15-11-14

Antwerpen: Problemen met Water-Link

Gantman

Brief aan de Vlaamse Ombudsman

Ik heb de factuur van Water-link die profiteerde van uw partijdige tussenkomst, betaald maar ben niet akkoord met de aangerekende kosten, zoals ik u schreef. Het gaat hier om een factuur van maar liefst 96 euro en het is onduidelijk waar die kosten allemaal vandaan komen.

U hield geen rekening met de foto's waaruit bleek dat ik de kelder niet kon betreden en het feit dat de Antwerpse Wooninspectie die de kelder niet is ingegaan vanwege de stapels rommel en het gevaar van een ongeval, dit in haar rapport genoteerd heeft.

Het is inderdaad zo dat een factuur voor een bepaalde maand, alhoewel als 'betaald' genoteerd in mijn administratie, niet betaald leek zoals ik twee weken geleden geconstateerd heb door mijn rekeningen na te kijken. Ik heb die toen onmiddellijk betaald terwijl u mij met Water-Link als een wanbetaler afschilderde.

Ik wist helemaal niets van het feit dat er nog aansluitingskosten dienden betaald te worden alhoewel ik dit grondig zal nakijken aangezien men mij geen herinnering ter zake stuurde.

Er komt in ieder geval nog een staartje aan deze zaak omdat u mijn klacht niet naar behoren hebt behandeld en ik mij reeds lang vragen stel over de werking van de Vlaamse Ombudsdienst die bijvoorbeeld ook de mensen die slachtoffer worden van de onverklaarbare facturen van Electrabel, niet verder helpt en zich ook in die zaken partijdig opstelt.

Ik heb de indruk dat u deze mensen als wanbetalers beschouwt zonder de zaken grondig te onderzoeken.

hoogachtend

-----

Foto: André Gantman (NV-A), advocaat en chef van Water Link die enkele jaren geleden nog stelde dat hij 'geen politieke benoemingen aanvaardt". Zoals men weet, wil de NV-A op alles en iederééén besparen. Ook de prijzen van water en electriciteit (terwijl heel wat mensen hun facturen niet kunnen betalen) gaan de hoogte in.

De commentaren zijn gesloten.