05-06-14

Dakloos door de schuld van de overheid

dakloos.jpg

Als men in Borgerhout (Antwerpen) komt wonen, moet men meer dan 2 maanden wachten vooraleer de gemeentelijke administratie voor een adresverandering en een nieuwe identiteitskaart heeft gezorgd.

Gevolg hiervan is dat men problemen krijgt met zijn administratie en alles in het honderd loopt.

Door het geknoei van de administratie, worden veel mensen dakloos.

18:58 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, België, Dakloos, overheid, schuld | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

03-06-14

Sociale huurwoningen worden onbetaalbaar

afbraak.jpg

'Sociale huurwoningen niet meer te betalen' schreef Michael van Helden op 30.8.2012...

Sinds 2011 laat de Nederlandse overheid toe dat de huur voor nieuwe huurders van sociale huurwoningen met 120 euro per maand kan verhoogd worden.  Daardoor kunnen de mensen met lagere inkomens die zich geen gewone huurwoning kunnen permiteren, ook geen sociale huurwoning meer bekomen.

Deze trend zet zich ook in België door.

Iemand die werkzoekende is of over een zogenoemd vervangingsinkomen beschikt dat nauwelijks voldoende is om mee rond te komen, en die jarenlang op een wachtlijst voor het bekomen van een sociale woning stond, heeft geen financiële middelen meer om een sociale woning te betalen.

Ook in België rijzen de huurprijzen de pan uit en de Belgische regering voert een politiek die uitsluitend in het belang is van de bezitters van woningen.

Het is onbegrijpelijk dat de Sp.a (Vlaamse socialistische partij) die voortdurend op een felle manier tegen de sociale afbraak keert, niet gepleit heeft voor een huurcontrole.  

Het aantal daklozen in België neemt elk jaar toe omdat de minder-begoeden geen huurwoning of sociale huurwoning meer kunnen betalen.

http://www.huur.nl/huren/wonen/sociale_huurwoningen_niet_meer_te_betalen.asp

04-03-14

Justitie: Iederéén heeft recht op een menselijke behandeling

uithuiszetting.jpg

 

4.3.2014

 
Geachte Mevrouw Claeys,
Beste Caty,
 
Ik ken je dossier niet in verband met die uithuiszetting.
 
Anderzijds stel ik vast dat die, begrijpelijkerwijze, allerlei emotionele reacties bij jou en je vrienden heeft opgeroepen.
Van de vrederechter die er voor de lieve VREDE is en die zich onpartijdig en verzoenlijk in elke zaak zou moeten opstellen, moet je waarschijnlijk waarschijnlijk niets meer verwachten gezien men je, na je emotionele reacties, gecriminaliseerd heeft. 
Als ik het goed begrepen heb, heeft men immers vanwege mogelijke acties, de politie opgetrommeld op de dag dat de zitting voor de vrederechter plaats heeft gehad.
Je blijkt nu als een soort criminele die 'geweld kan gaan gebruiken en een gevaar kan zijn voor de openbare orde' beschouwd.
Dat wil zeggen dat heel dat politie- en justitieapparaat zich nu, zonder met menselijke gevoelens rekening te houden, tegen jou keert.
 
Ik heb dat reeds meer vastgesteld in zaken zoals uithuiszettingen.
Men dreigt voor een deel terecht of volledig ten onrechte uit zijn huis te worden gezet.
Men verzet zich daar natuurlijk tegen en geraakt boven zijn theewater. De situatie met de eigenaar escaleert.
Men rekent op de vrederechter die van al die emotionele toestanden echter niets moet weten.
En dan is er het politie- en justitieapparaat die de persoon die zich soms hopeloos en machteloos voelt, gewoon platwalst (kosten van een expert, een deurwaarder, advocaten enzoverder).
In feite komt dat neer op repressie omdat er met het oorspronkelijke probleem (de misschien onterechte dreigende uithuiszetting en de emoties die dit oproept), geen rekening meer wordt gehouden.
 
Ik heb besloten om op jou zaak te reageren omdat ikzelf tal van onrechtvaardigheden heb gekend en gezien heb hoe een gezinnetje van 4 personen (waaronder een 80-jarige zieke vrouw), en, in een ander geval, een bestuurslid van onze vereniging, zonder meer uit hun sociale woning werden gezet terwijl hun 'tegenstander' zullen we maar zeggen een totaal corrupte figuur is waarover zo'n 30-tal PV's bestaan over het sexueel misbruikt van jongetjes. Deze man heeft verder de kinderpornozaak Zandvoort mee helpen toedekken; wou zich met alle mogelijke middelen waarmaken in de politiek zodat hij inmiddels Sp.a-gemeenteraadslid geworden is; heett door een reeks politiek benoemingen inmiddels zeer goede contacten met de politie en de justitie en zetelt - tenslotte- reeds jarenlang in het bestuur van de sociale woonmaatschappij die het gezinnetje en ons bestuurslid uit hun woning heeft gedreven.
 
Ik heb alle bevoegde ministers en politici gecontacteerd om tegen deze gang van zaken te protesteren omdat ik dacht ze een rotte appel wel uit de mand zouden halen. Maar nu blijkt die mand vol met rotte appels te zitten zodat een rotte appel minder of meer geen verschil uitmaakt.
 
Tja, wat kan men in zo'n geval dan nog doen als ook het justitieapparaat onbetrouwbaar blijkt ?
 
Het kan zijn dat je voor een deel ongelijk hebt maar ik kan me daar eigenlijk moeilijk nog iets van aantrekken.
Ik wens alleen dat er gerechtigheid komt in de dossiers waarrond ik jaren heb gewerkt.
 
Ik hoop dat mijn inspanningen ertoe zullen bijdragen dat je door de Justitie op een menselijke manier zal worden behandeld.
Er zijn veel mensen die in deze moeilijke tijden, op straat worden gezet en dakloos geraken.
Ik heb besloten om voor deze mensen op te komen.
 
Nogmaals: ik ken jou dossier niet maar ik vind wel dat er een oplossing moet betracht worden en dat je op een menselijke manier moet behandeld worden.
 
 
mvg
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

21-11-13

Daklozen blijven in de koude slapen

Brusselse winteropvang voor daklozen opnieuw uitgesteld

Brussel, 19 november 2013

De winteropvang voor daklozen in Brussel wordt opnieuw uitgesteld. Eerder werd de begindatum van vorige vrijdag al verlegd naar vandaag, maar ook nu ontbreken nog handtekeningen op de conventie. Dat meldt brusselnieuws.be en wordt bevestigd door het kabinet van bevoegd minister Grouwels, die benadrukt dat voor hen de opvang wel van start kan gaan.

Volgens Samusocial, organisator van de winteropvang, wordt er pas gestart met de winteropvang als alle betrokkenen de conventie getekend hebben. Dat is al gebeurd door de bevoegde ministers Grouwels (CD&V) en Huytebroeck (Ecolo), maar nog niet door het OCMW van de Stad Brussel. Voorzitter Yvan Mayeur (PS) zou dat pas donderdag doen, waardoor er woensdagavond nog geen daklozen opgevangen kunnen worden, zoals gepland.

'Wat ons betreft kan de winteropvang wel al starten', luidt het op het kabinet van Grouwels. 'Zelfs al wordt er pas donderdag/morgen getekend door de andere betrokkenen, want Samusocial is zeker dat het een budget heeft om de opvang te organiseren.'

Na eerdere strubbelingen tussen de ministers Grouwels en Huytebroeck (Ecolo) enerzijds en Samusocial en het OCMW van de Stad Brussel anderzijds, werd maandag overeengekomen om de winteropvang woensdag te starten. Normaal gezien moest dat vorige vrijdag al gebeuren, maar de OCMW-voorzitter wilde extra financiële garanties en de opname van het OCMW in de conventie. Op het overleg kwam een akkoord, maar enkel de ministers hebben dat al ondertekend.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20131120_00847884

02:09 Gepost door slaapkamer-expert in actie, Actualiteit, Dakloos, daklozen, koude | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-11-13

Brusselse winteropvang daklozen eindelijk van start

Vier weken geleden moesten wij vaststellen dat daklozen met matrassen, stukken karton of rolstoelen, beschutting zochten nabij de stations te Antwerpen en te Brussel.

Men kan zich afvragen waarom de overheden zolang wachten met de opvang van daklozen en waarom zij deze mensen zolang in mensonterende omstandigheden laten leven...

===

18.11.2013

De Brusselse winteropvang voor daklozen gaat morgen van start. Normaal moest dat vrijdag al gebeuren, maar organisator Samusocial wou de conventie met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en het OCMW van de Stad Brussel toen niet ondertekenen. Vandaag is er dan toch een akkoord gekomen tussen alle partijen. Dat meldt bevoegd GGC-lid Brigitte Grouwels (CD&V) vandaag in een persbericht.

Het is de derde keer dat de winteropvang in Brussel via een conventie wordt geregeld tussen de GGC, het OCMW van Brussel en Samusocial. Die laatste wou vorige week nog geen akkoord ondertekenen, maar vandaag zijn de plooien gladgestreken. In de overeenkomst worden de engagementen van alle partijen opgenomen over onder meer de finaciering en onthaalopdrachten.

Nog tot eind maart kunnen elke nacht 400 daklozen terecht nacht in de winteropvang in de Koningsstraat. Het gebouw is eigendom van het OCMW van de Stad Brussel. De GGC besteedt 1,1 miljoen euro aan de organisatie van de opvang. In 2004 was dat nog maar 92.000 euro. Daklozen met een hond zijn niet toegelaten in de reguliere winteropvang. Elke nacht van de winteropvang kunnen er zestien van hen terecht in containers aan het Centraal Station, in samenwerking met de Stichting Prins Laurent en Hoeksteen vzw.

In het dagopvangproject 'Winter 86.400' geven verschillende organisaties hulp aan Brusselse thuislozen tijdens de winteropvang, zoals bijkomende psychosociale steun en de versterking van het doucheaanbod. Hoofddoel is de rehabilitatie van thuislozen op lange termijn, een project dat 300.000 euro subsidie krijgt van de GGC.

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1742397/2013/11/18/Brusselse-winteropvang-daklozen-morgen-van-start.dhtml

15:30 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Dakloos, daklozen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrede op Aarde aan Alle Mensen van Goeden Wil

 

00:42 Gepost door slaapkamer-expert in aarde, Actualiteit, Dakloos, vrede | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-11-13

Recht op Wonen: Machtsvertoon tegenover krakers

Machtsvertoon tegenover Brusselse krakers
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/brussel/131104_GesukloosterPC

"Was zoveel machtsvertoon tegen enkele krakers echt nodig?"
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/01/19/was-zoveel-machtsvertoon-tegen-enkele-krakers-echt-nodig

'Gentse politie zet 7 krakers met groot machtsvertoon uit panden'
http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid906091/politie-ontruimt-kraakpanden-in-gent.aspx

Breda: 'leegstaande panden werden eerder al gekraakt en met fors machtsvertoon ontruimd'
http://breda.sp.nl/slagkracht/sk0409.pdf

Krakers buigen hoofd voor indrukwekkende politiemacht - 150 agenten voor zeven makke krakers
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=6434R41L

Europees Jaar voor de bestrijding van de Armoede en Sociale Uitsluiting: « Huisvesting is een basisbehoefte voor elke persoon. Het is een universeel recht. De toegang tot huisvesting, tot een gepaste woning moet voor iedereen gewaarborgd worden ! »
http://www.bapn.be/documents/Thema's/huisvesting/Recht%20op%20wonen%20-%20BAPN%20-%2026-03-2010.pdf

http://kraken.wonen.ws/

Kraaksteungroephttp://krakengent.squat.net/?page_id=263

'Minister Van den Bossche wil recht op betaalbaar wonen afdwingbaar maken'
http://trends.knack.be/economie/nieuws/immo/van-den-bossche-wil-recht-op-betaalbaar-wonen-afdwingbaar-maken/article-4000177083116.htm

Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie
Adres: Martelaarsplein 7, 1000 Brussel
Telefoon 02 552 61 00
Fax 02 552 61 01
E-mail: kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be

15:08 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Dakloos, krakers, recht op wonen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Machtsvertoon tegenover Brusselse krakers

Enkele weken geleden reeds zag men in het Centraal Station en in de Metro op de Groenplaats te Antwerpen, daklozen bescherming zoeken tegen de koude.

Ofwel sliepen zij op een stuk karton (zonder deken)ofwel hadden zij hun rolstoelen dicht bij elkaar geplaatst en zich tegen de glasramen van de Carrefour gezet in de hoop dat zij van de warmte zouden kunnen genieten.

In Brussel was het niet veel beter.  Daklozen sliepen er op matrassen tegen de wand van het Zuid-Station en probeerden te profiteren van het beetje warme lucht dat er uit het station ontsnapt.

Doordat de overheid niet tijdig ingrijpt, zit er voor heel wat daklozen niets anders op dan vervallen en leegstaande woningen te kraken van waaruit ze dan worden verjaagd.

Het is op die manier dat de leegstaande woningen verder verkrotten en het daklozenprobleem nog verder toeneemt.

----

Brussels winterplan vervroegd in actie voor daklozen Gesù

4/11/2013

Er is een oplossing in de maak voor de krakers van het Gesù-klooster in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node. Het Brussels Gewest laat het winterplan vanavond al intreden zodat de verdreven krakers onderdak kunnen krijgen bij de daklozenorganisatie Samusocial. Voor een honderdtal anderen is er in de loop van de week opvang voorzien. Het vervallen klooster in Sint-Joost werd vanmorgen voor dag en dauw ontruimd.

De ontruiming verliep met veel machtsvertoon. Volgens burgemeester Emir Kir (PS) omdat de politie niet wist waaraan ze zich moest verwachten. "Maar de operatie is uiteindelijk heel rustig verlopen en met heel weinig weerstand. Alles is heel goed gegaan, er zijn geen gewonden gevallen."

In het klooster verbleven zo'n 200 mensen, maar heel wat onder hen zijn gisteravond zelf al vertrokken uit vrees voor een gedwongen verblijf in een gesloten centrum. Na de uitzetting vanmorgen zijn een honderdtal bewoners, onder hen ook kinderen, per bus naar een tijdelijk crisiscentrum in een sportzaal in de Groenstraat gebracht.

Daar kregen ze sociale begeleiding van het OCMW, Samusocial en Fedasil. Voor elke familie is een sociaal dossier opgemaakt. De gemeente stelde negen tijdelijke verblijfplaatsen ter beschikking, waarvan er acht snel beschikbaar moeten zijn. Het Brussels Gewest bood elf plaatsen aan.

"Er zal geen enkel kind op straat komen te staan. Schoolgaande kinderen zijn prioritair", aldus burgemeester Kir die erop hamerde dat de bezetters zo snel mogelijk opnieuw in de maatschappij geïntegreerd moeten worden in samenwerking met de sociale diensten.

"En dat gaat niet door hen in een ander, groot en onveilig gebouw onder te brengen. Een echt dak boven het hoofd en werk vinden zijn de enige manieren voor een menswaardig bestaan", aldus Kir. Wie werkt, zal ook huur moeten betalen. "Het is belangrijk voor hun verantwoordelijkheidsgevoel dat ze huishuur betalen", zegt hij daarover in "Terzake". "Wij willen een voorbeeld zijn voor de rest van het gewest."

Ondanks de extra opvang bleek al gauw dat er nog voor 130 mensen opvang nodig was. Na overleg met Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS), de gemeenschapsministers Brigitte Grouwels (CD&V) en Evelyne Huytebroeck (Ecolo) en de gemeente Sint-Joost is vanavond beslist om het winteropvangplan voor daklozen vanavond al te laten intreden. Dat plan zou normaal op 15 november van start gaan.

De krakers die vanavond nog opgevangen worden in de Groenstraat, krijgen in de loop van de week tijdelijk onderdak in een appartement van de gemeente. Het gaat om een honderdtal mensen van wie een sociaal dossier is opgesteld, onder hen zijn ook 60 minderjarigen.

Overigens zijn vandaag ook 14 krakers van het Gesù-klooster ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Het gaat om mensen die illegaal in ons land verbleven. Onder hen zijn ook vier minderjarigen.

Volgens de woordvoerder van de Dienst Vreemdelingenzaken zal elk dossier apart worden bekeken. "Op basis hiervan gaan we beslissen wie in ons land mag blijven, wie het land moet verlaten of wie naar een gesloten centrum wordt gestuurd in afwachting van een terugkeer naar het land van herkomst."

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/brussel/131104_GesukloosterPC

"Was zoveel machtsvertoon tegen enkele krakers echt nodig?"
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/01/19/was-zoveel-machtsvertoon-tegen-enkele-krakers-echt-nodig

14:11 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Dakloos, krakers | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-04-11

Ieder van ons heeft recht op een dak en een woonbare omgeving

luttePourLogement.jpg

18:28 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Dakloos | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recht op, dak, woonbare omgeving |  Facebook |