14-02-15

Wanpraktijken Antwerpse huurwoningen: Van der Meydenstraat

Van der Meydenstraat Antwerpen.JPG

Antwerpen, 14 februari 2015

Antwerpse Ombudsvrouw

 
Geachte Mevrouw,
 
Betreft: wanpraktijken huurwoningen
 
Ongeveer een jaar geleden was ik op zoek naar een appartement in Antwerpen.
 
Op een bepaald moment had ik een gesprek met de heer Dams die een appartement huurt op het adres van de Van der Meydenstraat 10, 214O Borgerhout (Antwerpen).
 
De heer Dams wou mij als kandidaat-huurder aan de huisbaas voordragen.
Vandaar dat ik een langdurig en vertrouwelijk gesprek ten zijnen huize had.
 
Wat hij me vertelde was onthullend.
 
Het huis waarin hij, te samen met andere mensen een appartement huurt, schijnt het eigendom te zijn van een steenrijke Turk die in Turkije zelfs een eigen vacantie-eiland zou hebben.
 
De man koopt automatisch oude woningen op en laat die dan voor een appel en een ei door Turkse jongeren 'renoveren'.
De jongeren die over geen beroepsbekwaamheid beschikken, volgen zogenaamd een opleiding die door de Stad Antwerpen grotendeels wordt bekostigd. Op die manier weet de Turkse huisbaas zich te verrijken.
 
De 'gerenoveerde' woningen bevatten talrijke gebreken en de ingebouwde toestellen zoals ijskasten en electrische vuren zijn van goedkope en slechte kwaliteit alhoewel zij er op het eerste zich 'goed' uit zien.
 
De heer Dams had heel wat moeten investeren om zijn appartement bewoonbaar te maken en diende tevens veranderingswerken uit te voeren.
 
Hij vertelde mij dat de buitendeur stuk was geweest en maandenlang had openstaan.  Het schrijven naar de huisbaas leverde niets op. Tenslotte liet hij de buitendeur op eigen kosten door vaklui herstellen.
 
Ik vraag mij af of de Stad Antwerpen haar samenwerking met dubieuze figuren niet beter kan opzeggen.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Van der Meydenstraat 12 bus 2
2140 Borgerhout

30-10-14

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (12)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte heer Boeykens,

 

Zodra u meer informatie heeft betreffende de betaling, dan vernemen wij dit graag van u.

 

Uw dossier is mij sinds kort bekend, vandaar dat ik enkele medewerkers heb gevraagd voorgaande communicatie te bezorgen.

Zodoende water-link samen met u tot een correcte oplossing kan komen.

 

Met vriendelijke groeten

 

Nathalie Byl • Juridisch assistent Water-link • Mechelsesteenweg 66 • 2018 Antwerpen • www.water-link.be

----

van: Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>

aan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

datum: 22 oktober 2014 08:04

 

onderwerp: RE: Nieuwe aanvraag 19654 - Contactformulier

19:38 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, huurder, huurders, Nieuws, rechten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (11)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte Mevrouw,

 
We hebben kunnen vaststellen dat de betaling van september 2014 die via Belfius had moeten gebeuren, inderdaad niet uitgevoerd is.
We werken het dossier verder af en zullen u morgen opnieuw contacteren.
We wachten met publiceren tot dat alles duidelijk is.
 
Zoals u ongetwijfeld uit mijn schrijven kon afleiden, is er een politieke zijde aan heel de zaak.
Door de besparingen van de regering (men spreekt zelfs over een verlaging van de werkloosheidsuitkeringen) geraken steeds meer mensen in financiële problemen.
Ik vraag mij af of al die mensen dan zonder water, gas en electriciteit gezet gaan worden of dat er op politiek vlak naar een oplossing wordt gezocht, zoals het minder besparen op de kleine inkomens en een verhoging van de werkloosheidsuitkeringen en minimum-inkomens.
Heel wat sociale organisaties willen (en zij hebben gelijk) dat de minimum-inkomens juist worden opgetrokken zodat de minder-bedeelden hun rekeningen van water, gas en electriciteit betaalbaar te houden.
Bij die laatste optie is ook Water-link gebaat.
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
-------
van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>
cc: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>,
 "Jos Vandervelpen (Liga voor mensenrechten Vla)" <jos.vandervelpen@pandora.be>,
 ombudsdienst@vlaamsparlement.be
bcc: "antwerpen@belga.be" <antwerpen@belga.be>,
 "antwerpen@radiocontact.be" <antwerpen@radiocontact.be>,
 "antwerpen@streekkrant.be" <antwerpen@streekkrant.be>,
 "antwerps.pershuis@pandora.be" <antwerps.pershuis@pandora.be>,
 hoofdredactie <hoofdredactie@demorgen.be>,
 katholieknieuwsblad <redactie@katholieknieuwsblad.nl>,
 datum: 21 oktober 2014 19:57

19:36 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, huurders, Nieuws, rechten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (7)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte Heer Boeykens,

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ontving in goede orde uw mail en heeft die met belangstelling gelezen.

Ze vraagt mij u te antwoorden.

 

Milieuproblematiek hoort niet bij haar bevoegdheden.

De minister stelt voor dat u deze mail doorstuurt aan haar collega Vlaams minister Joke Schauvliege.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Rik Misseeuw

Kabinetsmedewerker Minister Hilde Crevits

 

Viceminister-president van de Vlaamse regering

Vlaams minister van Onderwijs

Consciencegebouw

Koning Albert II-laan 15

1210  Brussel

 

Tel.  02/552 68 31

Fax.  02/552 68 01

Gsm.  0477/23 33 54

 

twitter@crevits.be

www.hildecrevits.be

 

van: Misseeuw, Rik <rik.misseeuw@vlaanderen.be>

aan: "werkgroepmorkhoven@gmail.com" <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

datum: 16 oktober 2014 11:22

 

onderwerp: FW: Nieuwe aanvraag 19654 - Contactformulier

19:22 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, Nieuws, rechten | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (5)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Water-Link

Klantendienst
Mechelsesteenweg 66
2018 Antwerpen
 
Geachte Mevrouw,
 
Betreft:  uw antwoorden van 13 en 15 oktober 2014 - Klantennummer 423244 - Contractnummer 323182 - Watermeter 214322
 
Ik zal vandaag een eerste artikeltje over deze zaak publiceren waarbij ik over mijn schrijnende situatie die ertoe heeft geleid dat ik niet tijdig de meterstand van het water kon opnemen, zal schrijven. 
 
Ongetwijfeld zijn er heel wat mensen die eenzelfde negatieve ervaring met de klantendienst van Water-link hebben gehad. Zij zullen, zoals ik met 'Electrabel' heb gedaan die haar klanten letterlijk oplicht, de gelegenheid hebben om over hun negatieve ervaring met Water-link te komen vertellen.
 
U bent keihard. Dus ik ben het ook.
 
Ik vraag mij af of het allemaal wel wettelijk is dat uw maatschappij zomaar eventjes 25 euro aanrekent in het geval zij de meterstand zelf komt opmeten.
 
Zoals ik u zei, is er in mijn geval duidelijk sprake van overmacht. 
Ik ben geen wanbetaler en betaal mijn rekeningen steeds stipt. Dat was ook het geval in het dossier 'Water-Link'.
Ik verdien dus als goedwillende klant niet op deze manier door de klantendienst van Water-Link behandeld te worden.
 
U criminaliseert mij bovendien ook als pas verworven klant; u rekent mij onmiddellijk allerlei bijkomende kosten aan alsof ik kwaadwillig handelde; u dreigt mij in gebreke te stellen en mij hiervan de kosten te laten betalen; u dreigt ermee om een deurwaarder op mij af te sturen en, tenslotte, dreigt u er zelfs mee om de waterleiding naar mijn appartement volledig af te sluiten.
Dat laatste toont aan tot wat de zogenaamde klantendienst van Water-Link in staat is en ik denk daarbij aan mensen die werkloos zijn en betalings- of andere problemen hebben.
Zij hebben dus geen recht meer op water wat een nochthans een fundamenteel mensenrecht is.
 
Welnu mevrouw, ik pik dergelijke ingesteldheid niet.
 
Vanacht kon ik, tengevolge van de problemen met uw maatschappij, de slaap niet vatten. Ik heb u een lange brief geschreven die ik u echter niet meer hoef toe te zenden en die ik stukje bij stukje zal publiceren.
 
Op het einde van deze brief komen ook de facturen ter sprake. Het is dus niet enkel maar een brief waarin ik mijn emoties etalleer, zoals u misschien gehoopt had. 
 
Ik stelde het volgende vast bij het nakijken van mijn Water-Link-dossier:
1) De rekening van 2.6.2014 (voor de maanden maart, april en mei 2014), ten belope van 52,81 euro, heb ik op een correcte wijze via De Post betaald.
2) De tussentijdse factuur van 1.9.2014 ten belope van 52,81 euro, werd -zoals ik noteerde- via Belfius betaald. 
3) Op 30.9.2014 ontving ik echter een aanmaning om nogmaals 57, 81 euro (waarvan 5 euro kosten) te betalen. Ik zou dus willen weten of men mij geen tweemaal dezelfde rekening wil laten betalen zoals ik dat bij bepaalde maatschappijen soms het geval is. 
4) Ik begrijp niet waar u in uw hooghartige brief het zogezegde 'openstaand saldo van 129,29 euro vandaan haalt. In de bijlage van de brief van 6.10.2014 die ik voor mij heb liggen, staan de details voor de aanrekening van verbruiksperiode van 1.3.2014 tot 3.10.2014 vermeld. Er wordt een totaal bedrag van 117,07 euro opgegeven...
 
Ik wens een correct antwoord op de voornoemde vragen. Het is immers algemeen bekend dat mensen die een beetje ouder of dement worden, niet altijd op de juistheid van de aangerekende bedragen en het betalen van facturen letten. Het gevolg hiervan is dat zij soms gedurende verschillende jaren lang, zonder dat zij het weten, dubbele facturen betaald hebben waartegen zij (en hun familie) bij hun overlijden vanzelfsprekend geen enkel verhaal meer hebben.
 
Ik vraag mij tenslotte af of de aangerekende bedragen wel juist zijn. Energie- en watermaatschappijen hebben soms de gewoonte om hun facturen op basis van een verondersteld verbruik op te stellen. Men baseert zich daarbij dikwijls op het verbruik van de klant die het appartement voordien huurde of men stelt gewoon een vast bedrag. Op het einde van het jaar volgt er dan een zogezegde eindejaars-afrekening waarbij men het verschil maakt van de het werkelijke verbruik en het veronderstelde gebruik.
Mestal krijgt de klant dan een bepaald bedrag terugbetaald maar de interesten die de te veel betaalde bedragen van haar klanten opleverde, steekt de maatschappij natuurlijk in eigen zak. Als men enkele tienduizenden klanten rekent, dan levert dit een miljoenenwinst op zonder dat men er iets voor hoeft te doen.
 
Laat me nogmaals duidelijk stellen dat ik als klant van een of andere maatschappij, geen enkele boodschap heb aan ingebrekestellingen die me 15 euro kosten en bedoeld zijn om mij af te dreigen. Ik ben nog minder gebaat bij de praktijken van een maatschappij zoals Water-Link die mij er bij het minste mee dreigt om mijn water af te sluiten.
 
Ik ben een eerlijke klant en wens niet op een maffieuze manier door u en uw klantendienst behandeld te worden. 
 
Rekenende op uw klantvriendelijkheid en in afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Van der Meydenstraat 12/bus 2
2140 Borgerhout
 
PS. Ik zend u deze mail ook per aangetekende brief toe.
-----
van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: Postbus Klant <Klant@water-link.be>,
datum: 15 oktober 2014 16:14

 

19:01 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, Nieuws, rechten, water, water-link | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (4)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte

 

We zijn reeds sinds augustus brieven aan het sturen naar u om uw meterstand door te geven.

 

Op de herinneringsbrief voor de meterstand staat duidelijk vermeld dat indien u niet overgaat tot het doorgeven van de meterstand, er een meterlezer zal dienen langs te komen waar een verplaatsingskost van 26,50€ aan vasthangt. Als u ons op dat moment contacteert met een goede reden waarom u nog geen meterstand kon doorgeven, kunnen we op de meterleesprocedure uitstel geven. U heeft ons echter niets laten weten.

 

Het is ook niet de verantwoordelijkheid van de huisbaas om de meters op te nemen maar aan u, de contractant, om ons deze gegevens door te geven.

 

We kunnen de kosten voor de verplaatsing van onze meterlezer niet annuleren. Om deze kosten te vermijden kan u volgend jaar tijdig de meterstand doorgeven.

 

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groeten

 

Kathia de Buysscher • Medewerker Contactcenter Water-link • Mechelsesteenweg 66 • 2018 Antwerpen www.water-link.be

van: Postbus Klant <Klant@water-link.be>

aan: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

datum: 15 oktober 2014 14:06

 

onderwerp: RE: Nieuwe aanvraag 19654 - Contactformulier

18:57 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, huurders, Nieuws, rechten, water, water-link | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen (3)

Antwerpen geen recht op water.jpg

Geachte Heer,

 
Betreft: Waterlink

Ik zend u hierbij mijn schrijven aan mijn huisbaas dhr. Denis V. inzake het opmeten van de watermeterstand. Zoals u kan zien dateert dit schrijven van reeds een maand geleden.
Ik heb onwaarschijnlijk veel problemen gehad met de huisbaas en zijn vrouw die de gelijkvloers en het eerste verdiep van het huis betrekken.
Zo waren er ook maandenlang problemen met de gas- en electriciteitsmaatschappij Lampiris omdat de huisbaas een stopzettingsprocedure was gestart omdat hij waarschijnlijk problemen had met de vorige huurder.
En het is alsof de Belgische justitie van al deze problemen heeft proberen te profiteren.
Zo vertelde de wijkagent aan de huisbaas dat ik 'geseind' stond en dat mijn adresverandering 'daarom zo lang geduurd had'.
Van die seining was ik zelf niet op de hoogte. Het resultaat ervan was ik door de huisbaas en zijn vrouw waarmee ik een oplopende ruzie had, gecriminaliseerd werd. Vrienden en kennissen van de eigenaars + de mensen uit de wijk vroegen zich af waarom ik geseind stond zodat ik bijna niet meer op straat durfde te komen.

Bovendien was de eigenaar van het huis naar de buurman gestapt waar ik voordien was gaan aankloppen omdat er in dat huis een appartement vrij stond. Het gerucht ging vervolgens dat de buurman mij had 'weggeselecteerd' terwijl ik met de buurman een uitgebreid gesprek had over zijn Turkse huisbaas die in heel de straat (en elders) huizen heeft opgekocht en die heeft laten opknappen door Turkse jongeren. De Stad Antwerpen betaalt de jongeren omdat zij met hun werk een 'opleiding' zouden volgen. Ik sprak met de buurman ook over de voordeur van het huis die hij op eigen kosten en na maandenlang tevergeefs te schrijven naar de rijke Turkse huisbaas, heeft moeten laten herstellen.

Brief voortijdig afgebroken (sluiting internetcafé)

-------------------

van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

aan: Postbus Klant <Klant@water-link.be>

datum: 14 oktober 2014 17:44

 

onderwerp: Re: Nieuwe aanvraag 19654 - Contactformulier

18:53 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, huurders, Nieuws, rechten, water, water-link | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belgen hebben geen recht op water: water-link Antwerpen

Antwerpen geen recht op water.jpg

van:  Postbus Klant <Klant@water-link.be>
aan:

 Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com

 

 

Beste klant,

 

Zoals op onze meterbrief vermeld kan u de meterstand doorgeven via 3 kanalen:

 

-          Via internet: www.water-link.be via de link meterstand doorgeven.

-          Telefonisch op het gratis nummer: 0800/57 157

-          Per post op: water-link
                    PB 20041
                    0099 Scanning

 

Ondertussen zijn wij op 03.10.14 ter plaatse geweest om de meterstand te noteren.

 

Wij hebben u in een afzonderlijke mail een overzicht doorgestuurd met het openstaand saldo (129,29 EUR).

----------------------------

Nathalie Byl <Nathalie.Byl@water-link.be>,

 

Kopie:

 bart.dewever@stad.antwerpen.be,
 koen.kennis@stad.antwerpen.be,
 Philip Heylen <philip.heylen@stad.antwerpen.be>,
 Lu VC <ludo.vancampenhout@stad.antwerpen.be>,
 claude.marinower@stad.antwerpen.be,
 marc.vanpeel@stad.antwerpen.be,
 rob.vandevelde@stad.antwerpen.be,
 nabilla.aitdaoud@stad.antwerpen.be,
 fons.duchateau@stad.antwerpen.be,
 stadssecretaris@stad.antwerpen.be

 

18:33 Gepost door slaapkamer-expert in Actualiteit, Antwerpen, Belgen, huurders, Nieuws, Recht, rechten, water, water-link | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |