30-10-14

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (9)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte heer Boeykens,

 

Wij hebben uw e-mail dd. 15 oktober 2014 goed ontvangen.

 

Op 1 maart 2014 ging u met water-link een waterleveringsovereenkomst aan voor het adres Van Der Meydenstraat 12 te Borgerhout.

 

Wij zonden u op 19 maart 2014 een welkomsbrief waarbij wij u verder informeerde betreffende de driemaandelijkse voorschotten en de afrekening. Tevens deelde wij u mee dat er bij de eerste afrekening een administratieve opstartkost van 25 euro wordt aangerekend.

 

De administratieve kost wordt aangerekend op basis van het Bijzonder waterverkoopreglement(http://aww.water-link.be/files/uploads/document/bijzonder-waterverkoopreglement-water-link.pdf). Het reglement is een aanvulling op het “besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement” en werd goedgekeurd door de bevoegde minister.

 

Water-link is op basis van het artikel 17§2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 gerechtigd om tussentijdse facturen op te maken (http://aww.water-link.be/files/uploads/document/waterverkoopreglement-algemeen.pdf).

Naar aanleiding hiervan zonden wij u op 2 juni 2014 uw eerste tussentijdse factuur voor de periode van 1 maart 2014 t.e.m. 1 juni 2014. Het betreft factuur VKP140356222 met factuurbedrag 52,81 euro (kopie in bijlage). U betaalde deze op 19 juni 2014 via het bankrekeningnummer BE23000149602591.

 

Drie maanden later, op 1 september 2014, zonden wij u een tweede tussentijdse factuur: VKP140557226 voor de periode van 2 juni 2014 t.e.m. 1 september 2014. Het voorschot was opnieuw 52,81 euro. Tot op heden mocht wij hiervoor geen betaling ontvangen. Ook niet via een postrekening. Vandaar dat wij u adviseren contact op te nemen met uw postkantoor. Mogelijks werd er een fout gemaakt in uw overschrijving.

 

Wegens niets betaling, zonden wij u een eerste aanmaning op 30 september 2014 van 5 euro. Daar op 14 oktober 2014 het saldo nog steeds niet was vereffend, zonden wij u een tweede aanmaning van 15 euro. Het artikel 17 § 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011geeft water-link de toestemming om alle kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant de facturen niet betaalt binnen de gestelde termijnen aan te rekenen aan de klant. De aanmaningskosten voor het uitblijven van uw betaling zijn dan ook gerechtigd.

 

Op basis van het artikel 13 § 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 kan Water-link haar klanten vragen om zelf de meterstand door te geven. De klant kan dan zelf bepalen wanneer hij de meterstand opneemt en dient geen tijd vrij te maken om toegang te verlenen aan onze meterlezer. Jaarlijks sturen wij hiervoor een uitnodiging. Aan u werd deze verstuurd op 26 augustus 2014.

Daar wij geen reactie mochten ontvangen, zonden wij een herinnering op 16 september 2014. In deze aanmaningsbrief werd reeds melding gemaakt van een extra verplaatsingskost, indien één van onze medewerkers ter plaatse diende te komen. Het is een vaste kost die tevens in onze tarievenlijst werd opgenomen. U kunt deze terugvinden op onze website.  

 

Wegens het uitblijven van enige reactie ging kwam onze meterlezer op 26 september 2014 ter plaatse. De meterstand werd op 3 oktober 2014 verwerkt. Hieruit volgde de jaarlijkse afrekening VKP140648699. Rekening houdend met de reeds aangerekende tussentijdse facturen bedroeg deze 71,48 euro. Tot op heden werd deze niet vereffend.

 

Momenteel is het openstaand saldo bij water-link 144,29 euro (52,81 euro + 5 euro + 15 euro + 71,48 euro).

 

Er werden u geen dubbele facturen aangerekend. Een kopie van alle facturen kunt u ter nazicht terugvinden in bijlage.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien dan ook uw betaling tegemoet.

 

Met vriendelijke groeten

 

Nathalie Byl • Juridisch assistent Water-link • Mechelsesteenweg 66 • 2018 Antwerpen • www.water-link.be

----------

van: Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>

aan: "werkgroepmorkhoven@gmail.com" <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

cc: "erwin.janssens@vlaamseombudsdienst.be" <erwin.janssens@vlaamseombudsdienst.be>

datum: 20 oktober 2014 10:41

 

onderwerp: RE: Nieuwe aanvraag 19654 - Contactformulier

19:29 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, Nieuws, water | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.