14-02-15

Wanpraktijken Antwerpse huurwoningen: Van der Meydenstraat

Van der Meydenstraat Antwerpen.JPG

Antwerpen, 14 februari 2015

Antwerpse Ombudsvrouw

 
Geachte Mevrouw,
 
Betreft: wanpraktijken huurwoningen
 
Ongeveer een jaar geleden was ik op zoek naar een appartement in Antwerpen.
 
Op een bepaald moment had ik een gesprek met de heer Dams die een appartement huurt op het adres van de Van der Meydenstraat 10, 214O Borgerhout (Antwerpen).
 
De heer Dams wou mij als kandidaat-huurder aan de huisbaas voordragen.
Vandaar dat ik een langdurig en vertrouwelijk gesprek ten zijnen huize had.
 
Wat hij me vertelde was onthullend.
 
Het huis waarin hij, te samen met andere mensen een appartement huurt, schijnt het eigendom te zijn van een steenrijke Turk die in Turkije zelfs een eigen vacantie-eiland zou hebben.
 
De man koopt automatisch oude woningen op en laat die dan voor een appel en een ei door Turkse jongeren 'renoveren'.
De jongeren die over geen beroepsbekwaamheid beschikken, volgen zogenaamd een opleiding die door de Stad Antwerpen grotendeels wordt bekostigd. Op die manier weet de Turkse huisbaas zich te verrijken.
 
De 'gerenoveerde' woningen bevatten talrijke gebreken en de ingebouwde toestellen zoals ijskasten en electrische vuren zijn van goedkope en slechte kwaliteit alhoewel zij er op het eerste zich 'goed' uit zien.
 
De heer Dams had heel wat moeten investeren om zijn appartement bewoonbaar te maken en diende tevens veranderingswerken uit te voeren.
 
Hij vertelde mij dat de buitendeur stuk was geweest en maandenlang had openstaan.  Het schrijven naar de huisbaas leverde niets op. Tenslotte liet hij de buitendeur op eigen kosten door vaklui herstellen.
 
Ik vraag mij af of de Stad Antwerpen haar samenwerking met dubieuze figuren niet beter kan opzeggen.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Van der Meydenstraat 12 bus 2
2140 Borgerhout

26-11-14

Antwerpen: problemen met Water Link

kelder.jpg

Antwerpen, 21 november 2014
 
Karla Blomme | Ombudsvrouw
Ombudsdienst stad Antwerpen, OCMW, lokale politie en sociale huisvesting

De Coninckplein 25 | 2060 Antwerpen

 

 

Geachte Mevrouw,

 
Bedankt voor uw antwoord.
 
Zoals u in mijn schrijven zal hebben gelezen, ben ik helemaal niet tevreden over de manier waarop de Vlaamse Ombudsdienst mijn klacht inzake Water Link afhandelde.
Misschien is dit voor een deel te wijten aan het feit dat ik in mijn eerste brief schreef dat ik 'weinig of geen vertrouwen in de Vlaamse Ombudsdienst heb' maar deze opmerking was dan ook terecht.
Op 35 jaar tijd heeft geen enkel van mijn klachten bij de Vlaamse Ombudsdienst, tot een positief resultaat geleid. Dat is niet normaal te noemen.
Ik werkte vroeger (ten tijde van Wivina Demeester) bijvoorbeeld heel wat rond de rechten van de patiënt maar al mijn klachten terzake werden door de Vlaamse Ombudsdienst die telkens voortging op de verklaring van de Vlaamse Gezondheidsinspectie die een nauwe band onderhoudt met Caritas-instellingen, geklasseerd.  Daardoor begon ik mij af te vragen wat de feitelijke rol was van de Vlaamse Ombudsdienst. De dienst leek niet te zijn bedoeld om klachten te onderzoeken maar om fouten van overheidsinstanties dicht te dekken.
 
Ik maakte hetzelfde mee met mijn klacht rond de Geelse Huisvesting die één van haar bestuursleden petities in een wijk liet opstellen, om bepaalde mensen uit hun sociale woning te zetten. De maatschappij wees ook sociale woningen toe aan mensen die er geen recht op hadden. Ik schreef hierover ondermeer naar oud-minister Keulen (Open VLD) die in een bepaald geval 'eerst' de resultaten van een procedure voor de Vrederechter afwachtte, om mij dan enkele maanden later mede te delen dat hij zich 'niet kon mengen in gerechtelijke procedures'. Ik bracht deze gang van zaken meermaals ter sprake bij de Vlaamse Ombudsdienst waar men deze gang van zaken blijkbaar normaal vond.
 
Enkele jaren geleden diende ik verschillende klachten in inzake het systematisch achterhouden van onze briefwisseling en de folterpraktijken tegenover Marcel Vervloesem, bestuurslid van onze vereniging, in de gevangenis van Brugge.
Tot mijn verbazing wou de Vlaamse Ombudsdienst toen wel ingaan op mijn klachten inzake willekeurige sancties en folterpraktijken in de gevangenis van Brugge die in strijd waren met de zogenaamde gevangeniswet.
Maar toen ik de Vlaamse Ombudsdienst verder contacteerde, ontving ik geen enkel antwoord meer alsof er vanuit het kabinet van oud-justitieminister De Clerck de opdracht gegeven was om geen aandacht te besteden aan deze zaak.
 
Ook in mijn persoonlijke probleem met Water Link, bleef de Vlaamse Ombudsdienst volgens mij in gebreke. Mijn klacht draaide rond het feit dat Water Link mij 25 euro wou laten betalen voor het feit dat ik de stand van mijn meter, laattijdig had aangegeven en er intussen iemand van de maatschappij was langs geweest om de meterstand te noteren.
De Vlaamse Ombudsdienst wees op een artikeltje van het contract dat haar door Water Link was toegezonden waarin stond dat 'alle kosten door de klant dienen betaald te worden'.  Einde discussie.  
Ik zond de Vlaamse Ombudsdienst echter een reeks foto's waaruit bleek dat ik de kelder (zonder verlichting, zonder trapleuning,) niet kon betreden en vroeg de Vlaamse Ombudsdienst tevens om de Antwerpse Wooninspectie te willen contacteren die deze feiten enkele weken geleden heeft vastgesteld en in haar rapport genoteerd heeft. Ook de man van de Antwerpse Wooninspectie is de kelder niet ingegaan omdat hij geen risico wou nemen. Zoals u weet, wil de Antwerpse Wooninspectie de woonkwaliteit van de Antwerpenaars verbeteren. Dus ik dacht wel dat de Vlaamse Ombudsdienst deze dienst wel eens mocht contacteren.
Water Link wist het zo te draaien dat ik bepaalde facturen niet had betaald. Dat had echter niets met mijn klacht te maken en ik vind het fout dat de Vlaamse Ombudsdienst die redenering overnam.
 
Om toch even verder op de betaling van de facturen in te gaan: een bepaalde rekening van Water Link bleek bij nazicht, en in tegenstelling tot wat ik genoteerd had, inderdaad niet te zijn betaald. Het betrof hier een bedrag van 53 euro voor de maand september 2014.  Ik heb dat bedrag toen onmiddellijk op de rekening van Water Link gestort. Een ander bedrag had te maken met de aansluiting van het water, waarvan men mij echter nooit op de hoogte bracht. Ik wist zelfs niet eens dat de huisbaas het water had afgesloten voor dat ik het appartement huurde.
 
De Vlaamse Ombudsdienst volgde dus uitsluitend de redenering van Water Link zonder rekening te houden met mijn klacht rond het opmeten van de water-meterstand. Ze wees mij op het feit dat ik mij 'akkoord verklaarde met het feit om alle onkosten van Water Link te betalen' en stelde mij (zoals Water Link) voor als een soort wanbetaler, wat ik helemaal niet ben en helemaal naast de kwestie is.
Omdat Water Link zich door de Vlaamse Ombudsdienst gesteund voelde, begon zij mij aanmaningen en ingebrekestellingen te sturen. 
Ik werd zodanig onder druk gezet dat ik een voor mij onverklaarbare rekening van Water Link ten belope van maar liefst 96 euro tenslotte betaalde.
 
Ik denk dat er zich heel wat mensen in mijn situatie bevinden. Zij betalen tenslotte maar, niet omdat zij akkoord zijn met de factuur, maar omdat zij van alle problemen en op de opéénstapeling van bijkomende kosten willen verlost zijn. 
 
De klantendiensten van Electrabel, Waterlink en de gasmaatschappijen werken als ware incasso-bureau's. Indien er een betwisting is, krijgt men kosten voor aanmaningen, ingebrekestellingen en deurwaarders. Bovendien wordt ermee gedreigd om het water, de gas of de elektriciteit af te sluiten (wat weer bijkomende kosten voor de her-aansluiting met zich meebrengt).
Over de facturen valt niet de discussiëren.
 
Op mijn blog http://electrabel-klachten-plaintes.skynetblogs.be/ getuigen honderden mensen over het feit dat zij nergens met hun klachten terecht kunnen. 
 
Het is niet de taak van de Vlaamse en Antwerpse Ombudsdienst om voor de frauduleuze en klant-vijandige praktijken van de Energie- Water- en Gasmaatschappijen te kiezen.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Van der Meydenstraat 12/2
2140 Borgerhout
------------
van:  Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan:  Ombudsvrouw <ombudsvrouw@stad.antwerpen.be>
cc:  Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>,
 "antwerpen@radiocontact.be" <antwerpen@radiocontact.be>,
 "antwerps.pershuis@pandora.be" <antwerps.pershuis@pandora.be>,
 bart.dewever@stad.antwerpen.be,
 koen.kennis@stad.antwerpen.be,
 Philip Heylen <philip.heylen@stad.antwerpen.be>,
 Lu VC <ludo.vancampenhout@stad.antwerpen.be>,
 claude.marinower@stad.antwerpen.be,
 marc.vanpeel@stad.antwerpen.be,
 rob.vandevelde@stad.antwerpen.be,
 nabilla.aitdaoud@stad.antwerpen.be,
 fons.duchateau@stad.antwerpen.be,
 stadssecretaris@stad.antwerpen.be,
 marleen Boeykens <Marleen_boeykens@hotmail.com>
datum:  26 november 2014 20:01

 

30-10-14

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (12)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte heer Boeykens,

 

Zodra u meer informatie heeft betreffende de betaling, dan vernemen wij dit graag van u.

 

Uw dossier is mij sinds kort bekend, vandaar dat ik enkele medewerkers heb gevraagd voorgaande communicatie te bezorgen.

Zodoende water-link samen met u tot een correcte oplossing kan komen.

 

Met vriendelijke groeten

 

Nathalie Byl • Juridisch assistent Water-link • Mechelsesteenweg 66 • 2018 Antwerpen • www.water-link.be

----

van: Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>

aan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

datum: 22 oktober 2014 08:04

 

onderwerp: RE: Nieuwe aanvraag 19654 - Contactformulier

19:38 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, huurder, huurders, Nieuws, rechten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (11)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte Mevrouw,

 
We hebben kunnen vaststellen dat de betaling van september 2014 die via Belfius had moeten gebeuren, inderdaad niet uitgevoerd is.
We werken het dossier verder af en zullen u morgen opnieuw contacteren.
We wachten met publiceren tot dat alles duidelijk is.
 
Zoals u ongetwijfeld uit mijn schrijven kon afleiden, is er een politieke zijde aan heel de zaak.
Door de besparingen van de regering (men spreekt zelfs over een verlaging van de werkloosheidsuitkeringen) geraken steeds meer mensen in financiële problemen.
Ik vraag mij af of al die mensen dan zonder water, gas en electriciteit gezet gaan worden of dat er op politiek vlak naar een oplossing wordt gezocht, zoals het minder besparen op de kleine inkomens en een verhoging van de werkloosheidsuitkeringen en minimum-inkomens.
Heel wat sociale organisaties willen (en zij hebben gelijk) dat de minimum-inkomens juist worden opgetrokken zodat de minder-bedeelden hun rekeningen van water, gas en electriciteit betaalbaar te houden.
Bij die laatste optie is ook Water-link gebaat.
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
-------
van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>
cc: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>,
 "Jos Vandervelpen (Liga voor mensenrechten Vla)" <jos.vandervelpen@pandora.be>,
 ombudsdienst@vlaamsparlement.be
bcc: "antwerpen@belga.be" <antwerpen@belga.be>,
 "antwerpen@radiocontact.be" <antwerpen@radiocontact.be>,
 "antwerpen@streekkrant.be" <antwerpen@streekkrant.be>,
 "antwerps.pershuis@pandora.be" <antwerps.pershuis@pandora.be>,
 hoofdredactie <hoofdredactie@demorgen.be>,
 katholieknieuwsblad <redactie@katholieknieuwsblad.nl>,
 datum: 21 oktober 2014 19:57

19:36 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, huurders, Nieuws, rechten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (4)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte

 

We zijn reeds sinds augustus brieven aan het sturen naar u om uw meterstand door te geven.

 

Op de herinneringsbrief voor de meterstand staat duidelijk vermeld dat indien u niet overgaat tot het doorgeven van de meterstand, er een meterlezer zal dienen langs te komen waar een verplaatsingskost van 26,50€ aan vasthangt. Als u ons op dat moment contacteert met een goede reden waarom u nog geen meterstand kon doorgeven, kunnen we op de meterleesprocedure uitstel geven. U heeft ons echter niets laten weten.

 

Het is ook niet de verantwoordelijkheid van de huisbaas om de meters op te nemen maar aan u, de contractant, om ons deze gegevens door te geven.

 

We kunnen de kosten voor de verplaatsing van onze meterlezer niet annuleren. Om deze kosten te vermijden kan u volgend jaar tijdig de meterstand doorgeven.

 

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groeten

 

Kathia de Buysscher • Medewerker Contactcenter Water-link • Mechelsesteenweg 66 • 2018 Antwerpen www.water-link.be

van: Postbus Klant <Klant@water-link.be>

aan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

datum: 15 oktober 2014 14:06

 

onderwerp: RE: Nieuwe aanvraag 19654 - Contactformulier

18:57 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, huurders, Nieuws, rechten, water, water-link | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (3)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte Heer,

 
Betreft: Waterlink

Ik zend u hierbij mijn schrijven aan mijn huisbaas dhr. Denis V. inzake het opmeten van de watermeterstand. Zoals u kan zien dateert dit schrijven van reeds een maand geleden.
Ik heb onwaarschijnlijk veel problemen gehad met de huisbaas en zijn vrouw die de gelijkvloers en het eerste verdiep van het huis betrekken.
Zo waren er ook maandenlang problemen met de gas- en electriciteitsmaatschappij Lampiris omdat de huisbaas een stopzettingsprocedure was gestart omdat hij waarschijnlijk problemen had met de vorige huurder.
En het is alsof de Belgische justitie van al deze problemen heeft proberen te profiteren.
Zo vertelde de wijkagent aan de huisbaas dat ik 'geseind' stond en dat mijn adresverandering 'daarom zo lang geduurd had'.
Van die seining was ik zelf niet op de hoogte. Het resultaat ervan was ik door de huisbaas en zijn vrouw waarmee ik een oplopende ruzie had, gecriminaliseerd werd. Vrienden en kennissen van de eigenaars + de mensen uit de wijk vroegen zich af waarom ik geseind stond zodat ik bijna niet meer op straat durfde te komen.

Bovendien was de eigenaar van het huis naar de buurman gestapt waar ik voordien was gaan aankloppen omdat er in dat huis een appartement vrij stond. Het gerucht ging vervolgens dat de buurman mij had 'weggeselecteerd' terwijl ik met de buurman een uitgebreid gesprek had over zijn Turkse huisbaas die in heel de straat (en elders) huizen heeft opgekocht en die heeft laten opknappen door Turkse jongeren. De Stad Antwerpen betaalt de jongeren omdat zij met hun werk een 'opleiding' zouden volgen. Ik sprak met de buurman ook over de voordeur van het huis die hij op eigen kosten en na maandenlang tevergeefs te schrijven naar de rijke Turkse huisbaas, heeft moeten laten herstellen.

Brief voortijdig afgebroken (sluiting internetcafé)

-------------------

van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

aan: Postbus Klant <Klant@water-link.be>

datum: 14 oktober 2014 17:44

 

onderwerp: Re: Nieuwe aanvraag 19654 - Contactformulier

18:53 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, huurders, Nieuws, rechten, water, water-link | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen

Antwerpen geen recht op water.jpg

van:  Postbus Klant <Klant@water-link.be>
aan:

 Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com

 

 

Beste klant,

 

Zoals op onze meterbrief vermeld kan u de meterstand doorgeven via 3 kanalen:

 

-          Via internet: www.water-link.be via de link meterstand doorgeven.

-          Telefonisch op het gratis nummer: 0800/57 157

-          Per post op: water-link
                    PB 20041
                    0099 Scanning

 

Ondertussen zijn wij op 03.10.14 ter plaatse geweest om de meterstand te noteren.

 

Wij hebben u in een afzonderlijke mail een overzicht doorgestuurd met het openstaand saldo (129,29 EUR).

----------------------------

Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>,

 

Kopie:

 bart.dewever@stad.antwerpen.be,
 koen.kennis@stad.antwerpen.be,
 Philip Heylen <philip.heylen@stad.antwerpen.be>,
 Lu VC <ludo.vancampenhout@stad.antwerpen.be>,
 claude.marinower@stad.antwerpen.be,
 marc.vanpeel@stad.antwerpen.be,
 rob.vandevelde@stad.antwerpen.be,
 nabilla.aitdaoud@stad.antwerpen.be,
 fons.duchateau@stad.antwerpen.be,
 stadssecretaris@stad.antwerpen.be

 

18:33 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, Belgen, huurders, Nieuws, Recht, rechten, water, water-link | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |