad.nl>,
 bart.dewever@stad.antwerpen.be,
 koen.kennis@stad.antwerpen.be,
 filip.heylen@stad.antwerpen.be,
 claude.marinower@stad.antwerpen.be,
 liesbeth.homans@stad.antwerpen.be,
 kabinet.crevits@vlaanderen.be,
 hoofdredactie <hoofdredactie@demorgen.be>,
 info@dewatergroep.be,
 haven.waterbeleid@vlaanderen.be
"A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com>,
 datum: 15 oktober 2014 17:54
 
(Omdat we ons op 16.10.14 met deze publicatie niet wilden bekend maken, werd deze brief met Jef J. ondertekend)
 

19:17 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, Nieuws | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

geachte Heer
ik ben Messaoud Hassen ben Ahmed wonende te 9230 wetteren- lange kouterstraat 15
En verband met het huis Wichelssteenweg 163 Lede, Dit was verhuurd van 2008 tot2012 totot2011 aan de huurder Lemmens Laurent
maar hij heeft het huurgeld , de elektriciteit en het water nit betaald en is via de grechtsdeurwaarder ANDRE Van den Meulenbroecke buiten gesmeten.

Heer M Vrouw:

ik woon sinds 2008 tot 2013 in bosstraatje 39 in kalken(laarne).
ik versta niet goed ik moet een faktuur van 152euro moet betalen die niet van mij is, en nog hebben de deurwaarder naar mij gestuurt en 1450euro moet
ik betalen.

Ik vraag mij tenslotte af of een oplessing van mij problemen, vannacht kon ik , volgende de deurwaaardeen zat ik buitenvia mijn vrouw me buiten gesmeten
van de problemen met uw Maatschappij de slaap niet vatten .

Rekenende op uw klantvrinendelijk en in afwachting van uw antwoord, teken ik,
Hoogagtend

zondzg:21/12/2014

Gepost door: Messaoud Hassen | 21-12-14

De commentaren zijn gesloten.