04-03-15

Huren in Antwerpen - De saga in de Van der Meydenstraat

van der Meydenstraat saga.JPG

Beste X,

Het nieuwe appartement valt best mee.

Wat een verschil met het vorige appartement waarin ik, met de huisbaas erbij, over geen enkele privacy beschikte. Alhoewel het een mooi appartementje  was, kon men de minste scheet horen (alles in hout) en de metalen trap die de eigenaars gebruikten om mij in het voortdurende conflict te provoceren, maakte de situatie onleefbaar. Daarbij kwam nog bij dat de bovenburen goed overeen kwamen met de eigenaars en hetzelfde over mij dachten. Aangenaam wonen met een voortdurende negatieve sfeer om je heen van mensen die met vooroordelen geboren zijn !

De problemen met de gas en elektriciteitsmaatschappij die de  spanningen vanaf het begin deden oplopen, hadden - heb ik zopas in een oude brief van energieleverancier Lampiris gelezen - te maken met het feit dat de vorige huurder, zonder Lampiris te verwittigen, vertrokken was. Maar dat moeten de eigenaars geweten hebben want normaal gezien is er een overname van gas en elektriciteit via een energie-overname-formulier voorzien dat door de vertrekkende huurder en de nieuwe huurder of tussen de eigenaar en de nieuwe huurder moet ondertekend worden.
En mevrouw de huisbazin is 'coach' van een 12-koppige sociale vereniging die in huren en werken gespecialiseerd is.
 
Ik had de gas en elektriciteit vorige week per aangetekende brief laten afsluiten.
Op 28 2 15,  bij de controle van het appartement door de huisbaas en huisbazin en de teruggave van de sleutels, had mevrouw de huisbazin trouwens zo'n overnamedocument bij.  Ik heb dat met haar dan maar getekend omdat zij of de nieuwe huurder anders kosten moet maken voor het opendraaien van de gas en elektriciteitskraan. Eigenlijk een beetje zot van mij na dat klachtje dat de huisbaas enkele weken geleden tegen mij indiende. Dat gebeurde, volgens de huisbazin, 'op advies van een politieagent'.
Zij verklaarde dat men het klachtje, na de betaling van de laatste maand huur, had ingediend omdat men er 'niet zeker van was dat ik ongedwongen het appartement zou verlaten'.  De verhuis was echter al voor 22 2 2015 geregeld.
De huisbaas heeft een andere uitleg. Volgens hem heb ik mij schuldig gemaakt aan 'woonstschennis' en hij heeft zijn kuisvrouw (die mogelijks in het zwart werkt) daarbij als getuige opgeroepen. Ik denk niet dat zijn kuisvrouw hem dus zal tegenspreken.
Hij kan vanzelfsprekend ook rekenen op de steun van zijn vrouw die op het moment dat ik aanklopte om voor de zoveelste keer te vragen om rekening te houden met die metalen trap die als een soort klankkast in mijn appartement weergalmde, niet thuis was.
Hij voert de getuigenis van zijn kuisvrouw aan als een 'overtuigend bewijs'.
De man is echter nogal loslippig als hij zich in een driftbui bevindt. 'Jij hebt me toch ook laten verhoren', vroeg hij mij alsof dit een voldoende reden is om je huurder die je 590 euro per maand opbracht, nog eens extra na te trappen bij het einde van het huurcontract.
Het gaat hier duidelijk om een wraakaktie.
 
Kort na het sluiten van het huurcontract en ten gevolge van de oplopende spanningen rond Lampiris; de adreswijziging die 2 maanden op zich liet wachten terwijl de wijkagent mij had beloofd om 'binnen de 2 weken langs te komen' en het wekenlang op en neer lopen van de kinderen op de metalen trap, contacteerde mijn (ex-)huisbaas onze huur-buurman alwaar ik enkele maanden voordien al voor het huren van een appartement was gaan informeren. Volgens mijn huisbaas had deze man mij 'weg geselecteerd' terwijl wij daarentegen een lang en aangenaam gesprek hadden gevoerd op zijn appartement.
Maar mijn ex-huisbaas die me terug buiten wilde, contacteerde niet alleen de huur-buurman maar informeerde bovendien bij de wijkagent die hij goed kent.  De wijkagent beweerde tegenover mijn ex-huisbaas dat de adresverandering 'zolang geduurd had omdat ik geseind stond'. Ja, toen was het hek natuurlijk van de dam. Het is niet de taak van een wijkagent om een huisbaas die in conflict ligt met een huurder, te informeren over het politie-dossier van zijn huurder. Het is nogal vanzelfsprekend dat, in geval van een conflict, de huisbaas deze informatie zal aanwenden om zijn huurder te criminaliseren en buiten te pesten.
Het nieuws over de seining waarvan ik zelf niks afwist, ging natuurlijk rond als een vuurtje en iederéén vroeg zich af waarom 'de nieuwe huurder geseind stond'.
Ik heb toen bij de Inspectiedienst (klantendienst) van de politie op de Oudaan te Antwerpen, een klacht ingediend tegen de wijkagent die ik echter niet aan de schandpaal wou nagelen alhoewel hij mij door zijn loslippigheid onherstelbaar heeft geschaad. Tijdens het onderzoek naar mijn klacht waarvan ik niets meer verneem, werd ook mijn huisbaas verhoord...
 
wordt vervolgd
-----------------
 
Saga:
 
In een saga is er vaak sprake van complotten, intrige en moord.

De schrijfstijl is meestal onpersoonlijk, bondig, zonder uitleg. Gebeurtenissen zijn gewoon gebeurtenissen; iedereen legt zich bij het lot neer. Personages worden vaak maar kort geïntroduceerd, Er was eens een man genaamd..., soms gevolgd door een korte biografie met verwantschappen en relaties met andere figuren in de saga. Ze worden getekend door hun handelingen, of af en toe door zinnetjes als Hij was een vreselijke schurk of Hij was een machtig hoofdman. Belangrijke figuren komen ook in andere saga’s voor. De verhoudingen tussen mensen waren ingewikkeld, door vriendschap, bloedverwantschap, huwelijk, en woonplaats.

Vaak moeten er (soms ten nadele van de held) vijanden worden verslagen. Het leven is kort, onzeker, en iemands waarde ligt in zijn eer in gevechten.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Saga_%28literatuur%29

16:17 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, huren, huurder, Nieuws, woningen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-10-14

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (12)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte heer Boeykens,

 

Zodra u meer informatie heeft betreffende de betaling, dan vernemen wij dit graag van u.

 

Uw dossier is mij sinds kort bekend, vandaar dat ik enkele medewerkers heb gevraagd voorgaande communicatie te bezorgen.

Zodoende water-link samen met u tot een correcte oplossing kan komen.

 

Met vriendelijke groeten

 

Nathalie Byl • Juridisch assistent Water-link • Mechelsesteenweg 66 • 2018 Antwerpen • www.water-link.be

----

van: Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>

aan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

datum: 22 oktober 2014 08:04

 

onderwerp: RE: Nieuwe aanvraag 19654 - Contactformulier

19:38 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, huurder, huurders, Nieuws, rechten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-10-14

Geen recht op water in Antwerpen

Antwerp.jpg

Antwerpen, 16.10.2014

Water-Link
Klantendienst
Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen

 
Geachte Mevrouw,
 

Betreft:  uw antwoorden van 13 en 15 oktober 2014 - Klantennummer .... - Contractnummer ... - Watermeter ...

 
Ik zal vandaag een eerste artikeltje over deze zaak publiceren waarbij ik over mijn schrijnende situatie die ertoe heeft geleid dat ik niet tijdig de meterstand van het water kon opnemen, zal schrijven.
 
Ongetwijfeld zijn er heel wat mensen die eenzelfde negatieve ervaring met de klantendienst van Water-link hebben gehad. Zij zullen, zoals ik met 'Electrabel' heb gedaan die haar klanten letterlijk oplicht, de gelegenheid hebben om over hun negatieve ervaring met Water-link te komen vertellen.
 
U bent keihard. Dus ik ben het ook.
 
Ik vraag mij af of het allemaal wel wettelijk is dat uw maatschappij zomaar eventjes 25 euro aanrekent in het geval zij de meterstand zelf komt opmeten.
 
Zoals ik u zei, is er in mijn geval duidelijk sprake van overmacht.
Ik ben geen wanbetaler en betaal mijn rekeningen steeds stipt. Dat was ook het geval in het dossier 'Water-Link'.
Ik verdien dus als goedwillende klant niet op deze manier door de klantendienst van Water-Link behandeld te worden.
 
U criminaliseert mij bovendien ook als pas verworven klant; u rekent mij onmiddellijk allerlei bijkomende kosten aan alsof ik kwaadwillig handelde; u dreigt mij in gebreke te stellen en mij hiervan de kosten te laten betalen; u dreigt ermee om een deurwaarder op mij af te sturen en, tenslotte, dreigt u er zelfs mee om de waterleiding naar mijn appartement volledig af te sluiten.
Dat laatste toont aan tot wat de zogenaamde klantendienst van Water-Link in staat is en ik denk daarbij aan mensen die werkloos zijn en betalings- of andere problemen hebben.
Zij hebben dus geen recht meer op water wat nochthans een fundamenteel mensenrecht is.
 
Welnu mevrouw, ik pik dergelijke ingesteldheid niet.
 
Vannacht kon ik, tengevolge van de problemen met uw maatschappij, de slaap niet vatten. Ik heb u een lange brief geschreven die ik u echter niet meer hoef toe te zenden en die ik stukje bij stukje zal publiceren.
 
Op het einde van deze brief komen ook de facturen ter sprake. Het is dus niet enkel maar een brief waarin ik mijn emoties etalleer, zoals u misschien gehoopt had.
 
Ik stelde het volgende vast bij het nakijken van mijn Water-Link-dossier:
1) De rekening van 2.6.2014 (voor de maanden maart, april en mei 2014), ten belope van 52,81 euro, heb ik op een correcte wijze via De Post betaald.
2) De tussentijdse factuur van 1.9.2014 ten belope van 52,81 euro, werd -zoals ik noteerde- via Belfius betaald.
3) Op 30.9.2014 ontving ik echter een aanmaning om nogmaals 57, 81 euro (waarvan 5 euro kosten) te betalen. Ik zou dus willen weten of men mij geen tweemaal dezelfde rekening wil laten betalen zoals dat bij bepaalde maatschappijen soms het geval is.
4) Ik begrijp ook niet waar u in uw hooghartige brief het zogezegde 'openstaand saldo van 129,29 euro' vandaan haalt. In de bijlage van de brief van 6.10.2014 die ik voor mij heb liggen, staan de details voor de aanrekening van verbruiksperiode van 1.3.2014 tot 3.10.2014 vermeld. Er wordt een totaal bedrag van 117,07 euro opgegeven...
 
Ik wens een correct antwoord op de voornoemde vragen. Het is immers algemeen bekend dat mensen die een beetje ouder of dement worden, niet altijd op de juistheid van de aangerekende bedragen en het betalen van facturen letten. Het gevolg hiervan is dat zij soms gedurende verschillende jaren lang, zonder dat zij het weten, dubbele facturen betaald hebben waartegen zij (en hun familie) bij hun overlijden vanzelfsprekend geen enkel verhaal meer hebben.
 
Ik vraag mij tenslotte af of de aangerekende bedragen wel juist zijn. Energie- en watermaatschappijen hebben soms de gewoonte om hun facturen op basis van een verondersteld verbruik op te stellen. Men baseert zich daarbij dikwijls op het verbruik van de klant die het appartement voordien huurde of men stelt gewoon een vast bedrag. Op het einde van het jaar volgt er dan een zogezegde eindejaars-afrekening waarbij men het verschil maakt van het werkelijke met het veronderstelde gebruik.
Mesetal krijgt de klant dan een bepaald bedrag terugbetaald maar de interesten die de te veel betaalde bedragen van haar klanten opleverde, steekt de maatschappij natuurlijk in eigen zak. Als men enkele tienduizenden klanten rekent, dan levert dit een miljoenenwinst op zonder dat men er iets voor hoeft te doen.
 
Laat me nogmaals duidelijk stellen dat ik als klant van een of andere maatschappij, geen enkele boodschap heb aan ingebrekestellingen die me 15 euro kosten en bedoeld zijn om mij af te dreigen. Ik ben nog minder gebaat bij de praktijken van een maatschappij zoals Water-Link die mij er bij het minste mee dreigt om mijn water af te sluiten.
 
Ik ben een eerlijke klant en wens niet op een maffieuze manier door u en uw klantendienst behandeld te worden.
 
Rekenende op uw klantvriendelijkheid en in afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jef J.
Lange Vlierstraat ...
2000 Antwerpen
 
PS. Ik zend u deze mail ook per aangetekende brief toe.
 

20-02-14

Vrederechter: huurder op straat gezet

uithuiszetting huurbaas.1.jpg

uithuisdrijving.jpg

'Vrederechters bevelen dit jaar tot 60 uitzettingen per dag - Het beeld uit Arm Vlaanderen is helemaal terug': http://www.forum.vierdewereldsyndicaat.org/index.php?topic=2400.0;wap2

Huurdersbond Vlaanderen:
http://www.vob-vzw.be/tabid/63/default.aspx

Verdediging van de rechten van de huurders Brussel:
http://www.brudomo.irisnet.be/nl/?ID=20

17:21 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, huurder, straat, vrederechter | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrederechter: huurder op straat gezet

uithuiszetting.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel wat huurders hebben er geen enkel idee van hoe de procedure voor een vrederechter werkt. Zij gaan er automatisch van uit dat de zaken via een verzoeningsprocedure voor de vrederechter geregeld zullen worden en dat de vrederechter het automatisch zal opnemen voor de zwakste partij, de huurder dus.

Dat is echter niet het geval. De huisbaas heeft betere contacten en beschikt over meer financiële middelen zodat hij zich een goede advocaat kan veroorloven.

Een gerechtsprocedure van de huisbaas voor de vrederechter zorgt er ook voor dat men in één klap in de rol van de verdediging of beschuldigde wordt geduwd.

Als men geen advocaat heeft omdat men dacht dat er via de Vrederechter een regeling te treffen was, moet men bij het ontvangen van de gerechtsbrief, binnen de 2 dagen een Pro Deo advocaat gaan zoeken, wat dikwijls onmogelijk is.

Men wordt weliswaar door middel van een officieel schrijven van zijn rechten op de hoogte gebracht en doorverwezen naar bepaalde diensten en organisaties maar als men zich bij één van die diensten aanbiedt, krijgt men meestal te horen dat men naar het Justitiepaleis moet gaan om daar een Pro Deo-advocaat aan te vragen omdat men 'te laat met zijn verzoek om hulp gekomen is'. Om kans te maken op de toewijzing van een Pro Deo advocaat moet men eerst nog een bewijs van zijn gezinstoestand en zijn inkomen gaan opvragen bij de vakbond of het OCMW zodat de twee dagen die men ter beschikking heeft gekregen om verzet aan te laten tekenen, verstreken zijn vooraléér men iets kan doen. In het Brusselse gebeurt het soms dat de gerechtsbrief in het Frans is opgesteld zodat men bepaalde zaken niet verstaat.

Het gebeurt dikwijls dat huurders die, zonder dat zij het weten, door een klacht van de huisbaas, door de gemeentediensten ambtelijk werden uitgeschreven zijn. Dat zorgt voor bijkomende problemen.

Sommige huurders betalen geen huur als protest tegen het feit dat hun huurcontract of andere wettelijke bepalingen werden geschonden. Zij hopen dat de vrederechter de regeling van de huur op een wettelijke wijze zal regelen en staan er niet bij stil dat de huisbaas in zijn gerechtsprocedure voor de vrederechter zal aanwenden dat de huurder 'zijn huur niet meer wilde betalen'.

Wat de zaak nog erger maakt, is als men, ten gevolge van de conflicten met de huisbaas, een postbus heeft afgehuurd waarnaar al zijn briefwisseling wordt gestuurd. Op het moment dat men zijn postbus opent en verneemt dat er een aangetekende brief van rechtswege is aangekomen, is de termijn van 2 dagen die men heeft om razendsnel een Pro Deo advocaat aan te vragen zodat men verzet kan laten aantekenen, reeds verstreken.

Het justitieapparaat dat op gebied van mega-fraudezaken zeer traag werkt, rolt als een sneltrein bij gerechtsprocedures die door vastgoedeigenaars worden ingesteld. De huurder wordt op enkele dagen tijd niet alleen uitgenodigd voor een rechtszitting die hij helemaal niet verwachtte maar krijgt te horen dat hij ook de kosten van de advocaat van de huisbaas, de expertisekosten, de kosten van de gerechtsdeurwaarder en eventuele schadevergoedingen moet betalen. Ook wordt er mee gedreigd dat al zijn bezittingen op straat zullen gezet worden en dat hij zal moeten opdraaien voor de kosten van de openbare verkoop of ontruiming door de gemeentediensten. Per dag dat hij nalaat om het pand of appartement te ontruimen, krijgt hij nog eens 100 euro op zijn boterham gesmeerd zodat hij geen geld voor een verhuiswagen of voor de betaling van de 3 maanden garantie en de huur van een andere woning overhoudt.

Een huurder kan met andere woorden van de een op andere dag een dakloze worden zonder middelen van bestaan. En dat spreken we nog niet over de  psychologische en emotionele ontreddering of gezondheidsproblemen waarmee een rechteloze huurder dikwijls te maken krijgt.

Er bestaan wel huurdersbonden die opkomen voor de rechten van de huurder maar huurders geloven soms dat de vrederechter het allemaal wel zal regelen, zeker als er sprake is van ernstige wetsovertredingen of de niet-naleving van het huurcontract.

___

Ter attentie van de vrederechters: Er zijn natuurlijk heel wat goedwillende vrederechters maar het is duidelijk dat de rechten van de huurder onvoldoende worden beschermd.

====

De huurder betaalt niet... kan ik hem 'buiten' zetten?
Een bescherming tegen de onmiddellijke uithuiszetting - Als de rechter een vonnis heeft uitgesproken waarbij de uithuiszetting wordt bevolen, dan is er nog een minimum termijn van een maand vanaf de betekening van het vonnis voorzien waarbinnen de huurder niet kan worden uitgezet. Dit geeft de huurder de kans zich voor te bereiden op het feit dat hij de woning zal moeten verlaten. Vijf dagen voordat de huurders effectief uit het huis kunnen gezet worden, moet de gerechtsdeurwaarder hen in ieder geval op de hoogte brengen van de juiste datum waarop ze de woning moeten verlaten.
http://www.vdelst.be/vrij.cfm?Id=34

'Vrederechters bevelen dit jaar tot 60 uitzettingen per dag - Het beeld uit Arm Vlaanderen is helemaal terug':
http://www.forum.vierdewereldsyndicaat.org/index.php?topic=2400.0;wap2

'De Vrederechter. De rechter die het dichtst bij de burger staat':
http://justitie.belgium.be/nl/binaries/0211_BROCHURE_VREDERECHTER_tcm265-203421.pdf

14:53 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, huurder, huurdersrechten, straat, vrederechter | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |