31-10-14

Water-Link: Klacht bij de Vlaamse Ombudsman

 
De Werkgroep Morkhoven diende een klacht in bij de Vlaamse Ombudsdienst vanwege het geknoei van Water-Link en het achterhouden van brieven aan Water-Link en aan een officiële  instantie.  In het verleden blokkeerde de Post ook reeds de briefwisseling van de Werkgroep Morkhoven in opdracht van de Justitie die de Werkgroep het zwijgen wil opleggen inzake de kinderpornozaak Zandvoort. De brieven werden op 16.10.14 aangetekend verstuurd vanuit Antwerpen maar werden door Water-Link en de officiële instantie niet beäntwoord. De rode antwoordkaarten ter bevestiging van ontvangst die ondertekend hadden moeten terugkomen, zijn na 14 dagen nog altijd niet geärriveerd.

André Gantman, voorzitter van de intercommunale Water-Link

André Gantman

De laatste tijd komen er, door de stijgende werkloosheid en de sociale afbraakpolitiek van de regering, steeds meer en meer mensen in betalingsproblemen. Het gevolg hiervan is dat zij met ingebrekestellingen en deurwaarders te maken krijgen.  Bovendien wordt hun gas, electriciteit en/of gas zonder pardon afgesloten.

André Gantman, zionist en N-VA fractieleider in Antwerpen, is als nieuwe voorzitter van Water-Link, mede politiek verantwoordelijk voor deze gang van zaken bij Water-Link waar dat de Klantendienst zich als een incasso-bureau opstelt.

--------

Op voordracht van de Antwerpse gemeenteraad werd André Gantman, N-VA fractieleider in Antwerpen, voorgedragen als voorzitter van de intercommunale Water-Link (voorheen Antwerpse Waterwerken-AWW): het bedrijf dat voor de levering van water instaat voor particulieren en industrie stelt zo’n 450 mensen te werk.

De raad van Bestuur van de intercommunale heeft deze voordracht goedgekeurd op 24 september. Gantman neemt de plek in van partijgenoot Rob Van de Velde. Zijn zetel in het federaal parlement is onverenigbaar met het voorzitterschap van de intercommunale.

André Gantman(1950) heeft zijn politieke sporen verdiend tijdens de legislatuur 1995-2000 : als schepen van personeel van de Stad Antwerpen heeft hij toen grondige hervormingen doorgevoerd op basis van managementprincipes die nog steeds worden toegepast.

Aan de krant Het Laatste Nieuws zei Gantman: “We gaan een nieuw beleid uittekenen om onze sterke positie verder uit te bouwen. Een grote uitdaging is de recyclage van water, waarmee de industrie zich al langer bezighoudt. We moeten mee op die kar springen.”

Nieuwe CEO

Onder het nieuw voorzitterschap van Gantman werd beslist een einde te stellen aan de opdracht van de zittende CEO, crisismanager Ivan Geilenkotten (68). Zijn taak als crisismanager zit erop, zo besliste de raad van bestuur. De functie werd open verklaard voor een externe aanwerving.

http://joodsactueel.be/2014/10/01/andre-gantman-nieuwe-voorzitter-antwerpse-watermaatschappij-water-link/

30-10-14

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (15)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte heer Boeykens,

 

Wij hebben uw betaling van 52,81 euro dd. 22 oktober 2014 goed ontvangen.

 

De meterstand werd door water-link op 3 oktober 2014 ingelezen, daar wij van u geen reactie mochten ontvangen op onze uitnodigingsbrief en aanmaningsbrieven. U reageerde voor het eerst op 9 oktober 2014.

 

Mocht u water-link tijdig hebben geïnformeerd betreffende uw situatie, dan hadden wij de opvolgingsprocedure kunnen staken.

Echter reageerde u niet op onze brieven i.v.m. het doorgeven van de meterstand. Vandaar dat wij ons, op 3 oktober 2014, genoodzaakt zagen om een meterlezer ter plaatse te sturen. Hiervoor rekenen wij, zoals opgenomen in onze tarievenlijst, 25 euro aan.

De dienst werd geleverd en dient bijgevolg vergoed te worden. Wij kunnen u enkel aanraden om in de toekomst sneller contact met ons op te nemen. Water-link kan enkel rekening houden met de situatie, indien zij hierover tijdig wordt geïnformeerd.

 

Mogen wij u dan ook vragen het openstaand saldo te vereffenen?

 

Met vriendelijke groeten

 

Nathalie Byl • Juridisch assistent Water-link • Mechelsesteenweg 66 • 2018 Antwerpen • www.water-link.be

-------

van: Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>

aan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

 

datum: 28 oktober 2014 14:48

19:53 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, huurdersbond, Klacht, Nieuws, water-link | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (14)

water link 4.jpgwater link 5.jpg

water link 6.jpgwater link 1.jpg

water link 3.jpgwater link 2.jpg

t.a.v. Water-Link

Geachte Mevrouw Byl,

 
Een tweede aspect in deze zaak zijn de kosten voor het opnemen van de stand van de watermeter.
Na het opmeten en doorzenden van de waterstand die ik tengevolge van de ontoegankelijkheid en het gebrek aan licht op de gevaarlijke trap en het keldertje niet onmiddellijk kon uitvoeren, vernam ik van uw diensten dat water-link de stand zelf was komen opnemen. Daarvoor rekende water-link mij 25 euro aan. 
Ik wens die kosten vanwege de situatie die ik vorige brieven reeds uitvoerig heb beschreven, niet te betalen.
Ik vraag mij trouwens af of dit wel wettelijk is.
Vorige week kwamen twee personen van de wooninspectie Dienst Samenwonen van de Stad Antwerpen bij mij langs.  Men zei dat men 'mij niet wilde belasten' met het wegschuiven van de 1 meter hoge plaat die voor de eerste trede van de gevaarlijke trap (zonder leuning) staat en die wordt rechtgehouden met allerlei rommel in de gang waardoor men maar 1 meter over heeft om te manoevreren.  Waarschijnlijk wou de man van de wooninspectie geen risico nemen want werkonbekwaamheid ten gevolge van een ongeval is niet zo interessant.  De man heeft de problemen terzake in zijn rapport genotteerd en u kan hiervoor altijd de Stad Antwerpen contacteren.
 
Ik zend u hierbij,zoals beloofd, enkele foto's terzake op.
 
En ik zou uw standpunt terzake willen kennen zodat ik weet welke houding ik in deze zaak moet aannemen.
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
------
van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>
cc: ombudsdienst@vlaamsparlement.be,
datum: 22 oktober 2014 20:01
 

19:50 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, Nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (13)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte Mevrouw Byl,

 
Vandaag heb ik de factuur die ik in september via Belfius dacht betaald te hebben (om een of andere reden werd de overschrijving niet uitgevoerd), betaald:
water link 
rekening - BE45 0635 5819 1989 Boeykens Jan
boekingsdatum - 22.10.2014
valutadatum - 22.10.2014
bedrag - 52,81 eur
overschrijving BE56 0963 1030 0088 water-link,mechelse steenweg 66
2018 Antwerpen - BE 65440539645
 
Dat probleem is dus opgelost.
 
Zoals u weet, wens ik daarvoor geen bijkomende kosten voor een ingebrekestelling of wat dan ook te betalen. De ingebrekestelling die ik vorige week van u ontving, was trouwens niet correct. Ik had de klantendienst van water-link (ik herhaal de KLANTEN-DIENST) immers gecontacteerd om tot op een oplossing te komen en was volop, via email, in gesprek met iemand van uw klantendienst. Vrijdagnamiddag, vorige week ontving ik trouwens twee keer een telefoon van de klantendienst waarin werd gezegd dat men de zaak 'eerst eens zou bekijken' vooraleer mij een deurwaarder te sturen en mijn watervoorziening af te sluiten. 
Ik ben geen wanbetaler en ben ter goeder trouw alhoewel klanten van water-gas electriciteitsmaatschappijen tegenwoordig als criminelen worden behandeld.
 
Mag ik u vragen of u hiermee akkoord gaat, zoniet moet ik mijn houding in deze zaak herzien.
 
Mag ik u doen opmerken dat het eerste en vierde formulier die u mij per mail toestuurde, volstrekt onleesbaar zijn, zoals blijkt uit bijlage ?
 
Ik wil tenslotte nog vermelden dat ik dacht dat de hele problematiek met water-link te maken had met de problemen die ik tengevolge van het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid Victor Vervloesem heb gehad.  Deze man waarvan zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten van jongetjes bestaan die nooit door de Turnhoutse justitie die de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, onderzocht werden, diende reeds verschillende keren een klacht wegens 'laster en eerroof' in tegen mij.  De plaatselijke wijkagent lekte onlangs om de een of andere reden aan mijn huisbaas waarmee ik in conflict lag dat ik 'geseind stond' waardoor het conflict met mijn huisbaas escaleerde. Ik was immmers helemaal niet op de hoogte van een 'seining' en door de geruchten omtrent die seining werd ik gecriminaliseerd. Het toeval wil dat de genaamde Victor Vervloesem dank zij zijn diensten voor de Turnhoutse justitie op alle mogelijke manieren politiek benoemd werd.  Alhoewel hij enkel een fonetisch schrift hanteert, is hij bestuurslid van de Geelse Bouwmaatschappij; was hij bestuurslid van het Herentalse OCMW; was hij na zijn aanstelling tot gemeenteraadslid, voorzitter van de Herentalse Commissie van Politie en Veiligheid en is hij bestuurslid van de lokale politie Neteland. Hij vertegenwoordigt het stadje Herentals ook in 2 intercommunales: PIDPA en CIPAL.  Zoals u weet staat de afkorting PIDPA voor 'Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen'...
 
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
---------
.ODQWQXPPHU 
 
&RQWUDFWQXPPHU 
 
)DFWXXUQXPPHU 9.3
 
)DFWXXUGDWXP 
 
9HUYDOGDWXP 
 
9UDJHQ" KWWSZZZZDWHUOLQNEH
 
*HOLHYHXZNODQWQUWHYHUPHOGHQELMHONFRQWDFW
 
7866(17,-'6()$&7885
 
/HYHULQJVHHQKHLG 
 
2PVFKULMYLQJ ([FO%7:
 
9RRUGHSHULRGHWRWHQPHW
 
 
 
7RWDDO%7:   
 
)DFWXXUWRWDDO 
 
7(%(7$/(19225 (85
 
*HOLHYHWHEHWDOHQRSUHNHQLQJ%(YyyU(1.(/PHWYHUPHOGLQJYDQJHVWUXFWXUHHUGH
 
PHGHGHOLQJ
 
'HHOELMYHUKXLVRIRS]HJFRQWUDFWXZHLQGPHWHUVWDQGHQQLHXZDGUHVPHH=RQGHUGH]HJHJHYHQVEOLMIWX
 
YHUDQWZRRUGHOLMNYRRUEHWDOLQJYDQGHIDFWXUHQ%LMRYHUQDPHYDQHHQFRQWUDFWZRUGWHHQHHQPDOLJHDGPLQLVWUDWLHYHNRVW
 
YDQ(85DDQJHUHNHQG2SGHGLHQVWYHUOHQLQJYDQZDWHUOLQNHQRSGH]HIDFWXXULVKHW:DWHUYHUNRRSUHJOHPHQWHQ
 
KHW%LM]RQGHUZDWHUYHUNRRSVUHJOHPHQWYDQWRHSDVVLQJ8YLQGWEHLGHZDWHUYHUNRRSUHJOHPHQWHQHQPHHULQIRUPDWLHRS
 
ZZZZDWHUOLQNEH9DQDIKDQWHHUW$::HHQVFKDGHEHGLQJYDQPHWHHQPLQLPXPYDQHXURELMGH
 
H[WHUQHLQYRUGHULQJZHJHQVQLHWEHWDOLQJ-DDUOLMNVHSULMVVWLMJLQJVDQHULQJVELMGUDJH]XLYHULQJSHU
 
7DULHIZLM]LJLQJYDVWHNRVWHQYDQDI
 
8ZLOLQKHWYHUYROJXZIDFWXXUYLDPDLORQWYDQJHQ"'DWNDQ*DQDDUZZZZDWHUOLQNEHDZZHPDLOIDFWXUHQ
 
3ULMVZLM]LJLQJVDQHULQJVELMGUDJHQDIYRHU$QWZHUSHQSHUQDDUHXURPñH[FO%7:
 
$I]$::RY0HFKHOVHVWHHQZHJ$QWZHUSHQ
 
'KU%2(<.(16-$1
 
9$1'(50(<'(1675$$7%XV
 
%25*(5+287
 
9HUEUXLNVOHLGLQJ
 
9$1'(50(<'(1675$$7%25*(5+287
 
(85
 
 %7: 
 
   
 
 ,QFO%7:
 
 
 
SULM]HQGRVVLHU(3'-(
------------------------------------------------------------------------------
NODQWQXPPHU
 
:HONRPELMZDWHUOLQN
 
*HDFKWHNODQW
 
:LMKHWHQXYDQKDUWHZHONRPELMZDWHUOLQN
 
'HVWDUWGDWXPYDQGHZDWHUOHYHULQJGRRUZDWHUOLQNLV
 
8ZWXVVHQWLMGVHIDFWXUHQ]XOOHQZRUGHQDDQJHPDDNWRSGDWXPYDQHQ
 
YRRUHHQEHGUDJYDQ(85'LW]LMQULFKWGDWDGHZHUNHOLMNHGDWXPNDQHHQ
 
SDDUGDJHQODWHUOLJJHQQDDUJHODQJGHGDWXPLQKHWZHHNHQGRIRSHHQIHHVWGDJYDOW1DXZ
 
MDDUOLMNVHPHWHURSQDPHNULMJWXHHQDIUHNHQLQJVIDFWXXUJHEDVHHUGRSXZZHUNHOLMNYHUEUXLN
 
JHOLMNWLMGLJZRUGWXHHQppQPDOLJHDGPLQLVWUDWLHYHRSVWDUWNRVWDDQJHUHNHQGYDQHXUR
 
%7:
 
 
 
,QGLHQXHHQ(XURSHVHGRPLFLOLsULQJDDQYUDDJWYRRUGLWFRQWUDFWZRUGHQGHWXVVHQWLMGVH
 
IDFWXUHQQLHWYHU]RQGHQHQNHOXZDIUHNHQLQJVIDFWXXU,QGLHQXGHWXVVHQWLMGVHIDFWXXUWRFKRS
 
SDSLHUZHQVWWHRQWYDQJHQJHOLHYHFRQWDFWRSWHQHPHQPHWGHNODQWHQGLHQVW
 
2SGHYROJHQGHSDJLQDYDQGH]HEULHIYLQGWXDOOHQXWWLJHLQIRUPDWLHYDQZDWHUOLQNHQXZ
 
NODQWJHJHYHQV+RXGVWHHGVXZNODQWQXPPHUELMGHKDQGDOVXRQVFRQWDFWHHUW=RNXQQHQZLM
 
XQRJVQHOOHUYDQGLHQVW]LMQ
 
8YLQGWKLHUELMRRNXZNODQWHQILFKHJHOLHYHRQVGH]HLQJHYXOGWHUXJWHEH]RUJHQ
 
+HHIWXHHQYUDDJRYHUGLWFRQWUDFWRIGHWRHJHSDVWHWDULHYHQNLMNGDQHHQVRSRQ]HZHEVLWH
 
ZZZZDWHUOLQNEHRIQHHPFRQWDFWRSPHWRQ]HNODQWHQGLHQVW
 
.ZDOLWDWLHIGULQNZDWHUWHJHQHHQVFKHUSHSULMVHQXLWVWHNHQGHGLHQVWYHUOHQLQJGDDUGUDDLWKHW
 
RPELMZDWHUOLQN
 
0HWYULHQGHOLMNHJURHWHQ
 
GHZDWHUOLQNNODQWHQGLHQVW
 
,QIRILFKHYRRUGHNODQW
 
+LHUYLQGWXDOOHLQIRUPDWLHGLHXQRGLJKHHIWZDQQHHUXRQVFRQWDFWHHUWEHZDDU]H]RUJYXOGLJ
 
8ZNODQWJHJHYHQV
 
.ODQWQXPPHU 
 
/HYHULQJVDGUHV 9$1'(50(<'(1675$$7
 
&RQWUDFWQXPPHU 
 
%HJLQGDWXP 
 
)DFWXUDWLHDGUHV 9$1'(50(<'(1675$$79(5'%XV
 
:DWHUPHWHU 
 
/HYHULQJVHHQKHLGVQXPPHU 9HUEUXLNVOHLGLQJ
 
%25*(5+287
 
%25*(5+287
 
&RQWDFWJHJHYHQVZDWHUOLQN
 
ZDWHUOLQN
 
NODQWHQGLHQVW
 
0HFKHOVHVWHHQZHJ
 
$QWZHUSHQ
 
RSZHUNGDJHQYDQWRWHQYDQWRWXXU
 
(PDLONODQWHQGLHQVW NODQWDZZ#ZDWHUOLQNEH
 
)D[ 
 
:HEVLWH ZZZZDWHUOLQNEH
 
7HOHIRRQNODQWHQGLHQVW 
 
'HIHFWHQQXPPHU
 
GDJHQQDFKWRRNWLMGHQVKHWZHHNHLQGH 
 
.ODQWHQILFKH
 
*HOLHYHDDQWHYXOOHQHQRIWHFRUULJHUHQHQRQGHUWHNHQGWHUXJWHVWXUHQLQELMJHYRHJGHRPVODJ
 
/HYHULQJVDGUHV
 
GHSODDWVZDDUKHWZDWHUJHOHYHUGZRUGW
 
&RQWUDFWQXPPHU 
 
.ODQWQXPPHU 
 
1DDPNODQW +5%2(<.(16-$1
 
)DFWXUDWLHDGUHV
 
XZIDFWXXUQDDUWRH]HQGHQ
 
%HVWHPPLQJYDQKHWJHERXZ $33$57(0(17
 
:DWHUPHWHUQXPPHU %HODQJULMN]HNHUFRQWUROHUHQ
 
0HWHUVWDQG P
 
2SEHJLQGDWXP 
 
$DQWDOLQJHVFKUHYHQLQZRQHUV
 
RS 
 
(ONHYHUEUXLNHULQJHVFKUHYHQRSKHW]HOIGHEHYRRUUDGLQJVDGUHVKHHIWUHFKWRSPJUDWLVZDWHUSHU
 
MDDURSEDVLVYDQJHJHYHQV5LMNVUHJLVWHU
 
*HERRUWHGDWXP 
 
7HOHIRRQQXPPHU
 
*VPQXPPHU 
 
5LMNVUHJLVWHUQXPPHU 
 
%7:QXPPHURQGHUQHPLQJVQXPPHU
 
%DQNUHNHQLQJQXPPHU %(
 
(PDLODGUHV ZHUNJURHSPRUNKRYHQ#JPDLOFRP
 
%7:SOLFKWLJ 1HH
 
,NZLO(XURSHVHGRPLFLOLsULQJ
 
'HGLHQVWYHUOHQLQJYDQZDWHUOLQNLVRQGHUKHYLJDDQKHWDOJHPHHQHQELM]RQGHUZDWHUYHUNRRSUHJOHPHQW
 
'H]H]LMQUDDGSOHHJEDDURSRQ]HZHEVLWHZZZZDWHUOLQNEH
 
9$1'(50(<'(1675$$7
 
%25*(5+287
 
GLWLVKHWDGUHVZDDUZLM
 
9$1'(50(<'(1675$$79(5'%XV
 
%25*(5+287
 
 
 
YROJHQVGHFUHHW
 
 
 
6(3$
 
 -D1HH
 
VFKUDSSHQZDWQLHWSDVW
 
9RRUDNNRRUG
-------
van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>
cc: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>,
 ombudsdienst@vlaamsparlement.be,
datum: 22 oktober 2014 19:36

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (12)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte heer Boeykens,

 

Zodra u meer informatie heeft betreffende de betaling, dan vernemen wij dit graag van u.

 

Uw dossier is mij sinds kort bekend, vandaar dat ik enkele medewerkers heb gevraagd voorgaande communicatie te bezorgen.

Zodoende water-link samen met u tot een correcte oplossing kan komen.

 

Met vriendelijke groeten

 

Nathalie Byl • Juridisch assistent Water-link • Mechelsesteenweg 66 • 2018 Antwerpen • www.water-link.be

----

van: Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>

aan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

datum: 22 oktober 2014 08:04

 

onderwerp: RE: Nieuwe aanvraag 19654 - Contactformulier

19:38 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, huurder, huurders, Nieuws, rechten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (11)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte Mevrouw,

 
We hebben kunnen vaststellen dat de betaling van september 2014 die via Belfius had moeten gebeuren, inderdaad niet uitgevoerd is.
We werken het dossier verder af en zullen u morgen opnieuw contacteren.
We wachten met publiceren tot dat alles duidelijk is.
 
Zoals u ongetwijfeld uit mijn schrijven kon afleiden, is er een politieke zijde aan heel de zaak.
Door de besparingen van de regering (men spreekt zelfs over een verlaging van de werkloosheidsuitkeringen) geraken steeds meer mensen in financiële problemen.
Ik vraag mij af of al die mensen dan zonder water, gas en electriciteit gezet gaan worden of dat er op politiek vlak naar een oplossing wordt gezocht, zoals het minder besparen op de kleine inkomens en een verhoging van de werkloosheidsuitkeringen en minimum-inkomens.
Heel wat sociale organisaties willen (en zij hebben gelijk) dat de minimum-inkomens juist worden opgetrokken zodat de minder-bedeelden hun rekeningen van water, gas en electriciteit betaalbaar te houden.
Bij die laatste optie is ook Water-link gebaat.
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
-------
van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>
cc: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>,
 "Jos Vandervelpen (Liga voor mensenrechten Vla)" <jos.vandervelpen@pandora.be>,
 ombudsdienst@vlaamsparlement.be
bcc: "antwerpen@belga.be" <antwerpen@belga.be>,
 "antwerpen@radiocontact.be" <antwerpen@radiocontact.be>,
 "antwerpen@streekkrant.be" <antwerpen@streekkrant.be>,
 "antwerps.pershuis@pandora.be" <antwerps.pershuis@pandora.be>,
 hoofdredactie <hoofdredactie@demorgen.be>,
 katholieknieuwsblad <redactie@katholieknieuwsblad.nl>,
 datum: 21 oktober 2014 19:57

19:36 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, huurders, Nieuws, rechten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (10)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte Mevrouw,
 
Hartelijk dank voor uw antwoord dat ik aandachtig zal bekijken en zal vergelijken met de documenten en facturen die ik in mijn bezit heb.

Voor de factuur van september 2014 had ik aangestipt dat ik deze via Belfius betaald had. Ik zal dit nakijken.
 
Wat het opgeven van de meterstand betreft: Zoals de wooninspectie Dienst 'Samenwonen' van de Stad Antwerpen enkele dagen geleden vaststelde, is de toegang tot de kelder door de huisbaas geblokkeerd met een plaat van 1 meter hoog die rechtstreeks uitgeeft op een gevaarlijke trap zonder leuning. Voor de plaat is er allerlei rommel opgestapeld om de plaat op zijn plaats te houden en te verhinderen dat er een van de spelende kinderen in het keldertje zou terechtkomen.
Er is geen licht op de trap of in de kelder aangebracht. 
De man van de Antwerpse wooninspectie heeft met zijn zaklamp in het keldergat (trap) geschenen maar wou mij niet belasten met het weghalen van de plaat en alles wat er voor stond. Ik denk ook dat hij geen risico wou nemen.
 
Zoals u weet, nam ik een maand geleden schriftelijk contact op met de huisbaas die me antwoordde dat ik hem maar moest roepen als ik hem zag (een kopie van het document terzake werd u toegestuurd). Ik heb hem kort nadien ontmoet maar hij wou me niet naar beneden leiden omdat hij zijn kinderen moest gaan halen of iets dergelijks.
Het is daardoor en door de talrijke problemen die ik met mijn huisbaas heb gehad waardoor ik ernstige schade heb geleden, dat het opgeven van de watermeterstand uitgesteld is geweest.
Tenslotte besloot ik op eigen risico over de plaat te kruipen en in langs de donkere trap in het voor mij ongekende keldertje af te dalen. Op een bepaald moment doofde het weinige licht van de gang dat in de kelder viel. Ik geraakte niet meer uit te keldertje. Gelukkig had ik mijn gsm bij waarin een lichtje is voorzien.  Ik zag allerlei meters in het twee meter brede gangetje vol rommel en en nam verkeerdelijk de stand van gasmeters op. Even verder zag ik rode buizen met kranen. Daaraan bleek een kaartje van de watermaatschappij te hangen. Ik besefte toen dat ik mij vergist had en heb met het lampje van mijn gsm en met heel wat moeite de cijfers kunnen lezen van de verschillende watermeterstanden die ik allen genoteerd heb omdat ik niet wist welke waterkraan ik had.
Het is duidelijk dat de huisbaas in gebreke is gebleven en de inspectiedienst van de stad Antwerpen heeft het probleem met de kelder in haar rapport opgenomen.
 
Ik heb de meterstand onmiddellijk per mail aan uw maatschappij meegedeeld maar kreeg te horen dat er reeds iemand van uw maatschappij was langsgekomen waardoor men mij 25 euro wil aanrekenen.
 
Welnu ik leef van een minium-inkomen en ik ben, gezien de beschreven omstandigheden, niet van plan om die 25 euro bijkomende kosten te betalen. Ik zal u en de bevoegde minister die ik heb aangeschreven, terzake ook de foto's doorsturen die ik van de trap en het keldertje heb gemaakt. Deze informatie zal ik ook op het internet publiceren.
 
Ik ga ook de kosten van de in gebrekestellng (15 euro) niet betalen omdat u mij de brief met deze kosten toestuurde terwijl u mijn klachten niet eens onderzocht had, wat wel uw taak is als verantwoordelijke voor de klantendienst.
 
Ik heb de  indruk dat de klantendienst van Water-link een soort afpersingskantoor of incasso-bureau is, zoals dat men ook aantreft bij Sibelga en Electrabel.
Daar zend men ook allerlei facturen naar de klant en als de klant om meer informatie vraagt, krijgt hij onmiddellijk met bijkomende kosten,kosten voor ingebrekestellingen, deurwaarders en afsluiting van zijn electriciteit te maken.
Dit is een echte schande en zoals ik zei, gaat men van alle mensen met echte betalingsproblemen (die ik gelukkig niet heb op dit ogenblik) het water afsluiten wat nochtans een fundamenteel recht en mensenrecht is ?
Moeten die mensen dan naar een camping of naar een zwembad van de Stad Antwerpen water gaan halen ?
 
Ik wil nog eens duidelijk stellen dat u een KLANTENDIENST bent en dat ik een klant ben van uw maatschappij. U bent geen gerechtsmachine die in werking treedt en de klant bij een meningsverschil plat walst met orkest van advocaten.
En ik wil, zoals ik dit met de gas en electriciteit doe, al mijn facturen correct betalen. Ik ben geen wanbetaler en wens niet aldus behandeld te worden.
 
Ik stuur u morgen nog enkele foto's toe van de kelder en zend een kopie van deze brief naar de Minister.
Ten behoeve van de mensen die ook problemen zouden ondervinden met Water-link publiceer ik het hele dossier op mijn internetblog(s).
 
Hoogachtend
 
Jan Boeykens

----

van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

aan: Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>

cc: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>, ombudsdienst@vlaamsparlement.be

datum: 20 oktober 2014 20:21

19:32 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, Nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (9)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte heer Boeykens,

 

Wij hebben uw e-mail dd. 15 oktober 2014 goed ontvangen.

 

Op 1 maart 2014 ging u met water-link een waterleveringsovereenkomst aan voor het adres Van Der Meydenstraat 12 te Borgerhout.

 

Wij zonden u op 19 maart 2014 een welkomsbrief waarbij wij u verder informeerde betreffende de driemaandelijkse voorschotten en de afrekening. Tevens deelde wij u mee dat er bij de eerste afrekening een administratieve opstartkost van 25 euro wordt aangerekend.

 

De administratieve kost wordt aangerekend op basis van het Bijzonder waterverkoopreglement(http://aww.water-link.be/files/uploads/document/bijzonder-waterverkoopreglement-water-link.pdf). Het reglement is een aanvulling op het “besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement” en werd goedgekeurd door de bevoegde minister.

 

Water-link is op basis van het artikel 17§2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 gerechtigd om tussentijdse facturen op te maken (http://aww.water-link.be/files/uploads/document/waterverkoopreglement-algemeen.pdf).

Naar aanleiding hiervan zonden wij u op 2 juni 2014 uw eerste tussentijdse factuur voor de periode van 1 maart 2014 t.e.m. 1 juni 2014. Het betreft factuur VKP140356222 met factuurbedrag 52,81 euro (kopie in bijlage). U betaalde deze op 19 juni 2014 via het bankrekeningnummer BE23000149602591.

 

Drie maanden later, op 1 september 2014, zonden wij u een tweede tussentijdse factuur: VKP140557226 voor de periode van 2 juni 2014 t.e.m. 1 september 2014. Het voorschot was opnieuw 52,81 euro. Tot op heden mocht wij hiervoor geen betaling ontvangen. Ook niet via een postrekening. Vandaar dat wij u adviseren contact op te nemen met uw postkantoor. Mogelijks werd er een fout gemaakt in uw overschrijving.

 

Wegens niets betaling, zonden wij u een eerste aanmaning op 30 september 2014 van 5 euro. Daar op 14 oktober 2014 het saldo nog steeds niet was vereffend, zonden wij u een tweede aanmaning van 15 euro. Het artikel 17 § 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011geeft water-link de toestemming om alle kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant de facturen niet betaalt binnen de gestelde termijnen aan te rekenen aan de klant. De aanmaningskosten voor het uitblijven van uw betaling zijn dan ook gerechtigd.

 

Op basis van het artikel 13 § 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 kan Water-link haar klanten vragen om zelf de meterstand door te geven. De klant kan dan zelf bepalen wanneer hij de meterstand opneemt en dient geen tijd vrij te maken om toegang te verlenen aan onze meterlezer. Jaarlijks sturen wij hiervoor een uitnodiging. Aan u werd deze verstuurd op 26 augustus 2014.

Daar wij geen reactie mochten ontvangen, zonden wij een herinnering op 16 september 2014. In deze aanmaningsbrief werd reeds melding gemaakt van een extra verplaatsingskost, indien één van onze medewerkers ter plaatse diende te komen. Het is een vaste kost die tevens in onze tarievenlijst werd opgenomen. U kunt deze terugvinden op onze website.  

 

Wegens het uitblijven van enige reactie ging kwam onze meterlezer op 26 september 2014 ter plaatse. De meterstand werd op 3 oktober 2014 verwerkt. Hieruit volgde de jaarlijkse afrekening VKP140648699. Rekening houdend met de reeds aangerekende tussentijdse facturen bedroeg deze 71,48 euro. Tot op heden werd deze niet vereffend.

 

Momenteel is het openstaand saldo bij water-link 144,29 euro (52,81 euro + 5 euro + 15 euro + 71,48 euro).

 

Er werden u geen dubbele facturen aangerekend. Een kopie van alle facturen kunt u ter nazicht terugvinden in bijlage.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien dan ook uw betaling tegemoet.

 

Met vriendelijke groeten

 

Nathalie Byl • Juridisch assistent Water-link • Mechelsesteenweg 66 • 2018 Antwerpen • www.water-link.be

----------

van: Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>

aan: "werkgroepmorkhoven@gmail.com" <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

cc: "erwin.janssens@vlaamseombudsdienst.be" <erwin.janssens@vlaamseombudsdienst.be>

datum: 20 oktober 2014 10:41

 

onderwerp: RE: Nieuwe aanvraag 19654 - Contactformulier

19:29 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, Nieuws, water | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (8)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Beste K., 

Ik verzond mijn schrijven vandaag per aangetekende brief met een rode antwoordkaart (die ik beiden zal scannen en in het dossier water-link op het internet zal plaatsen.
Ik ontving ook een antwoord van een minister die ik terzake heb aangeschreven maar, de Belgische corrupte vriendjespolitiek kennende, verwacht ik er niets van.
Vandaag ontving nogmaals een schrijven van water-link met een in gebreke stelling (kosten 15 euro)  en een dreiging met gerechtelijke actie en/of de afsluiting van het water.
Ik ben echter niet van plan om toe te geven en ik hoop dat onze actie in België, Nederland en Italië eventueel, wordt uitbreidt.
Vertalingen zouden niet slecht zijn.
Ik heb al een plan in mijn hoofd voor actie: met spandoeken en pamfletten, hartje winter voor de gebouwen van water-link in  Antwerpen.  En ook acties waarmee ik, gewapend met pamfletten en spandoeken, met een emmer water uit het vijvertje met fontein voor het Water Link gebouw ga scheppen.
Ik ben er zeker van dat we de mensen op die manier kunnen sensibiliseren, zeker nu de winter op komst is.

We worden niet alleen geteisterd door vervolgingen + spreek- en contact-verboden van activisten wiens gezinnen onder het goedkeurend oog van de justitie worden geterroriseerd.
En het zal misschien nog zover komen dat activisten en dissidenten zoals Marcel niet alleen een spreek-, contact-, verenigings- en reisverbod krijgen na in de gevangenis te zijn opgesloten en gefolterd te zijn geweest maar dat, zoals ik gisteren in een prachtige film over Paraquay heb gezien, uit het land verbannen worden. Marcel werd trouwens in 2010 uit zijn huis gezet omdat een van zijn zogenaamde slachtoffers in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelt. In 2005 reeds zei de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a - Vlaamse socialisten) in de Herentalse gemeenteraad dat hij ermee akkoord ging dat Marcel uit Morkhoven en omstreken zou verbannen worden. Peeters zei ook dat hij de door een van de zogenaamde slachtoffers van Marcel gestelde eis om de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen aan de juridische dienst van de gemeente voorleggen. Zoals je weet, is Peeters tevens Sp.a-kamerlid en was hij in de jaren '90 onder het vice-premierschap van Di Rupo Elio Di Rupo de staatssecretaris en minister van Veiligheid.
Ik heb altijd geweten dat het jarenlange media-proces tegen Marcel om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken, een operatie van de Belgische Staatsveiligheid was.

Nog een pikant detail: het voornoemde 'slachtoffer' van Marcel werd als dank voor zijn hulp voor het aanklagen van Marcel op alle mogelijke manieren politiek benoemd. Dank zij het Sp.a-bestuur van Herentals werd hij ook bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in Herentals; gemeenteraadslid; voorzitter van de Herentalse commissie voor Veiligheid en Politie; bestuurslid van de lokale politie Neteland en gemeentelijke vertegenwoordiger voor de intercommunales PIDPA en CIPAL.

De Provinciale Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (afgekort tot PIDPA of Pidpa) is een producent en distributeur van drinkwater in de provincie Antwerpen...

Hierbij volgt het sms-je van V. aan Marcel Vervloesem's kleindochter van 15 jaar dat het startsein was voor de maandenlange terreur van Vervloesem's dochter en haar gezin. De Turnhoutse justitie trad niet op tegen de terroriserende bendeleden en de Morkhoven-blogs werden zelfs versleuteld zodat de webpagina's toen een na een van het internet verdwenen.

Afzender: Hallo S.
S: Wie bent U ?
Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?
S: Hoe noem jij, wie ben jij ?
Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien. Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden wa denk je ?
Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?
Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei
Afzender: Hallo ?
Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop ik heb dan een mooi jobje voor je
Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?
Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?
Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!
Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker
Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.
Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je
Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !
Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

(V. maakt nog altijd deel uit van de bestuursraad van de lokale politieraad Neteland niettegenstaande de herhaaldelijke klachten bij oud-minister van Binnenlandse Zaken Minister Milquet, oud-justitie-minister A. Turtelboom en Elio Di Rupo die allen het zogenoemde Veiligheidscontract ondertekenden dat de veiligheid van de burger moest waarborgen. Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens werd onlangs door de klachten van V. en een bevriende politie-inspecteur van de politie Neteland die geen proces-verbaal wou opstellen van de recente aanslag op Marcel Vervloesem's dochter, moeder van 3 minderjarige kinderen, in een politiecel van de gemeente Mortsel opgesloten. Het betrof hier waarschijnlijk de cel waarin Jonathan Jacob enkele jaren geleden door leden van een speciale interventiebrigade werd doodgeslagen. De politiemannen bleven gewoon in dienst terwijl de vader van de gedode jongen wordt thans vervolgd wegens de 'schending van het recht op inzage van het gerechtelijk dossier'.)

---------

van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

"A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com>,

 micha kat <drsmkat@yahoo.com>, 

 Bert Maathuis <bertmaathuis@gmail.com>,

 Frides Laméris <frideslameris@kpnmail.nl>,

 "mr. drs. BOU" <mr.drs.bou@planet.nl>

 

datum: 16 oktober 2014 19:21

19:26 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, Nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (7)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte Heer Boeykens,

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ontving in goede orde uw mail en heeft die met belangstelling gelezen.

Ze vraagt mij u te antwoorden.

 

Milieuproblematiek hoort niet bij haar bevoegdheden.

De minister stelt voor dat u deze mail doorstuurt aan haar collega Vlaams minister Joke Schauvliege.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Rik Misseeuw

Kabinetsmedewerker Minister Hilde Crevits

 

Viceminister-president van de Vlaamse regering

Vlaams minister van Onderwijs

Consciencegebouw

Koning Albert II-laan 15

1210  Brussel

 

Tel.  02/552 68 31

Fax.  02/552 68 01

Gsm.  0477/23 33 54

 

twitter@crevits.be

www.hildecrevits.be

 

van: Misseeuw, Rik <rik.misseeuw@vlaanderen.be>

aan: "werkgroepmorkhoven@gmail.com" <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

datum: 16 oktober 2014 11:22

 

onderwerp: FW: Nieuwe aanvraag 19654 - Contactformulier

19:22 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, Nieuws, rechten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (6)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Antwerpen, 16.10.2014

Water-Link
Klantendienst
Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen

Geachte Mevrouw,
 

 

Betreft:  uw antwoorden van 13 en 15 oktober 2014 - Klantennummer .... - Contractnummer ... - Watermeter ...

Ik zal vandaag een eerste artikeltje over deze zaak publiceren waarbij ik over mijn schrijnende situatie die ertoe heeft geleid dat ik niet tijdig de meterstand van het water kon opnemen, zal schrijven.
 
Ongetwijfeld zijn er heel wat mensen die eenzelfde negatieve ervaring met de klantendienst van Water-link hebben gehad. Zij zullen, zoals ik met 'Electrabel' heb gedaan die haar klanten letterlijk oplicht, de gelegenheid hebben om over hun negatieve ervaring met Water-link te komen vertellen.
 
U bent keihard. Dus ik ben het ook.
 
Ik vraag mij af of het allemaal wel wettelijk is dat uw maatschappij zomaar eventjes 25 euro aanrekent in het geval zij de meterstand zelf komt opmeten.
 
Zoals ik u zei, is er in mijn geval duidelijk sprake van overmacht.
Ik ben geen wanbetaler en betaal mijn rekeningen steeds stipt. Dat was ook het geval in het dossier 'Water-Link'.
Ik verdien dus als goedwillende klant niet op deze manier door de klantendienst van Water-Link behandeld te worden.
 
U criminaliseert mij bovendien ook als pas verworven klant; u rekent mij onmiddellijk allerlei bijkomende kosten aan alsof ik kwaadwillig handelde; u dreigt mij in gebreke te stellen en mij hiervan de kosten te laten betalen; u dreigt ermee om een deurwaarder op mij af te sturen en, tenslotte, dreigt u er zelfs mee om de waterleiding naar mijn appartement volledig af te sluiten.
Dat laatste toont aan tot wat de zogenaamde klantendienst van Water-Link in staat is en ik denk daarbij aan mensen die werkloos zijn en betalings- of andere problemen hebben.
Zij hebben dus geen recht meer op water wat nochthans een fundamenteel mensenrecht is.
 
Welnu mevrouw, ik pik dergelijke ingesteldheid niet.
 
Vannacht kon ik, tengevolge van de problemen met uw maatschappij, de slaap niet vatten. Ik heb u een lange brief geschreven die ik u echter niet meer hoef toe te zenden en die ik stukje bij stukje zal publiceren.
 
Op het einde van deze brief komen ook de facturen ter sprake. Het is dus niet enkel maar een brief waarin ik mijn emoties etalleer, zoals u misschien gehoopt had.
 
Ik stelde het volgende vast bij het nakijken van mijn Water-Link-dossier:
1) De rekening van 2.6.2014 (voor de maanden maart, april en mei 2014), ten belope van 52,81 euro, heb ik op een correcte wijze via De Post betaald.
2) De tussentijdse factuur van 1.9.2014 ten belope van 52,81 euro, werd -zoals ik noteerde- via Belfius betaald.
3) Op 30.9.2014 ontving ik echter een aanmaning om nogmaals 57, 81 euro (waarvan 5 euro kosten) te betalen. Ik zou dus willen weten of men mij geen tweemaal dezelfde rekening wil laten betalen zoals dat bij bepaalde maatschappijen soms het geval is.
4) Ik begrijp ook niet waar u in uw hooghartige brief het zogezegde 'openstaand saldo van 129,29 euro' vandaan haalt. In de bijlage van de brief van 6.10.2014 die ik voor mij heb liggen, staan de details voor de aanrekening van verbruiksperiode van 1.3.2014 tot 3.10.2014 vermeld. Er wordt een totaal bedrag van 117,07 euro opgegeven...
 
Ik wens een correct antwoord op de voornoemde vragen. Het is immers algemeen bekend dat mensen die een beetje ouder of dement worden, niet altijd op de juistheid van de aangerekende bedragen en het betalen van facturen letten. Het gevolg hiervan is dat zij soms gedurende verschillende jaren lang, zonder dat zij het weten, dubbele facturen betaald hebben waartegen zij (en hun familie) bij hun overlijden vanzelfsprekend geen enkel verhaal meer hebben.
 
Ik vraag mij tenslotte af of de aangerekende bedragen wel juist zijn. Energie- en watermaatschappijen hebben soms de gewoonte om hun facturen op basis van een verondersteld verbruik op te stellen. Men baseert zich daarbij dikwijls op het verbruik van de klant die het appartement voordien huurde of men stelt gewoon een vast bedrag. Op het einde van het jaar volgt er dan een zogezegde eindejaars-afrekening waarbij men het verschil maakt van het werkelijke met het veronderstelde gebruik.
Mesetal krijgt de klant dan een bepaald bedrag terugbetaald maar de interesten die de te veel betaalde bedragen van haar klanten opleverde, steekt de maatschappij natuurlijk in eigen zak. Als men enkele tienduizenden klanten rekent, dan levert dit een miljoenenwinst op zonder dat men er iets voor hoeft te doen.
 
Laat me nogmaals duidelijk stellen dat ik als klant van een of andere maatschappij, geen enkele boodschap heb aan ingebrekestellingen die me 15 euro kosten en bedoeld zijn om mij af te dreigen. Ik ben nog minder gebaat bij de praktijken van een maatschappij zoals Water-Link die mij er bij het minste mee dreigt om mijn water af te sluiten.
 
Ik ben een eerlijke klant en wens niet op een maffieuze manier door u en uw klantendienst behandeld te worden.
 
Rekenende op uw klantvriendelijkheid en in afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jef J.
Lange Vlierstraat ...
2000 Antwerpen
 
 
PS. Ik zend u deze mail ook per aangetekende brief toe.
 
 
van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: info@vlaamseombudsdienst.be
cc: Dolcevia Redactie <elisabeth@dolcevia.com>,
 katholieknieuwsblad <redactie@katholieknieuwsblad.nl>,
 bart.dewever@stad.antwerpen.be,
 koen.kennis@stad.antwerpen.be,
 filip.heylen@stad.antwerpen.be,
 claude.marinower@stad.antwerpen.be,
 liesbeth.homans@stad.antwerpen.be,
 kabinet.crevits@vlaanderen.be,
 hoofdredactie <hoofdredactie@demorgen.be>,
 info@dewatergroep.be,
 haven.waterbeleid@vlaanderen.be
"A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com>,
 datum: 15 oktober 2014 17:54
 
(Omdat we ons op 16.10.14 met deze publicatie niet wilden bekend maken, werd deze brief met Jef J. ondertekend)
 

19:17 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, Nieuws | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (5)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Water-Link

Klantendienst
Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen
 
Geachte Mevrouw,
 
Betreft:  uw antwoorden van 13 en 15 oktober 2014 - Klantennummer 423244 - Contractnummer 323182 - Watermeter 214322
 
Ik zal vandaag een eerste artikeltje over deze zaak publiceren waarbij ik over mijn schrijnende situatie die ertoe heeft geleid dat ik niet tijdig de meterstand van het water kon opnemen, zal schrijven. 
 
Ongetwijfeld zijn er heel wat mensen die eenzelfde negatieve ervaring met de klantendienst van Water-link hebben gehad. Zij zullen, zoals ik met 'Electrabel' heb gedaan die haar klanten letterlijk oplicht, de gelegenheid hebben om over hun negatieve ervaring met Water-link te komen vertellen.
 
U bent keihard. Dus ik ben het ook.
 
Ik vraag mij af of het allemaal wel wettelijk is dat uw maatschappij zomaar eventjes 25 euro aanrekent in het geval zij de meterstand zelf komt opmeten.
 
Zoals ik u zei, is er in mijn geval duidelijk sprake van overmacht. 
Ik ben geen wanbetaler en betaal mijn rekeningen steeds stipt. Dat was ook het geval in het dossier 'Water-Link'.
Ik verdien dus als goedwillende klant niet op deze manier door de klantendienst van Water-Link behandeld te worden.
 
U criminaliseert mij bovendien ook als pas verworven klant; u rekent mij onmiddellijk allerlei bijkomende kosten aan alsof ik kwaadwillig handelde; u dreigt mij in gebreke te stellen en mij hiervan de kosten te laten betalen; u dreigt ermee om een deurwaarder op mij af te sturen en, tenslotte, dreigt u er zelfs mee om de waterleiding naar mijn appartement volledig af te sluiten.
Dat laatste toont aan tot wat de zogenaamde klantendienst van Water-Link in staat is en ik denk daarbij aan mensen die werkloos zijn en betalings- of andere problemen hebben.
Zij hebben dus geen recht meer op water wat een nochthans een fundamenteel mensenrecht is.
 
Welnu mevrouw, ik pik dergelijke ingesteldheid niet.
 
Vanacht kon ik, tengevolge van de problemen met uw maatschappij, de slaap niet vatten. Ik heb u een lange brief geschreven die ik u echter niet meer hoef toe te zenden en die ik stukje bij stukje zal publiceren.
 
Op het einde van deze brief komen ook de facturen ter sprake. Het is dus niet enkel maar een brief waarin ik mijn emoties etalleer, zoals u misschien gehoopt had. 
 
Ik stelde het volgende vast bij het nakijken van mijn Water-Link-dossier:
1) De rekening van 2.6.2014 (voor de maanden maart, april en mei 2014), ten belope van 52,81 euro, heb ik op een correcte wijze via De Post betaald.
2) De tussentijdse factuur van 1.9.2014 ten belope van 52,81 euro, werd -zoals ik noteerde- via Belfius betaald. 
3) Op 30.9.2014 ontving ik echter een aanmaning om nogmaals 57, 81 euro (waarvan 5 euro kosten) te betalen. Ik zou dus willen weten of men mij geen tweemaal dezelfde rekening wil laten betalen zoals ik dat bij bepaalde maatschappijen soms het geval is. 
4) Ik begrijp niet waar u in uw hooghartige brief het zogezegde 'openstaand saldo van 129,29 euro vandaan haalt. In de bijlage van de brief van 6.10.2014 die ik voor mij heb liggen, staan de details voor de aanrekening van verbruiksperiode van 1.3.2014 tot 3.10.2014 vermeld. Er wordt een totaal bedrag van 117,07 euro opgegeven...
 
Ik wens een correct antwoord op de voornoemde vragen. Het is immers algemeen bekend dat mensen die een beetje ouder of dement worden, niet altijd op de juistheid van de aangerekende bedragen en het betalen van facturen letten. Het gevolg hiervan is dat zij soms gedurende verschillende jaren lang, zonder dat zij het weten, dubbele facturen betaald hebben waartegen zij (en hun familie) bij hun overlijden vanzelfsprekend geen enkel verhaal meer hebben.
 
Ik vraag mij tenslotte af of de aangerekende bedragen wel juist zijn. Energie- en watermaatschappijen hebben soms de gewoonte om hun facturen op basis van een verondersteld verbruik op te stellen. Men baseert zich daarbij dikwijls op het verbruik van de klant die het appartement voordien huurde of men stelt gewoon een vast bedrag. Op het einde van het jaar volgt er dan een zogezegde eindejaars-afrekening waarbij men het verschil maakt van de het werkelijke verbruik en het veronderstelde gebruik.
Mestal krijgt de klant dan een bepaald bedrag terugbetaald maar de interesten die de te veel betaalde bedragen van haar klanten opleverde, steekt de maatschappij natuurlijk in eigen zak. Als men enkele tienduizenden klanten rekent, dan levert dit een miljoenenwinst op zonder dat men er iets voor hoeft te doen.
 
Laat me nogmaals duidelijk stellen dat ik als klant van een of andere maatschappij, geen enkele boodschap heb aan ingebrekestellingen die me 15 euro kosten en bedoeld zijn om mij af te dreigen. Ik ben nog minder gebaat bij de praktijken van een maatschappij zoals Water-Link die mij er bij het minste mee dreigt om mijn water af te sluiten.
 
Ik ben een eerlijke klant en wens niet op een maffieuze manier door u en uw klantendienst behandeld te worden. 
 
Rekenende op uw klantvriendelijkheid en in afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Van der Meydenstraat 12/bus 2
2140 Borgerhout
 
PS. Ik zend u deze mail ook per aangetekende brief toe.
-----
van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: Postbus Klant <Klant@water-link.be>,
datum: 15 oktober 2014 16:14

 

19:01 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, Nieuws, rechten, water, water-link | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (4)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte

 

We zijn reeds sinds augustus brieven aan het sturen naar u om uw meterstand door te geven.

 

Op de herinneringsbrief voor de meterstand staat duidelijk vermeld dat indien u niet overgaat tot het doorgeven van de meterstand, er een meterlezer zal dienen langs te komen waar een verplaatsingskost van 26,50€ aan vasthangt. Als u ons op dat moment contacteert met een goede reden waarom u nog geen meterstand kon doorgeven, kunnen we op de meterleesprocedure uitstel geven. U heeft ons echter niets laten weten.

 

Het is ook niet de verantwoordelijkheid van de huisbaas om de meters op te nemen maar aan u, de contractant, om ons deze gegevens door te geven.

 

We kunnen de kosten voor de verplaatsing van onze meterlezer niet annuleren. Om deze kosten te vermijden kan u volgend jaar tijdig de meterstand doorgeven.

 

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groeten

 

Kathia de Buysscher • Medewerker Contactcenter Water-link • Mechelsesteenweg 66 • 2018 Antwerpen www.water-link.be

van: Postbus Klant <Klant@water-link.be>

aan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

datum: 15 oktober 2014 14:06

 

onderwerp: RE: Nieuwe aanvraag 19654 - Contactformulier

18:57 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, huurders, Nieuws, rechten, water, water-link | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (3)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte Heer,

 
Betreft: Waterlink

Ik zend u hierbij mijn schrijven aan mijn huisbaas dhr. Denis V. inzake het opmeten van de watermeterstand. Zoals u kan zien dateert dit schrijven van reeds een maand geleden.
Ik heb onwaarschijnlijk veel problemen gehad met de huisbaas en zijn vrouw die de gelijkvloers en het eerste verdiep van het huis betrekken.
Zo waren er ook maandenlang problemen met de gas- en electriciteitsmaatschappij Lampiris omdat de huisbaas een stopzettingsprocedure was gestart omdat hij waarschijnlijk problemen had met de vorige huurder.
En het is alsof de Belgische justitie van al deze problemen heeft proberen te profiteren.
Zo vertelde de wijkagent aan de huisbaas dat ik 'geseind' stond en dat mijn adresverandering 'daarom zo lang geduurd had'.
Van die seining was ik zelf niet op de hoogte. Het resultaat ervan was ik door de huisbaas en zijn vrouw waarmee ik een oplopende ruzie had, gecriminaliseerd werd. Vrienden en kennissen van de eigenaars + de mensen uit de wijk vroegen zich af waarom ik geseind stond zodat ik bijna niet meer op straat durfde te komen.

Bovendien was de eigenaar van het huis naar de buurman gestapt waar ik voordien was gaan aankloppen omdat er in dat huis een appartement vrij stond. Het gerucht ging vervolgens dat de buurman mij had 'weggeselecteerd' terwijl ik met de buurman een uitgebreid gesprek had over zijn Turkse huisbaas die in heel de straat (en elders) huizen heeft opgekocht en die heeft laten opknappen door Turkse jongeren. De Stad Antwerpen betaalt de jongeren omdat zij met hun werk een 'opleiding' zouden volgen. Ik sprak met de buurman ook over de voordeur van het huis die hij op eigen kosten en na maandenlang tevergeefs te schrijven naar de rijke Turkse huisbaas, heeft moeten laten herstellen.

Brief voortijdig afgebroken (sluiting internetcafé)

-------------------

van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

aan: Postbus Klant <Klant@water-link.be>

datum: 14 oktober 2014 17:44

 

onderwerp: Re: Nieuwe aanvraag 19654 - Contactformulier

18:53 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, huurders, Nieuws, rechten, water, water-link | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (2)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Ter attentie van Water-link

Geachte Mevrouw, Mijnheer,


Ik dacht van op een simpele manier mijn meterstand weer te geven - meternummer 214322 - Codenummer 10 86 71 60 77
maar dat lukt niet per email. 
Een andere vraag: zijn er nog betalingen te verrichten ?

Ik dacht dat er een rekening was binnengekomen maar was er niet zeker van.
Ik hoop dat u mij niets aanrekent voor de meterstand.
Er waren langdurige problemen met de huisbaas en enkele dagen geleden ben ik, nadat ik het hem in september reeds gevraagd had, langs de gevaarlijke en met een plaat afgesloten trap in de kelder geklommen om er in het donker (want er is blijkbaar geen licht) met het lichtje van mijn gsm naar de meter te gaan kijken.

U zal trouwens gemerkt hebben dat de bovenburen hun brieven zelfs niet beantwoorden.

mvg

Jan Boeykens

18:45 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, daklozen, Nieuws, water, water-link | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen

Antwerpen geen recht op water.jpg

van:  Postbus Klant <Klant@water-link.be>
aan:

 Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com

 

 

Beste klant,

 

Zoals op onze meterbrief vermeld kan u de meterstand doorgeven via 3 kanalen:

 

-          Via internet: www.water-link.be via de link meterstand doorgeven.

-          Telefonisch op het gratis nummer: 0800/57 157

-          Per post op: water-link
                    PB 20041
                    0099 Scanning

 

Ondertussen zijn wij op 03.10.14 ter plaatse geweest om de meterstand te noteren.

 

Wij hebben u in een afzonderlijke mail een overzicht doorgestuurd met het openstaand saldo (129,29 EUR).

----------------------------

Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>,

 

Kopie:

 bart.dewever@stad.antwerpen.be,
 koen.kennis@stad.antwerpen.be,
 Philip Heylen <philip.heylen@stad.antwerpen.be>,
 Lu VC <ludo.vancampenhout@stad.antwerpen.be>,
 claude.marinower@stad.antwerpen.be,
 marc.vanpeel@stad.antwerpen.be,
 rob.vandevelde@stad.antwerpen.be,
 nabilla.aitdaoud@stad.antwerpen.be,
 fons.duchateau@stad.antwerpen.be,
 stadssecretaris@stad.antwerpen.be

 

18:33 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, Belgen, huurders, Nieuws, Recht, rechten, water, water-link | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-10-14

Geen recht op water in Antwerpen

Antwerp.jpg

Antwerpen, 16.10.2014

Water-Link
Klantendienst
Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen

 
Geachte Mevrouw,
 

Betreft:  uw antwoorden van 13 en 15 oktober 2014 - Klantennummer .... - Contractnummer ... - Watermeter ...

 
Ik zal vandaag een eerste artikeltje over deze zaak publiceren waarbij ik over mijn schrijnende situatie die ertoe heeft geleid dat ik niet tijdig de meterstand van het water kon opnemen, zal schrijven.
 
Ongetwijfeld zijn er heel wat mensen die eenzelfde negatieve ervaring met de klantendienst van Water-link hebben gehad. Zij zullen, zoals ik met 'Electrabel' heb gedaan die haar klanten letterlijk oplicht, de gelegenheid hebben om over hun negatieve ervaring met Water-link te komen vertellen.
 
U bent keihard. Dus ik ben het ook.
 
Ik vraag mij af of het allemaal wel wettelijk is dat uw maatschappij zomaar eventjes 25 euro aanrekent in het geval zij de meterstand zelf komt opmeten.
 
Zoals ik u zei, is er in mijn geval duidelijk sprake van overmacht.
Ik ben geen wanbetaler en betaal mijn rekeningen steeds stipt. Dat was ook het geval in het dossier 'Water-Link'.
Ik verdien dus als goedwillende klant niet op deze manier door de klantendienst van Water-Link behandeld te worden.
 
U criminaliseert mij bovendien ook als pas verworven klant; u rekent mij onmiddellijk allerlei bijkomende kosten aan alsof ik kwaadwillig handelde; u dreigt mij in gebreke te stellen en mij hiervan de kosten te laten betalen; u dreigt ermee om een deurwaarder op mij af te sturen en, tenslotte, dreigt u er zelfs mee om de waterleiding naar mijn appartement volledig af te sluiten.
Dat laatste toont aan tot wat de zogenaamde klantendienst van Water-Link in staat is en ik denk daarbij aan mensen die werkloos zijn en betalings- of andere problemen hebben.
Zij hebben dus geen recht meer op water wat nochthans een fundamenteel mensenrecht is.
 
Welnu mevrouw, ik pik dergelijke ingesteldheid niet.
 
Vannacht kon ik, tengevolge van de problemen met uw maatschappij, de slaap niet vatten. Ik heb u een lange brief geschreven die ik u echter niet meer hoef toe te zenden en die ik stukje bij stukje zal publiceren.
 
Op het einde van deze brief komen ook de facturen ter sprake. Het is dus niet enkel maar een brief waarin ik mijn emoties etalleer, zoals u misschien gehoopt had.
 
Ik stelde het volgende vast bij het nakijken van mijn Water-Link-dossier:
1) De rekening van 2.6.2014 (voor de maanden maart, april en mei 2014), ten belope van 52,81 euro, heb ik op een correcte wijze via De Post betaald.
2) De tussentijdse factuur van 1.9.2014 ten belope van 52,81 euro, werd -zoals ik noteerde- via Belfius betaald.
3) Op 30.9.2014 ontving ik echter een aanmaning om nogmaals 57, 81 euro (waarvan 5 euro kosten) te betalen. Ik zou dus willen weten of men mij geen tweemaal dezelfde rekening wil laten betalen zoals dat bij bepaalde maatschappijen soms het geval is.
4) Ik begrijp ook niet waar u in uw hooghartige brief het zogezegde 'openstaand saldo van 129,29 euro' vandaan haalt. In de bijlage van de brief van 6.10.2014 die ik voor mij heb liggen, staan de details voor de aanrekening van verbruiksperiode van 1.3.2014 tot 3.10.2014 vermeld. Er wordt een totaal bedrag van 117,07 euro opgegeven...
 
Ik wens een correct antwoord op de voornoemde vragen. Het is immers algemeen bekend dat mensen die een beetje ouder of dement worden, niet altijd op de juistheid van de aangerekende bedragen en het betalen van facturen letten. Het gevolg hiervan is dat zij soms gedurende verschillende jaren lang, zonder dat zij het weten, dubbele facturen betaald hebben waartegen zij (en hun familie) bij hun overlijden vanzelfsprekend geen enkel verhaal meer hebben.
 
Ik vraag mij tenslotte af of de aangerekende bedragen wel juist zijn. Energie- en watermaatschappijen hebben soms de gewoonte om hun facturen op basis van een verondersteld verbruik op te stellen. Men baseert zich daarbij dikwijls op het verbruik van de klant die het appartement voordien huurde of men stelt gewoon een vast bedrag. Op het einde van het jaar volgt er dan een zogezegde eindejaars-afrekening waarbij men het verschil maakt van het werkelijke met het veronderstelde gebruik.
Mesetal krijgt de klant dan een bepaald bedrag terugbetaald maar de interesten die de te veel betaalde bedragen van haar klanten opleverde, steekt de maatschappij natuurlijk in eigen zak. Als men enkele tienduizenden klanten rekent, dan levert dit een miljoenenwinst op zonder dat men er iets voor hoeft te doen.
 
Laat me nogmaals duidelijk stellen dat ik als klant van een of andere maatschappij, geen enkele boodschap heb aan ingebrekestellingen die me 15 euro kosten en bedoeld zijn om mij af te dreigen. Ik ben nog minder gebaat bij de praktijken van een maatschappij zoals Water-Link die mij er bij het minste mee dreigt om mijn water af te sluiten.
 
Ik ben een eerlijke klant en wens niet op een maffieuze manier door u en uw klantendienst behandeld te worden.
 
Rekenende op uw klantvriendelijkheid en in afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jef J.
Lange Vlierstraat ...
2000 Antwerpen
 
PS. Ik zend u deze mail ook per aangetekende brief toe.
 

07-10-14

Wonen: Antwerpen doet een inspanning

Jan Boeykens

Vandaag kregen we een brief van de Stad Antwerpen in onze bus inzake het onderzoek naar woonkwaliteit. Daarin staat het volgende:

De Stad Antwerpen dat allen inwoners veilig en kwaliteitsvol wonen. Daarom bezoeken stadsmedewerkers alle huurwoningen. Ze onderzoeken of de woningen voldoen aan de minimale veiligheids- en kwaliteitsnormen volgens de Vlaamse Wooncode.

Ook uw huurwoning wordt binnenkort bezocht. Zo wil de stad een bijdrage leveren aan uw wooncomfort en u nuttige informatie geven over de veiligheid en de kwaliteit van uw huurwoning. de stadsmedewerkers zullen overdag bij u aanbellen. Als u niet thuis bent, steken ze een kaartje in de bus om een afspraak te maken. U kunt ook zelf al een afspraak maken via bovenstaande gegevens. Het onderzoek duurt niet lang en is gratis. De eigenaar van uw woning is ook op de hoogte gebracht.

Als uw woning niet voldoet aan de minimale veiligheids- en kwaliteitsnormen, dan maant de stad de eigenaar aan de gebreken op te lossen. Na de herstellingswerken volgt er een hercontrole.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op. De gegevens vindt u bovenaan deze brief. Ik dank u alvast voor uw medewerking.

Vriendelijke groeten,

Ann Neels, bedrijfsdirecteur

(Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen 1, 2000 Antwerpen 1

Contact: Werner Van Steenvoort 03 338 21 38 werner.vansteenvoort@stad.antwerpen.be – Frank De Pauw 03 338 22 80 frank.depauw@stad.antwerpen.be

PS. Laat ons hopen dat de Stad Antwerpen in de toekomst ook de verhoging van de huurprijzen beter gaat kontroleren. Die zijn de laatste jaren enorm gestegen en heel wat mensen met een minimum-inkomen ondervinden hierdoor problemen. Om aan een sociale woning te geraken, moet men zich eerst laten inschrijven. Men wordt dan op een wachtlijst geplaatst maar het duurt soms 8 jaren vooraleer men een sociale woning kan betrekken. Gezinnen met kinderen krijgen meestal voorrang alhoewel dit niet vanzelfsprekend is en de inschrijvingslijsten met de aanvragen, beter gerespecteerd dienen te worden. Wie het eerst een sociale woning aanvraagt, moet het eerst voor dergelijke woning in aanmerking komen en niemand mag worden bevoordeeld.

————

Onderzoek woonkwaliteit huurwoningen

Als u een woning, appartement of studio huurt met ernstige gebreken, kan u dit melden aan de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente of bij de dienst huisvesting van het OCMW. Zij zullen de situatie dan met u bespreken en onderzoeken. Indien nodig wordt het Agentschap Wonen Vlaanderen ingeschakeld om over te gaan tot een woningonderzoek. Een volgende stap is eventueel het inschakelen van de Inspectie RWO Antwerpen.

Op de site www.bouwenenwonen.be vindt u meer informatie over het woningonderzoek, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid. U klikt gewoon op ‘huren’ en dan op ‘particulier’ Daar is alle informatie terug te vinden die u in dit verband nodig heeft, zoals “problemen met de kwaliteit van uw woning”, “handboek voor huurders” en dergelijke.

http://www.schelle.be/wonen-en-milieu/ruimtelijke-ordenin...

19:06 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, wonen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |